Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Επιβλέπουσα: Γαβρήλου Έβελυν

Αριθμός Αναφοράς: 457

 

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 461

 

Επιβλέπων: Φιλιππιτζής Δημήτρης

Αριθμός Αναφοράς: 427

 

Επιβλέποντες: Αδαμάκης Kώστας, Γαβρήλου Έβελυν

Αριθμός Αναφοράς: 446

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την κατασκευή ενός συγκροτήματος κατοικιών στο Μενίδι, μέσω της διαδικασίας του συμμετοχικού σχεδιασμού. Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει 3 οικογένειες, οι οποίες είναι ιδιοκτήτες 3 συνεχόμενων οικοπέδων σε ένα ελαιώνα, και μέσω της διαδικασίας των συνεντεύξεων, εξελίσσεται η ιδέα σε ένα σενάριο κατοίκησης το οποίο πλάθεται και διαμορφώνεται μέσα από το διάλογο, τις ιδέες, τις εμπειρίες και τους πειραματισμούς επί χάρτου.

Αρχική ιδέα του εγχειρήματος είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο το οποίο θα είναι ανοιχτό, μέσω ενός ενιαίου ακάλυπτου χώρου, και με την προσθήκη κοινόχρηστων λειτουργιών, οι οποίες θα επιτρέψουν στους κατοίκους μας να απολαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας σε ένα χώρο που επιτρέπει περισσότερες κινήσεις και συναθροίσεις ανθρώπων. Μέσα από την κριτική των ιδιοκτητών για το τρόπο λειτουργίας του συγκροτήματος, μεταβάλλεται το τελικό αποτέλεσμα, για να μπορέσει αφ ενός να εξυπηρετήσει τον αρχικό του σκοπό και αφετέρου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών.

Για την υλοποίηση του σεναρίου, λήφθηκαν υπ όψη όλοι οι πραγματικοί οικοδομικοί περιορισμοί, όπως ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής κάλυψης κλπ.

Επιβλέπουσα: Τροβά Βάσω

Αριθμός Αναφοράς: 431

 

Με βάση συγκεκριμένα παραδείγματα από φωλιές ζώων γίνονται διαδοχικές αναγωγές με τελικό στόχο τη σχεδίαση και κατασκευή σε κλίμακα 1:1 ενδιαιτημάτων - ενδύσεων. Ερευνώνται θέματα κατασκευαστικότητας γεωμετρίας, υλικών, υφής σε συνάρτηση με το σώμα - περιεχόμενο.

Αρχικά πραγματοποιείται μια αναφορά και ανάλυση στα πουλιά ως κατασκευαστές και κάτοικοι καθώς επίσης γίνεται και λόγος για την επιλογή που κάνουν τόσο στο μέρος κατοίκησης τους όσο και των υλικών που επεξεργάζονται.

Στη συνέχεια ακολουθεί μία αναγωγή σε ανθρώπινες διαδικασίες που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις με αυτές των πουλιών σε σχέση με τις τεχνικές χτισίματος όπως για παράδειγμα το πλέξιμο και τις επιφάνειες που δημιουργούνται. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά που τις διέπουν αλλά και το πώς αυτές μπορούν τόσο με αντίστοιχο τρόπο όσο και με οξύμωρο να δημιουργήσουν κατασκευές και διαφορετικές υφές, οι οποίες καλύπτουν πλήθος αιτημάτων. Πραγματοποιούνται παιχνίδια κλίμακας των κατασκευών με το ανθρώπινο σώμα καθώς και δοκιμές στα περιβάλλοντα τοποθέτησης αλλά στην επιλογή άλλων υλικών πάντα παράλληλων με αυτών των πουλιών.

Τέλος γίνεται μία προσπάθεια κατανόησης και ανάλυσης του χώρου σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα καθώς επίσης και του ιδανικού λόγου χώρου - κατοικίας, κατοικίας - σώματος, χώρου - ενδύματος αλλά και του ενδύματος σε σχέση με την κατοικία. Γίνεται επίσης μία εννοιολογική επεξεργασία συγκεκριμένων ορισμών που αποτελούν πηγή και είναι καθοριστικά για τη δημιουργία των κατασκευών και της τελικής πρότασης - μίας επιφάνειας με αντιφατικές συνθήκες, χαρακτηριστικά και χρήσεις.

Επιβλέπουσα: Γιαννίση Φοίβη

Αριθμός Αναφοράς: 430

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία τοποθετείται στην περιοχή των Αλυκών του Μεσολογγίου και αφορά σε μια πολυ-προγραμματική λωρίδα εδάφους, που διατρέχει εγκάρσια την έκταση των Αλυκών, παραλαμβάνοντας τον εκάστοτε περιπατητή από τον περιφερειακό δρόμο της πόλης και δαιμέσου του καννάβου των Αλυκών τον μεταφέρει στην πλευρά της Λιμνοθάλασσας.
Κατά την ενδιάμεση διάρκεια της διαδρομής εκτυλίσσεται μια ιστορία χρήσεων, διαφόρων μορφών και θεματικών, όπως την έρευνα, τη θεραπεία, την παρατήρηση, τη γευσιγνωσία, τη ψυχαγωγία, τη διαμονή, την ενημέρωση. Οι χωρικές ''στιγμές'' που διαμορφώνονται αναπαράγουν εμπειρίες συγκέντρωσης, περιπάτου, στάσης, θέασης, ανταλλαγής απόψεων, παρατήρησης και συνομιλίας με το τοπίο.
Η διαμόρφωση της υπάρχουσας τοπογραφίας εντάσσεται στο πρόγραμμα υπό τη μορφή δευτερεύουσων διαδρομών, προσθέτοντας ένα ακόμη δίκτυο περιπάτου, καθώς και την πιθανότητα επιλογής μιας διαφορετικής διαδρομής κάθε φορά.
Τη βασική μας σχεδιαστική επιθυμία αποτέλεσε η δημιουργία της αφορμής (χρήσεις), αλλά και της δυνατότητας (έδαφος) επίσκεψης στην περιοχή των Αλυκών, μια περιοχή με έντονο και ιδιαίτερο περιβάλλον.
Η επιλογή της θέσης αλλά και του ίδιου του προγράμματος, προσπάθησε να συνδέσει την επέμβαση δυναμικά με την πόλη του Μεσολογγίου και να ενταχθεί αρμονικά στη γεωμετρία και στις συνθήκες της επικείμενης τοπογραφίας.
Με άλλα λόγια, η παρούσα μελέτη επιδιώκει τη σύνθεση μιας αρχιτεκτονικής εμπειρίας που διαπραγμετεύεται τη συνύπαρξη του ανθρώπου και μιας παράδοξης φυσικής διαμόρφωσης.
Το τεχνητά επεξεργασμένο τοπίο συνδυάζεται με πολλά μικρά και διαφορετικά προγραμματικά αποσπάσματα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ύπαρξης του ανθρώπου στο χώρο αυτό.
 

Επιβλέπουσα: Γαβρήλου Έβελυν

Αριθμός Αναφοράς: 410

 

Επιβλέπων: Καναρέλης Θεοκλής

Αριθμός Αναφοράς: 448