Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Η Διπλωματική εργασία διερευνά το μετασχηματιζόμενο ρόλο της Βιβλιοθήκης στην σημερινή κοινωνία και το πώς η Τυπολογία της Βιβλιοθήκης μπορεί να αποτελέσει παράμετρο της ίδιας της αστικής συγκρότησης, τόσο μέσω του Προγράμματός της, όσο και μέσω του Αρχιτεκτονικού της χαρακτήρα.

Το σχεδιαστικό ερώτημα της Διπλωματικής εντοπίζεται στο κέντρο της πόλης της Χαλκίδας, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο το οποίο, μαζί με την πλατεία στην οποία εφάπτεται, παραμένει εγκαταλελειμμένο για περισσότερα από δέκα χρόνια. Στόχος του σχεδιασμού είναι να απαντήσει τόσο στις ευρύτερες κοινωνικές, όσο και στις ειδικότερες χωρικές ανάγκες, οι οποίες αναγνωρίζονται στη περιοχή.

Αν η ανάπτυξη μιας πόλης προϋποθέτει την καλλιέργεια, τη μόρφωση και τη συνολικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών της, ο διευρυνόμενος ρόλος της βιβλιοθήκης, ως κεντρικής σημασίας πολιτιστικού θεσμού, αξιολογείται από τους βασικότερους καταλύτες της αναβίωσης αυτής της κρίσιμης περιοχής αλλά και της ίδιας της κοινωνίας της πόλης. Το ενδιαφέρον, επίσης, εντοπίζεται στη θέση της περιοχής μέσα στη γεωγραφία της πόλης – μια περιοχή προσβάσιμη και ζωντανή όλες τις ώρες τις ημέρας, ανοιχτή και ελκυστική, για διαφορετικό κάθε φορά σκοπό στις διαφορετικές κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. Αυτή η κοινωνική απεύθυνση και αυτός ο προγραμματικός αναπροσδιορισμός της Βιβλιοθήκης  αποτελεί το κύριο ζητούμενο της πρότασης.

Η συμβατική,  εδώ και τουλάχιστον 27 αιώνες, λειτουργία των κτιρίων Βιβλιοθήκης ως χώροι αποθήκευσης, ταξινόμησης, συντήρησης και μεταλαμπάδευσης της γνώσης, ελέγχεται, εμπλουτίζεται και ανασχεδιάζεται, με συνέπειες την ανασυγκρότηση του ίδιου του κτιριακού τύπου της Βιβλιοθήκης. Η αλλαγή της Βιβλιοθήκης προσελκύει νέους χρήστες, το κοινό της αλλάζει και πληθαίνει. Οι νέες σύνθετες δυνατότητες πρόσληψης της γνώσης και της ίδιας της ανάγνωσης καθώς και οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν την αναζήτηση και ανάκτηση των βιβλίων που ζητά ο επισκέπτης της βιβλιοθήκης, γεγονός που συμβάλει στην αλλαγή της συνείδησης του αναγνώστη αλλά και του ρόλου των βιβλιοθηκονόμων και άλλων εργαζομένων στις βιβλιοθήκες: παιδαγωγών, ιστορικών τέχνης, εμψυχωτών, σχεδιαστών κα.

Στη Διπλωματική μελετάται η προσθήκη συμπληρωματικών χώρων τέχνης όπως είναι το τμήμα μουσικής και το εργαστήρι κατασκευών, με σκοπό την μετατροπή του κτιρίου βιβλιοθήκης από στατικό χώρο καταλογογράφησης και εύρεσης βιβλίων σε μία πλατφόρμα παγκόσμιας γνώσης συγχρονισμένης με την ανάπτυξη των μέσων  τεχνολογίας που θα διαχέει την πληροφορία και θα διαχέει τα αποτελέσματά της στην πόλη, υπηρετώντας, έτσι, τον προορισμό της ως μία δυναμική εστία γνώσης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος

Αριθμός Αναφοράς: 530

 

Το «εργοσκόπιο» είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων της πόλης της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν  pop-upχώρο που ζεί περιοδικά τόσο στην πόλη όσο και στο διαδίκτυο. Στο διαδύκτιο γίνεται χώρος συνάντησης της ιδέας και της μεθόδου, και το περίπτερο είναι ο χώρος όπου εκτυλίσσεται η εφαρμογή της.

Tο πρώτο συστατικό του μέρος είναι η ιστοσελίδα - ένας χάρτηςστον οποίο καταχωρούνται  όλα τα ‘δωμάτια‘  του εργοσκοπίου  και  επίσης, αποθηκεύονται πληροφορίες του φυσικού χώρου της πόλης, όπως είναι οι εμπορικοί χώροι σε λειτουργία ή οι κενοί, και σημειώνονται κοινωνικές πρακτικές που οργανώνονται και εκτυλίσσονται στον δημόσιο χώρο.

Το δεύτερο συστατικό μερός είναι η κατασκευή ενός περίπτερου που αποτελεί τον χώρο αλληλεπίδρασης μιας ιδέας με την γειτονιά και την πόλη. Το κάθε περίπτερο του εργοσκόπιου, είναι μέρος ενός δικτύου «δωματίων» της ίδιας τυπολογίας. Τα «δωμάτια» - εργοσκόπια, είναι περιοδικοί χώροι μέσα στην πόλη τους οποίους οι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για κοινωνικούς, εμπορικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.

Στο σύνολο, τoεργοσκόπιο είναι μια πλατφόρμα που λειτουργεί σαν ένα εκκολαπτήριο  για υβριδικά συμβάντα, δηλαδή δημιουργεί μοτίβα ‘online to offline’. Άρα ο χάρτης και το περίπτερο είναι οργανικά δεμένες κατασκευές αφού η μία σημαίνει την παρουσία / απουσία της άλλης.

Επιβλέπων: Πανηγύρης Κωστής

Αριθμός Αναφοράς: 501

 

Στον πυκνά δομημένο αστικό ιστό η ύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος είναι περιορισμένη. Η μεγάλη έκταση των δωμάτων είναι ιδανικοί χώροι προς αξιοποίηση. Η διπλωματική εργασία βασίζεται στην ιδέα μετατροπής των δωμάτων ως βασικό συστατικό της ζωής των κατοίκων των πόλεων. Εκτός από την αξιοποίησή τους, προτείνεται ένα νέο μοντέλο ζωής, που με την εκμετάλλευση όλων των ανενεργών χώρων (από το επίπεδο των δωμάτων μέχρι τα υπόγεια) σε συνδυασμό με τη συλλογικότητα των κατοίκων  επιτυγχάνεται η αυτοδιαχείριση του οικοδομικού τετραγώνου.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία καλλιέργειας λαχανικών, δέντρων και αρωματικών φυτών. Τα δώματα ενοποιούνται από σύστημα κλιμακοστασίων. Παράλληλα κατασκευάζονται χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν κατοίκους στα δώματα και ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά πανέλα και ανεμογεννήτριες για την εκμετάλλευσης της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. Ο ακάλυπτος χώρος αναβαθμίζεται και στο έδαφος τοποθετείται δεξαμενή που συλλέγει τα όμβρια ύδατα για τις ανάγκες του ποτίσματος και των διαμερισμάτων Οι ανενεργοί χώροι στα ισόγεια και υπόγεια των πολυκατοικιών χρησιμοποιούνται προς όφελος των κατοίκων.

Η πρόταση συνοπτικά περιλαμβάνει δύο στάδια: την αρχιτεκτονική πλευρά της παρέμβασης και του σχεδιασμού που είναι εμφανώς περιορισμένη και κυρίως την προσπάθεια παρουσίασης ενός τρόπου ζωής όπου οι άνθρωποι με συλλογικές αποφάσεις  αποφασίζουν να ενεργοποιηθούν και μέσω οργανωμένων τεχνικών να καλύψουν τις ανάγκες σε υποδομές και παιδεία που λείπουν από το κράτος. Οι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας και οι ανενεργοί αποκτούν κίνητρο για να βγουν στον υπαίθριο χώρο, μόλις μερικά μέτρα πάνω από το σπίτι τους και γίνονται ενεργά μέλη της κοινότητας του οικοδομικού τετραγώνου.

Η εργασία περιλαμβάνει επίσης μελέτη για φωτισμό, και παρουσιάζει πως από οικονομικής πλευράς είναι δυνατή μια τέτοια κίνηση.

Επιβλέποντες: Τσαγκρασούλης Aριστείδης, Στυλίδης Ιορδάνης

Αριθμός Αναφοράς: 508

 

Η παρούσα διπλωματική εστιάζει στη σχέση των κατοίκων της περιοχής «Επάνω Σκάλα» στη Μυτιλήνη με την περιοχή αυτή και στους τρόπους βελτίωσής της. Στόχος είναι η ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης και η ανάδειξη της ιστορικής περιοχής της Επάνω Σκάλας. Προτείνεται μία γενική διαμόρφωση της περιοχής καθώς στην υφιστάμενη κατάσταση είναι υποβαθμισμένη σε μεγάλο βαθμό. Με την πρότασή μου δίνεται έμφαση στο παραθαλάσσιο μέτωπο και στη θέα από αυτό. Είναι το δυνατό στοιχείο της περιοχής και η ενίσχυσή του μπορεί να αλλάξει τον χαρακτήρα της, κάνοντάς την πιο προσιτή στους ίδιους τους κατοίκους και επιδεικνύοντας τους έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης του δημόσιου χώρου.

Βασική επέμβαση είναι η πλακόστρωση και πεζοδρόμηση της περιοχής μελέτης δημιουργώντας μία παραλία ελεύθερη από την κίνηση των οχημάτων, κατάλληλη για περίπατο και συζητήσεις δίπλα στη θάλασσα. Η διαμόρφωση του παραθαλάσσιου μετώπου αλλάζει, δημιουργώντας μια οργανική πορεία με φυτεύσεις και σημεία στάσης, τοποθετώντας παράλληλα μία νέα λειτουργία μικρών βιβλιοθηκών για τους νέους της περιοχής αλλά και της πόλης.

Πέρα από τη διαμόρφωση του μετώπου γίνονται και τρεις ακόμα επεμβάσεις με κτίρια στην περιοχή. Λειτουργεί ένα μουσείο ναυσιπλοΐας σε ένα προϋπάρχον αχρησιμοποίητο κτίριο, ένας χώρος θεαμάτων – συναυλιών και ένα parking. Το μουσείο στεγάζεται σε ένα κτίριο δίπλα στη θάλασσα ιδανικό για τη συγκεκριμένη λειτουργία και μάλιστα έχει ήδη προταθεί από το δήμο χωρίς θετικές απαντήσεις. Ο χώρος θεαμάτων – συναυλιών γίνεται σε έναν αναξιοποίητο χώρο μεγάλης έκτασης. Η λειτουργία αυτή δεν είναι περιττή για την πόλη της Μυτιλήνης που τα τελευταία χρόνια κατακλύζεται από εκδηλώσεις κάθε είδους. Το parkingόντας το πιο δύσκολο κομμάτι της επέμβασης, δεν παύει να είναι άκρως απαραίτητο ακόμα και πριν την πεζοδρόμηση των δρόμων της περιοχής.

Επιβλέπων: Στυλίδης Ιορδάνης

Αριθμός Αναφοράς: 507

 

Η παρούσα διπλωματική ασχολέιται με την περιοχή Χωνευτικό κόντα στη Κύμη της Εύβοιας, καθώς η ιδιαίτερες ιδιότητες του έχουν κάνει τη περιοχή προορισμό για ποσιμοθεραπεία. Η συχνή παραπομπή ασθενών από γιατρούς στη περιοχή καθιστά αναγκαία την ύπαρξη μιας υποδομής φιλοξενίας η οποίο όμως δεν θα αλλοιώσει την περιοχή και την σχέση της με τους κατοίκους. Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός ξενώνα φιλοξενίας 20 περίπου ατόμων με σκοπό την άνετη διαμονή τους καθ' ολη τη διάρκεια του χρόνου.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει και το ήδη υπάρχον κτίριο το οποίο βρίσκεται στη περιοχή μελέτης από τις αρχές της δεκαετίας του 70, το οποίο λειτουρούσε ως κέντρο διασκέδασης. Το κομμάτι του ξενώνα τοποθετείται απέναντι από το υπάρχον κτίριο, και ο τοίχος οποίος ακολουθεί τη διαδρομή, το κρύβει, προκειμένου να μην είναι αντιληπτό και να μην επιβάλλεται στους επισκέπτες που είναι πολλοί λόγω του νερού. Η διαμόρφωση της διαδρομής παραμένει, ενώ υπάρχει ανασχεδιασμός της βρύσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ενώ κάποια υπάρχουν ήδη, είναι εναρμονισμένα με το χρώματα της περιοχής, ενώ η επιλογή του φυτεμένου δώματος  αλλά και η σύνθεση των περισσότερων υλικών, καταφέρνει να ανταποκριθεί στην δυσκολία λόγω σημαντικού ποσού υγρασίας.

Επιβλέπων: Καναρέλης Θεοκλής

Αριθμός Αναφοράς: 497

 

Η διπλωματική μου εργασία έχει ως θέμα μία διώροφη κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με υπόγειο πάρκινγκ στο ορεινό χωριό Πύρρα στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και σε υψόμετρο 1000μ. Θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο 837,00 τ.μ. και ο προσανατολισμός της θα είναι νοτιοδυτικός.

Επιβλέπων: Αδαμάκης Kώστας

Αριθμός Αναφοράς: 510

 

Η μεθοδολογία της σχεδίασης της πρότασης βασίστηκε σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές και κοινωνικές ανάγκες. Οι βασικότερες είναι η χάραξη κάνναβου που επιτρέπει ευκαμψία και τυποποίηση, η συνεχής αναπροσαρμογή της κατοικίας στην αλλαγή συνθηκών διαβίωσης μετά από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, η πολυμορφικοτητα και η ευελιξία στην διαμόρφωση της προκατασκευής, η προέκταση της κατοικίας στην κλίμακα της γειτονιάς και η διευκόλυνση κοινωνικών επαφών μέσω της συλλογικής κατοίκησης.

Το συγκρότημα κατοικιών τοποθετείται ενδεικτικά στην περιοχή των Σπάτων με άμεση πρόσβαση στο λιμάνι της Ραφήνας και τον αερολιμένα Αθηνών. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έχει βασιστεί στην χάραξη του καννάβου της κάτοψης του συγκροτήματος και αποτελείται από δρόμους και τμήματα καλλιεργήσιμης γης.

Πρόκειται για μεταλλικό σκελετό που αποτελείται από χώρο στάθμευσης στο επίπεδο του εδάφους, τρεις ορόφους με κτιριακές μονάδες, και δώμα με τμήματα συλλογικής καλλιέργειας. Κάθε όροφος αποτελείται από διάδρομους κίνησης και δυο ζώνες «οικοπέδων». Στα τέσσερα άκρα του κάθε ορόφου υπάρχουν οικόπεδα  4m x 8m που τοποθετούνται σε αυτά οι κοινόχρηστοι χώροι (κλιμακοστάσια, υπηρεσίες, markets και καφετερίες) ενώ στα υπόλοιπα 10 οικόπεδα 6m x 8m ανά όροφο τοποθετούνται κατοικίες.

Στόχος είναι η γρήγορη και άμεση κάλυψη της ανάγκης για στέγαση να επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας μαζικής εξατομίκευσης. Δηλαδή η λύση να μην αφορά σε έναν πεπερασμένο αριθμό τυποποιημένων πρότυπων κατοικιών, αλλά σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής των επιμέρους μερών /εξαρτημάτων που συνθέτουν την κατοικία. Η κατοικία βασισμένη πάνω σε ισομετρικό κάνναβο ανά 1m  και σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη συναρμολογείται στο τόπο εγκατάστασης.

Οι κατοικίες χωρίζονται με κριτήριο τα τετραγωνικά, σε μονώροφες, διώροφες και μονώροφες που καταλαμβάνουν δυο οικόπεδα και έχουν εσωτερική αυλή και ταυτόχρονα με κριτήριο το λειτουργικό τους πρόγραμμα, σε κατοικίες «διημέρευσης» (έμφαση στους χώρους ημέρας), σε κατοικίες «διανυκτέρευσης» (έμφαση στους χώρους νύχτας) και κατοικίες όπου τα τετραγωνικά κατανέμονται εξίσου.

Επιβλέπων: Τζιρτζιλάκης Γιώργος

Αριθμός Αναφοράς: 515

 

Αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμόςνέων εγκαταστάσεων για το ναυτικό όμιλο Καλαμακίου (ΝΟΚ) στην μαρίνα Αλίμου.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημασία που έχουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την θάλασσα και τον αθλητισμό για μια χώρα σαν τη Ελλάδα, την ιστορία του ναυτικού ομίλου Καλαμακίου και το γεγονός πως οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις  του δεν είναι επαρκείς,προτείνετε ένα νέο κτίριο που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου ναυτικού ομίλου.

Το παραλιακό μέτωπο της περιοχής είναι ένας σημαντικός χώρος τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Έτσι δεν μπορεί να υπάρχει απλά και μόνο ως χώρος στάθμευσης σκαφών αλλά πρέπει να σηματοδοτεί έναν πόλο έλξης, έναν ζωτικό χώρο που θα φιλοξένει τις ανθρώπινες δραστηριότητες

Βασική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός κτιρίου με έντονο δημόσιο χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει χώρους αθλητισμού, ψυχαγωγίας, χαλάρωσης,  εκπαίδευσης και πολιτισμού .

Μορφολογικά,  το κτίριο αποτελείται από δυο βασικούς όγκους. Ο πρώτος όγκος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του ισόγειου ενώ ο δεύτερος όγκος είναι ένας δυναμικός πρόβολος που “αιωρείται” αρκετά ψηλότερα. Μεταξύ των δυο αυτών όγκων σχηματίζεται ένας μεγάλος υπαίθριος δημόσιος χώρος. Ο χώροςαυτός είναι ένα κεκλιμένο επίπεδο, μια ράμπα, που προσφέρει στο κοινό δυνατότητες για περίπατο, χαλάρωση και στάση παράλληλα με την δυνατότητα για θέαση και παρατήρηση τόσο προς την μαρίνα όσο και προς την ανοικτή θάλασσα. Στο δυτικό τμήμα του κτιρίου, στον όγκο που αποτελεί τον πρόβολο,υπάρχει ένας δεύτερος σημαντικός δημόσιος χώρος, άμεσα συνδεδεμένος με την ράμπα μέσω κλιμακοστασίου, ο όποιος θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτούργει ως παρατηρητήριο και είναι προσανατολισμένος προς την κατεύθυνση που ακολουθούν τα σκάφη κατά την είσοδο και έξοδο τους από την μαρίνα.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει χώρους εκθέσεων, χώρους για σεμινάρια και ομιλίες,αίθουσες διδασκαλίας, χώρους γραφείων , αποθηκευτικούς χώρους για τα σκάφη και τον εξοπλισμό αυτών, αποδυτήρια , γυμναστήριο, στατικό προσομοιωτή κωπηλασίας για τις προπονήσεις των αθλητών, μικρό κατάστημα, καφέ-εστιατόριο καθώς και χώρο στάθμευσης. Οι εγκαταστάσεις του κτιρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από τους αθλητές αλλά από πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες καθώς στεγάζει ένα πρόγραμμα με πολυπρισματικό χαρακτήρα.

Πρόθεση ήταν ο σχεδιασμός ενός κτιρίου που θα αποτελέσει τοπόσημο στο ευρύτερο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Ένα κτίριο που θα επαναπροσδιορίσειτο δημόσιο χαρακτήρα της περιοχής και θα αναδείξειτο ναυτικό όμιλο σε προορισμό 24ωρης λειτουργίας με χρήσεις αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού και χαλάρωσης.

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 487