Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Το concept αφορά την κατασκευή τεσσάρων ανεξάρτητων βιοκλιματικών κατοικιών στη Βλάστη του νομού Κοζάνης.

Πρόκειται να ενταχθούν σε δύο όμορα οικόπεδα 93,05m2 και 200,60m2. Τα οικόπεδα αυτά ανήκουν σε τέσσερα αδέρφια και εντός τους βρίσκονται λιθόκτιστα κτίσματα, τα οποία και θα κατεδαφιστούν.

Η Βλάστη βρίσκεται σε απόλυτο υψόμετρο 1.280m., έχει περίπου 1.000 κατοίκους και από πολεοδομικής πλευράς χαρακτηρίζεται «παραδοσιακός ενδιαφέρων οικισμός», με τους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης που ισχύουν γι’ αυτή την κατηγορία.

Κατά τη σχεδίαση των κατοικιών βασικές παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη ήταν η τήρηση των όρων δόμησης, η ανεξαρτησία των κτιρίων μεταξύ τους και οι βιοκλιματικές απαιτήσεις. Επίσης το μέγεθος κάθε κατοικίας είναι περίπου το ίδιο με τις υπόλοιπες, ώστε να διανεμηθούν στους ιδιοκτήτες δικαιότερα, όσο αυτό είναι εφικτό.

Όσον αφορά τις βιοκλιματικές απαιτήσεις, επιλέχθηκε αρχικά ο κατάλληλος προσανατολισμός των κτιρίων, η επαφή μεταξύ τους, διαμορφώνοντας μια «γραμμικότητα» στον σχεδιασμό της διάταξης των κτιρίων, για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Η διάπλαση των όγκων επίσης επιτρέπει την είσοδο του φυσικού φωτισμού στα κτίρια και παράλληλα τα προστατεύει από τις ακραίες καιρικές συνθήκες  που επικρατούν τον χειμώνα.

Επιλέχθηκε επίσης η λιθοδομή στα κυριότερα μέρη των κατοικιών για να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα των κτιρίων, αφού θα χρησιμοποιηθεί σχιστόλιθος της περιοχής και μάλιστα  επαναχρησιμοποίηση αυτού κατά 70% από τα υφιστάμενα κτίρια που θα κατεδαφιστούν.

Η εναλλαγή στις όψεις των κτιρίων, της λιθοδομής, του εμφανούς σκυροδέματος και των λείων επιφανειών (επιχρίσματα), δημιουργεί αισθητικό αποτέλεσμα που είναι σε αρμονία με γειτονικά κτίρια αλλά και με ολόκληρο τον οικισμό, διότι σ΄ αυτόν συνυπάρχουν πέτρινα κτίρια και μεταγενέστερα αυτών με επιχρίσματα στις όψεις τους.

Επιβλέποντες: Τσαγκρασούλης Aριστείδης, Καναρέλης Θεοκλής

Αριθμός Αναφοράς: 650

 

 Η μελέτη διερευνά τη σχέση της πόλης με το θέατρο, ως ένα μέσο σχεδιασμού, περιγραφής και ανάλυσης του δημόσιου αστικού τοπίου. Εστιάζοντας στην πόλη του Βόλου και στη σχέση της με το αρχαιολογικό τοπίο της αρχαίας Δημητριάδας, προτείνεται η ανάπλαση ενός τμήματος της ακτογραμμής, στα όρια  των δύο πόλεων, με σχεδιαστικούς όρους δανεισμένους από το θέατρο και σεβασμό στα φυσικά χαρακτηριστικά και τα ίχνη κατοίκησης της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αμφιθεατρικές δομές σχηματίζονται σε όλη την έκταση του κόλπου και μία πλωτή κυκλική σκηνή καθορίζει, με βάση το θεατρικό κείμενο, το σκηνικό φόντο. Η άρρηκτη σχέση του κατοίκου με τη θάλασσα καθόρισε την προγραμματική χρήση της περιοχής μελέτης, με τη δημιουργία χώρων που εντείνουν τη σύνδεση του ανθρώπου με το νερό. Σε μία απόπειρα προσέγγισης του αρχαιολογικού χώρου ως ένα ζωντανό τμήμα της πόλης, προτείνονται αστικές φυτεύσεις βασισμένες στον κάναβο του ρυμοτομικού συστήματος της αρχαίας πόλης και μία διαδρομή που να συνδέει το αρχαιολογικό με το σύγχρονο αστικό τοπίο. Η πόλη αντανακλώντας τις ραγδαίες αλλαγές, αναζητά μηχανισμούς να απευθυνθεί στους κατοίκους της. Και η σύγχρονη δραματουργία, βγαίνοντας από τα συμβατικά χωρικά πλαίσια της σκηνής, εισβάλει στο δημόσιο χώρο καλώντας τον κάτοικο, ηθοποιό και ερμηνευτή, στον επαναπροσδιορισμό της τέχνης, της επικαιρότητας μα κυρίως του χώρου που βιώνουν και κατοικούν. Ο τόπος γίνεται ο «πρωταγωνιστής», σε ένα δημόσιο, αστικό θέατρο.

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Σπύρος

Αριθμός Αναφοράς: 627

 

Παραδοσιακά λιμάνια μετασχηματίζονται με την σταδιακή αποβιομηχάνωση κάποιων τμημάτων τους σε μητροπόλεις πολιτισμού, διεθνείς πόλους έλξης που ενσωματώνουν στο νεο σχεδιασμό πολλά. Σε αυτό το πλαίσιο σειράς δυναμικών επεμβάσεων που γίνονται σε παλιά λιμάνια, πολλά σιλό έχουν απλά διατηρηθεί ως ιστορικά μνημεία ενώ σε άλλα έχουν γίνει επεμβασεις με ανάμεικτες χρήσεις κατοικίας,τουρισμού,πολιτισμού κλπ. Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την αναδιαμόρφωση ενός τμήματος της εμπορικής προβλήτας του λιμανιού του βόλου, την δημιουργία φοιτητικών εγκαταστάσεων, και την επαναχρησιμοποίηση του σιλό και των γύρω κτιρίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, ο σχεδιασμός βασίστηκε στην πρόθεση ένταξης του σημείου μελέτης στον οικιστικό ιστό της πόλης.Η επιλογή της δημιουργίας φοιτητικών εγκαταστάσεων στο συγκεκριμένο οικόπεδο, έγινε με γνώμονα την θέση του σε σχέση με σημαντικά,ως προς τον φοιτητή, σημεία, καθώς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις (σχολές,βιβλιοθήκη), τα μέσα μαζικής μεταφοράς (κτελ, οσε) αλλά και τις εμπορικές ζώνες της πόλης

Κυρίαρχο στοιχείο της πρότασης μέσα στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάταξης του φυσικού μετώπου της προβλήτας, αποτελεί η μέριμνα για το κτιριολογικό κομμάτι, που αφορά την δημιουργάα ενός σύγχρονου κτιρίου φοιτητικών εστιών που περιλαμβάνουν 200 κλίνες και αρκετούς βοηθητικούς χωρους.Η τοποθέτηση του νέου κτιρίου έγινε με γνώμονα την θέα των ενοίκων προς την πόλη και το τουριστικό λιμάνι ενώ ιδιαίτερο ρόλο στον σχεδιασμό του έπαιξε το γεγονός πως δεν θα επρέπε να ανταγωνίζεται το κτίριο του σιλό, καθώς αποτελεί ορόσημο για την πόλη του βόλου και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να πρέπει να βρεθεί η λύση ώστε τα δυο κτίρια να συνυπάρχουν αρμονικά. Η επαναχρησιμοποίηση του σιλό έγινε με σεβασμό στο βιομηχανικό ύφος του κτιρίου. Εξωτερικά διατηρήθηκαν οι μεγάλες τυφλές όψεις του προσθέτοντας τους μόνο μερικές σχισμές, ενώ στο εσωτερικό του κτιρίου γίνεται μια αποκόλληση ενός τμήματος των κυψελών ώστε να ενσωματωθούν οι νέες χρήσεις του.

Επιβλέπων: Μανωλίδης Κωνσταντίνος

Αριθμός Αναφοράς: 642

 

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής αφορά μια παιδική καλοκαιρινή κατασκήνωση δυναμικότητας 120 παιδιών και δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών με περιορισμένη κινητικότητα. Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στην παραλία του Βαρικού Λιτοχώρου στο νομό Πιερίας. Τα παράλια του νομού αυτού και ειδικά η ζώνη από το Λιτόχωρο ως και την Κατερίνη, αποτελεί μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους και ενδιαφέροντος, καθώς βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Όλυμπο χωρίς την έλλειψη του υγρού στοιχείου.

Το πρώτο στοιχείο που λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασμό, ήταν η προσπάθεια όλα τα κτίσματα να εκμεταλλεύονται τη θέα στο βουνό και τη θάλασσα ταυτόχρονα , όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι πρόεκυψαν και οι πρώτες χαράξεις, παράλληλες στον άξονα του βουνού και της θάλασσας δημιουργώντας μια δυναμική κίνηση τέμνοντας κάθετα όλο το οικόπεδο και ενώνοντας δύο από τα σημεία ενδιαφέροντος της κατασκήνωσης. Ένα ακόμα στοιχείο που λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασμό ήταν η δημιουργία μιας δευτερεύουσας ζωηρής κίνησης παραπλεύρως της έντονης κατακόρυφης η οποία διατρέχει τις υπόλοιπες λειτουργίες του προγράμματος και καταλήγει με τη μορφή μιας θαλάσσιας προβλήτας.

Πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι κοιτώνες φιλοξενίας των παιδιών διαχωρισμένοι σε αγόρια και κορίτσια όπου ανάμεσά τους υπάρχει χώρος χαλάρωσης με εξωτερική πισίνα και παιδική χαρά. Στη συνέχεια κοντά στα σπίτια των παιδιών υπάρχει ο χώρος συγκέντρωσης για ομαδικές δραστηριότητες (αλώνι). Παραπάνω βρίσκεται η ζώνη άθλησης με τα γήπεδα, τους στεγασμένους μικρούς χώρους (kiosk) και κέντρο αποκατάστασης κίνησης με εσωτερικές πισίνες. Στο κέντρο του οικοπέδου βρίσκεται ο στεγασμένος χώρος σίτισης. Στη συνέχεια βρίσκουμε το χώρο στάθμευσης και συνεχίζοντας προς την άλλη άκρη του οικοπέδου συναντάμε τους κοιτώνες των εργαζομένων καθώς και το χώρο των στάβλων με την κυκλική πίστα ιππασίας (rodeo).Τέλος στο δρόμο της κατακόρυφης κίνησης που διατρέχει το οικόπεδο συναντάμε μικρούς στεγασμένους χώρους (kiosk) όπου βρίσκονται τα στελέχη της διοίκησης για τον απόλυτο έλεγχο και την πληροφόρηση των παιδιών ανά πάσα στιγμή.
 

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 633