Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Συνήθως σε κάθε ομάδα προσφύγων περισσότεροι από τους μισούς, είναι παιδιά.

Η διπλωματική εργασία διερευνά τις χωρικές διαστάσεις της φιλοξενίας παιδιών προσφύγων προσχολικής ηλικίας. Η κεντρική ιδέα  του κτιριολογικού προγράμματος υιοθετεί τις Οδηγίες Προστασίας και Φροντίδας Παιδιών Προσφύγων της UNHCR. Το κτίριο χωροθετείται στο κέντρο του Βόλου κοντά σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια.

Οι τυπικοί χώροι του Παιδικού Σταθμού συνδυάζονται με μικρό Κέντρο Κοινότητας προσφύγων ενισχύοντας τη στενή επαφή των παιδιών με τους γονείς τους και την κοινότητα στην οποία ανήκουν.

Η κεντρική ιδέα του κτιρίου διαμορφώνεται από δύο προεικόνες που αποτέλεσαν συστατικά στοιχεία της φυσικής του μορφής. Και οι δύο αφορούν στην οργάνωση και μορφή της ισλαμικής, ανώνυμης, μεσογειακής κατοικίας. Η οργάνωση των όγκων του προτεινόμενου κτιρίου, παραπέμπει στην ιδέα της περίκλειστης κατοικίας με αίθριο  που συναντάται διαχρονικά στις περισσότερες περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο. Η κατοικία αυτή ενταγμένη μέσα στον ιστό των οικισμών, προσαρμόζει τη γεωμετρία της σε αυτόν ακολουθώντας με το εξωτερικό της περίβλημα, το όριο του δρόμου. Το περίκλειστο κέλυφος του ανατολίτικου σπιτιού διατηρείται σημειακά φιλτράροντας το φως και την οπτική επικοινωνία του εσωτερικού του με τον χώρο της πόλης, μέσω της επένδυσης των ανοιγμάτων με καφασωτά (mushrabiya) που έρχονται σε αντίθεση με την απέριττη επεξεργασία των όψεών του. ΟΙ δύο αυτές προεικόνες αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασμό του κτιρίου καθορίζοντας η μεν πρώτη, την ογκοπλασία του και τη σχέση με τον ιστό της πόλης, ενώ η δεύτερη ήταν  κεντρικό στοιχείο οργάνωσης και επεξεργασίας των όψεων. Η αναφορά στον ανώνυμο αυτό τύπο κατοικίας, γίνεται με ελευθερία στο σχεδιασμό, εστιάζοντας και αναζητώντας μια μεθερμηνεία αυτών των προτύπων.

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού χώρου στη μικρότερη κλίμακα επιχειρεί να συμπληρώσει με μικρό κόστος, την ιδιοπροσωπία του κτιρίου, κάνοντάς τον ένα χώρο προσωπικό για τα παιδιά που θα φιλοξενεί και θα φροντίζει.

Κύριος στόχος της πρότασης είναι η παροχή ενός βιώσιμου χώρου για τα παιδιά, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την καθημερινότητα των γονιών τους.

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Σπύρος

Αριθμός Αναφοράς: 655

 

 Στο πλαίσιο της ανάλυσης που προηγήθηκε προτείνεται η κατασκευή μιας υποδομής για την παραγωγή του αρχιπελάγους όπως την ορίζουν ο Cacciariκαι ο Bataille, μια υποδομή για την “εμπειρία”, την αναπαραγωγή του κύματος και την επαύξηση του, σαν ένα είδος ηδονισμού, την απόλαυση του διπλού Ήλιου, την αναχώρηση και την επιστροφή, την αποσύνδεση και την επανασύνδεση, την γιορτή του τόπου και την ελευθερία από αυτόν. Μια υποδομή της πτώσης εντός και εκτός της. Η συνεκτική γραμμή που υποστηρίζει την πρόταση αναλύεται ως εξής, από το τοπίο, στην πτώση του Ικάρου και την μεταφυσική του αρχιπελάγους, από την δημιουργία της διαφοράς στο υγρό στοιχείο λόγω της πτώσης στον γεωργία(earthwork) του Smithsonπου μας επιστρέφει με το τέλος του πίσω στο τοπίο και την πτώση.

 Η υποδομή αυτή συνίσταται στον σχεδιασμό ενός δικτύου ημιυπαίθριων κατοικήσιμων κυματοθραυστών σε απόσταση 200 μέτρων από την στεριά. Η επιλογή του κυματοθραύστη έχει αναφορά στο έργο του RobertSmithsonκαι κρίνεται ότι μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα την ιδέα του αρχιπελάγους ως μια κατασκευή που μπλοκάρει τον ορίζοντα, προστατεύει το τοπίο και άρα αναγκάζει το αρχιπέλαγος να εμφανιστεί ως μια αντίδραση στην ύπαρξη των κατασκευών αυτών. Το πρόγραμμά τους αφορά την κατοίκηση και την απόλαυση του υγρού στοιχείου και των διαφορετικών τύπων νερού που παράγονται εντός της υποδομής. Βασικό εργαλείο για την παραγωγή του χώρου αποτελεί η τομή, σαν τον κύριο μηχανισμό δημιουργίας της διαφοράς, της εξημέρωση του άγριου υγρού στοιχείου και της κατηγοριοποίησης του σε κοινό, δημόσιο και ιδιωτικό.

Επιβλέπων: Πανηγύρης Κωστής

Αριθμός Αναφοράς: 637

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αστική ανάπλαση και αναδιαμόρφωση μιας κεντρικής περιοχής στην πόλη Pescara της Ιταλίας και την ανάλυση και σχεδίαση ενός νέου μοντέλου στέγασης αυτό του social housing με στόχο την αστική αναβάθμιση και ανάδειξη όλοκληρης της περιοχής.

Η διπλωματική εργασία γεννιέται από την ανάγκη να δώσει μια νέα όψη αστικής διαμόρφωσης στην περιοχή Borgo Marino Nord Pescara, οι δυνατότητες της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής ανεκμετάλλευτες.

Από την έρευνά μου προκύπτει ό,τι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής είναι η παρουσία του οδικού άξονα που εμποδίζει την επαφή αυτού του τμήματος της πόλης με το ποτάμι, η παρουσία των παλαιών εγκαταστάσεων της υπάρχουσας ψαραγοράς -η οποία κατά κάποιο τρόπο μειώνει τις δυνατότητες ανάδειξης της περιοχής- και τέλος οι ερειπωμένες και σε κατάσταση αστικής αποσύνθεσης εργατικές κατοικίες.

Σε αυτή τη βάση και με αυτό που το σχέδιο πόλεως εισηγείται αποφάσισα να προτείνω ένα νέο οδικό άξονα, υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που θα εξυπηρετούν την σχεδιασμένη κατοικημένη περιοχή, ένα νέο σύστημα ένταξης κοινωνικών κατοικιών social housing (κατεδάφιση υφιστάμενων), και ένα πολυλειτουργικό κέντρο expo.

Επιπλέον, την μετακίνηση και αναμόρφωση της περιοχής της αγοράς, φέρνοντάς την σε επαφή με το ποτάμι και με το υφιστάμενο σύστημα κινητικότητας πεζών - ποδηλάτων καθώς και την επέκταση του δημοτικού πάρκου De Lellis στην εξεταζόμενη περιοχή μέσω εξοπλισμένων πράσινων οδών - διαδρομών.

Ο δημόσιος χώρος που χαρακτηρίζει την περιοχή ενσωματώνει λειτουργικούς χώρους και χώρους πρασίνου: ένας ένας συνεχής πεζόδρομος που διασχίζει το expo φιλοξενεί στο εσωτερικό του εμπορικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς χώρους (auditorium), γραφεία καθώς και χώρους ψυχαγωγικού χαρακτήρα.  

Στόχος όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση αυτού του κεντρικού σημείου της πόλης, δημιουργώντας την ίδια στιγμή ένα νέο πόλο έλξης όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και για ολόκληρη την πόλη.

Επιβλέποντες: Τροβά Βάσω, Φιλιππιτζής Δημήτρης

Αριθμός Αναφοράς: 648

 

Η διπλωματική εργασία προτείνει το σχεδιασμό ενός οικισμού, στη χώρα της Αιθιοπίας, και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια των Λαών του Νότου, ο οποίος αναπτύσσεται κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Ο οικισμός διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, στα -7 και στα -3,5 μέτρα, και περιλαμβάνει: 266 κατοικίες 50 τετραγωνικών μέτρων η κάθε μία, ένα ιατρικό κέντρο, ένα σχολείο, ένα κέντρο συμβουλίου/ διοίκησης, 4 ναούς για την τέλεση των τεσσάρων επικρατέστερων θρησκειών στην περιοχή, χώρους καταστημάτων και αγοράς, ένα κτήριο δημόσιων λουτρών, στάβλους για τη στέγαση βοοειδών και αιγοπροβάτων, έναν ζωόμυλο και ένα σφαγείο. Η τοποθέτησή του κάτω από το επίπεδο του εδάφους προτείνεται με σκοπό το βέλτιστο ενεργειακό όφελος όσον αφορά τη διατήρηση της θερμικής άνεσης, ενώ στο σχεδιαστικό κομμάτι εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή οπτική παρέμβαση στο περιβάλλον. Κεντρικό χαρακτηριστικό σημείο του σχεδιασμού αποτελούν οι κενοί χώροι (αυλές, πλατεία), γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται τα επιμέρους οικοδομικά τετράγωνα. Έναυσμα για την επιλογή της χώρας της Αιθιοπίας, υπήρξε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης πληθυσμών, το οποίο εδώ και 30 περίπου χρόνια επιβάλλει τη μετακίνηση ολόκληρων χωριών από τα βόρεια τμήματα της χώρας προς τα νότια και νοτιοδυτικά, με πρόφαση τις καλύτερες δυνατότητες καλλιέργειας και τα γονιμότερα εδάφη της νέας τοποθεσίας. Τέλος, προτείνεται η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων συλλογής νερού για τη μέγιστη δυνατή αυτονομία του οικισμού.

Επιβλέπων: Καναρέλης Θεοκλής

Αριθμός Αναφοράς: 657

 

Η πρόταση fu- TOURISM  αποτελεί ένα σενάριο τουριστικής κατοίκησης σε νησί των Κυκλάδων, για ηλικιωμένους συνταξιούχους του βορρά που πλέον αναζητούν μια χαλαρή και ευχάριστη καθημερινότητα στο γλυκό κλίμα του νότου για μεγάλης διάρκειας διαμονή. Πρόκειται για μια σύλληψη κατοίκησης “επιβράβευσης”, που από τη δομή της εμπεριέχει την έννοια του πλεονασμού. Η ευφορία των επισκεπτών αρχικά προκύπτει από το φυσικό τοπίο και το ιδανικό κλίμα που επικρατεί και συμπληρώνεται με τη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών.

Επιβλέπων: Μητρούλιας Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 626

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται των επαναφορά της παραγωγής στην πόλη και την ένταξή της σε μια υφιστάμενη δομή του αστικού ιστού, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την κάλυψη των αναγκών της πόλης, εξαιτίας των υψηλών επιπέδων ανεργίας και της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Αρχικά, πραγματοποιείται μια έρευνα γύρω από την ελληνική πραγματικότητα και τα επίπεδα καινοτομίας, καθώς και τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων σε τεχνολογία. Έπειτα, παρουσιάζονται οι έννοιες του fabrication laboratory (fab lab) και του Hub, με ποιό τρόπο συμβάλλουν στον τομέα παραγωγής και πως αποτελούν έναν τόπο αλληλεπίδρασης, πειραματισμού και υλοποίησης ιδεών. Επιπρόσθετα, τονίζεται το κοινωνικό έργο αυτών και παρατίθενται παραδείγματα που συνταντόνται στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον, η έρευνα πλαισιώνεται από μια σειρά όρων και κινημάτων που σχετίζονται με τον ελεύθερο διαμοιρασμό της πληροφορίας, μέσω της έννοιας του χακάρω μια υπάρχουσα λειτουργία για τη δημιουργία νέων πιο χρήσιμων στο κοινωνικό σύνολο, μέσω του DIY κινήματος και του maker culture, που προωθούν τη χρήση των διαθέσιμων μέσων για την επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων.

Σαν απόρια αυτής της έρευνας, εντοπίσαμε και επιλέξαμε μια υπάρχουσα δομή στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία θα μπορούσε να παραλάβει τις λειτουργίες που θα ενισχύουν την τοπική παραγωγικότητα και οικονομία. Το κτίριό μας αποτελεί έναν κενό αστικό πυρήνα, ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αποτελεί μια κτιριακή μαρτυρία μιας οικονομικής ύφεσης  και απαιτεί μια προγραμματική προσέγγιση, η οποία μπορεί να απαντήσει στη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, εισάγουμε τη λειτουργία ενός fab lab και ενός hub. Στόχος μας είναι οποιοσδήποτε πολίτης έχει την πρόθεση να υλοποιήσει μια ιδέα του, να μπορεί ελεύθερα να την κάνει υλική πραγματικότητα, μέσω των παροχών του κτιρίου. Δημιουργούμε έναν χώρο παραγωγής, εργασίας και εκμάθησης, που προάγει την εκδημοκράτηση τόσο της πληροφορίας όσο και της παραγωγής. Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία σε νεοσύστατες επιχειρήσεις να αποκτήσουν με χαμηλό κόστος τον δικό τους εργασιακό χώρο, στον οποίο θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλες μεγαλύτερες εταιρίες, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Επιβλέπων: Κοτιώνης Ζήσης

Αριθμός Αναφοράς: 643

 

 Η Βιομηχανική Επανάσταση, που είχε ως κινητήρια δύναμή της το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, οδηγείται σε επικίνδυνο τέλος: οι τιμές των ενεργειακών πόρων και των τροφίμων έχουν εκτοξευτεί, η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος αυξάνονται και η ανάκαμψη της οικονομίας καθυστερεί. Αντιμέτωπη με την προοπτική μιας δεύτερης κατάρρευσης της παγκόσμιας οικονομίας, η ανθρωπότητα αναζητά απεγνωσμένα ένα βιώσιμο οικονομικό σχέδιο για το μέλλον. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να σκιαγραφήσει αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο, μέσα από το σχεδιασμό μιας σειράς πλήρως προκατασκευασμένων κελυφών ζωής. Έχουν μελετηθεί διαφορετικά σενάρια εγκατάστασης αυτών, σε ποικίλες γεωγραφίες καθώς και η δυνατότητα του ατελείωτου πολλαπλασιασμού αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Η τεχνολογία του Διαδικτύου και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συγκλίνουν για να δημιουργήσουν την "Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση". Αυτό που είναι συναρπαστικό, είναι η ιδέα εκατοντάδων εκατομμύριων ανθρώπων να παράγουν τη δική τους πράσινη ενέργεια στις κατοικίες τους, σε γραφεία και σε εργοστάσια και να τη μοιράζονται μεταξύ τους μέσω ενός "ενεργειακού Διαδικτύου", με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σήμερα δημιουργούμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Με τον ίδιο τρόπο άνθρωποι να σχεδιάζουν τα σπίτια των ονείρων τους, όταν αυτά φιλοξενούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες, μετατρέποντάς τους σε ενεργά μέλη στο σχεδιασμό. Τέλος, η παρούσα εργασία προσδίδει σχήμα και ζωή σε ένα οικισμό μικρού πληθυσμού, που θα έχει τη δυνατότητα έκτατης εγκατάστασης οπουδήποτε, καθώς γεννάται από τα προαναφερθέντα προκατασκευασμένα κελύφη. Αν σκεφτεί κανείς μερικές από τις προκλήσεις της εποχής μας όπως του αυξανόμενου πληθυσμού, την αύξηση της αστικοποίησης, την έλλειψη πόρων, την αυξανόμενη παγκόσμια επισιτιστική κρίση, καθώς και την αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών CO2, ένας οικισμός που θα συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της αστικής ζωής και της ζωής στην ύπαιθρο, μέσα στα πλαίσια μιας εναρμονισμένης μελλοντικής κοινωνίας, αποτελεί αναγκαιότητα.

Επιβλέπων: Στυλίδης Ιορδάνης

Αριθμός Αναφοράς: 634

 

 Το animation θέλει να καταδείξει μορφές εξουσίας που υπάρχουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Όλοι σαν παραγωγικά μέλη-γρανάζια ενός οικονομικού συστήματος, παράγουμε αντίστοιχα οικονομικά οφέλη τα οποία αδυνατούμε να καταναλώσουμε και να απολαύσουμε, είτε λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου είτε λόγω φορολογίας κ.λπ. Κάθε μέλος πλήττεται από τον λεγόμενο ιδρυματισμό, δηλαδή το εσωτερικό φόβο που δημιουργεί ανικανότητα και καθιστά απίθανη μια αλλαγή- παύση-απαγκίστρωση από μία καθημερινότητα που δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη του κοινωνικού μέλους πέρα από την επιβίωση. Εάν προσπαθήσουμε να σπάσουμε αυτές τις φαινομενικές αλυσίδες, το μέλλον μας σαν κοινωνικά μέλη είναι δυσοίωνο. Οι παραπάνω καταστάσεις δε διαφέρουν σε πολύ από την καθημερινότητα ενός φυλακισμένου, ο οποίος αντίστοιχα δουλεύει για οικονομικά κέρδη κρατικών μηχανισμών, δεν έχει επιλογή να αντισταθεί σ’ αυτό που του επιβάλλεται και πλήττεται από ιδρυματισμό. Το κράτος καθημερινά παρεισδύει στην ανθρώπινη ζωή, μέσω διάφορων μηχανισμών όπως η διαπαιδαγώγηση, η στρατιωτική θητεία, η αυτοπειθαρχία, ο πανταχού παρών παροπλισμός που φαινομενικά καραδοκεί να εντοπίσει τον μη-κανονικό, μη-πειθαρχημένο άτομο. Όλοι ενστερνίζονται άκριτα τις παραπάνω καταστάσεις κάνοντας την διαφορετικότητα να αποτελεί ατέλεια. Πώς λοιπόν οι θεσμοί του εγκλεισμού να μην γίνονται ευρέως αποδεκτοί όταν αποτελούν γνώριμα μονοπάτια που γίνονται ορατά σε καθημερινή βάση αφού επιβάλλονται ως μηχανισμοί μεταμόρφωσης των ατόμων. Όσο η ζωή εν μέσω κράτους αποτελεί το μοναδικό σενάριο, Οι μηχανισμοί εγκλεισμού και απομόνωσης θα στιγματίσουν και θα υπονομεύουν την διαφορετικότητα.
 

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Σπύρος

Αριθμός Αναφοράς: 636