Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Κατά την μελέτη  της πόλης δεν θα μπορούσε να μην  επικεντρωθεί η προσοχή μας στην παραλιακή ζώνη της Λεμεσού. Είναι ζωτικό σημείο για την πόλη και τους κατοίκους της, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, ως σημείο αναφοράς. Ο δήμος Λεμεσού αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της, έχει αναπλάσει και προσφέρει στο κοινό, την κατά μήκος ακτή της πόλης ως χώρο περιπάτου, άθλησης και ψυχαγωγίας σύμφωνα με ευρωπαϊκά  πρότυπα, σε αντίθεση, με την ιδιωτική-ατομική πρωτοβουλία της χρήσης των κτιρίων που αφορούν κυρίως σε τουρισμό, γραφεία και κατοικία. Τα δυο ετερόκλητα στοιχεία συμβιώνουν, με ένα ιδεολογικά αόρατο φράχτη να τα χωρίζει.

Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες λειτουργούν σε ένα άλλο επίπεδο, στην ουσία και στην πράξη τους αντίθετο με του δήμου και κατ’ επέκταση του δημοσίου, κοινόχρηστου χώρου. Η οικονομική ανάπτυξη που έχει υποστεί η πόλη την τελευταία δεκαετία, έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος στην ανάπτυξη της εταιρικής λογικής και του  ιδιωτικού συμφέροντος, προωθώντας έτσι την ανάδειξη της ατομικότητας και όχι της συλλογικότητας που έρχεται ως πρόταση λύσης των σημερινών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων.

Η πολυφωνία και η συνεργασία για το κοινό συμφέρον σε μια κοινωνία θεωρείτε υγιής πρακτική με θετικά αποτελέσματα ειδικότερα σε μικρές κοινωνίες. Με αυτό ως πρωτόλεια βάση σκέψης αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο κτιρίου εργασίας όπου η λειτουργιά του θα επικεντρώνεται στις δράσεις και τις σχέσεις των εργαζομένων, τις συνεργασίες και τις ανταλλαγές τους, δημιουργώντας έτσι ένα αρχείο αλληλεπιδράσεων διαθέσιμο για όλα τα μέλη του.  Η ατομικότητα και η ιεραρχία που ως συνήθως υπάρχει στα κτίρια εργασίας διαγράφεται, ενώ αναδεικνύεται η συλλογική δημιουργία. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ως ένα σύστημα “ανοιχτού κώδικα” όπου οποιοσδήποτε μπορεί να τον δανειστεί, να τον αναπτύξει, να τον τροποποίησει και να τον επαναπροσδιορίσει μαζί με άλλους.

Με βάση την εξειδίκευσή μας ως αρχιτέκτονες, η λογική αυτή εφαρμόζεται σε ένα κτίριο εργασίας προορισμένο για επαγγελματίες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την άϋλη παραγωγή του καταλήγοντας στην υλική παραγωγή μέσω εργαστηρίων.

Η επαφή και συνεργασία των χρηστών εργαστηρίων και γραφειακών χώρων στην πραγματικότητα υλοποιείται  με την ύπαρξη των κοινόχρηστων χώρων, που λειτουργούν ως σημεία συνάντησης, παραγωγής νέων ιδεών και αδιάκοπης ανταλλαγής  επικοινωνίας. Η πρόσθεση κοινόχρηστων κτιριακών χώρων με σκοπό την αλληλεπίδραση γραφείων και εργαστηρίων  ολοκληρώνει ένα σύστημα που πλέον ανάγεται ως οντότητα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Στην εξέλιξη της ιδέας μας, παύει το σύστημα αυτό να είναι εσωστρεφές και να αφορά μόνο τους εργαζόμενούς του και ξεκινά να συνδιαλέγεται με τον κόσμο που το περιβάλλει, αφού πέραν των βασικών λειτουργιών του, προστίθενται χώροι που δίνονται στην πόλη ως δημόσιοι.

Έτσι, δημιουργείτε μια αλυσίδα σχέσεων που αντί, κατά τα εταιρικά πρότυπα, να ξεκινά από το ατομικό και να καταλήγει πάλι πίσω σε αυτό, ξεκινά με την ίδια βάση, την ατομικότητα, περνά μέσα από αλληλεπιδράσεις στην συλλογικότητα και καταλήγει στην κοινωνικότητα. Δηλαδή, οι υπάλληλοι των γραφείων και των εργαστηρίων  συμβάλλουν ατομικά με ένα κοινό τρόπο σκέψης που περνά στην σφαίρα του συλλογικού (κτίριο) και ενοποιείται στην πορεία με την σφαίρα του κοινωνικού (πόλη) δημιουργώντας έτσι ένα πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο σύστημα στην καρδιά της πόλης.

Επιβλέπουσα: Λυκουριώτη Ίρις

Αριθμός Αναφοράς: 412

 

Ως αφόρμηση της διπλωματικής μας εργασίας κρίθηκε η διαμόρφωση ενός νέου κωπηλατικού ομίλου στην πόλη του Βόλου, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αναύρου. Πρόκειται για μία παραθαλάσσια έκταση (περιοχή), η οποία σήμερα εντάσσεται στον αστικό ιστό της πόλης και φιλοξενεί ήδη τον υπάρχοντα κωπηλατικό όμιλο ΝΟΒΑ. Ύστερα από επιτόπια μελέτη και διαδικτυακή έρευνα, θεωρήσαμε πως το υφιστάμενο συγκρότημα του ομίλου, το οποίο αποτελείται από δύο κτίρια, όχι μόνο δεν είναι επαρκές για να καλύψει τις ανάγκες της στέγασης των απαιτούμενων λειτουργιών ενός κωπηλατικού ομίλου, αλλά και δεν συνάδει με την αισθητική και δεν εναρμονίζεται με τον υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο της παράκτιας περιοχής.

Έτσι, λοιπόν, σε πρώτο επίπεδο βασικό μας εγχείρημα θεωρείται απαραίτητο να δρομολογηθεί η οργάνωση ενός κτιριολογικού προγράμματος, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου κωπηλατικού ομίλου, το οποίο θα παρέχει και τη δυνατότητα δραστηριοτήτων όπως π.χ.χώροι σίτισης και ψυχαγωγίας, αίθουσα εκδηλώσεων. Επιπλέον, μέσα από την εργασία προτείνουμε και την ανάπλαση του εξωτερικού χώρου, οποίος θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως π.χ. το έδαφος, το νερό, τις διαφορετικές θέες (υφές του τοπίου), τον αστικό ιστό κ.ά.

Επιλογικά προβάλλουμε ως επιστέγασμα των συνθετικών μας προσπαθειών, οι οποίες επιβάλλονται από τις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, την ανάπτυξη του Αναύρου μέσα από το προβαλλόμενο σχέδιο, για να συντελεστεί ταχύρρυθμα η αστική και η τουριστική ανάπτυξη της πόλης.

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 419

 

 Η διπλωματική εργασία, πραγματεύεται τη μελέτη ενός καταλύματος, που καλύπτει τις ελάχιστες  αναγκαίες προϋποθέσεις για την διαβίωση μιας τετραμελούς (2+2) ελληνικής οικογένειας.

 Ο σχεδιασμός έγινε με γνώμονα την ευκολία κατασκευής, το μικρό χρόνο εκτέλεσης, την διατήρηση του κοστολογίου σε χαμηλό επίπεδο και την ευχάριστη διαμονή των ενοίκων.

 Το βιοκλιματικό προφίλ της κατοικίας περιλαμβάνει, μεγάλα κατακόρυφα ανοίγματα στον άξονα Ανατολής-Δύσης, για την εισχώρηση του φυσικού φωτισμού σε μεγαλύτερο βάθος του καταλύματος, τα οποία έχουν την δυνατότητα τμηματικής ανισοϋψούς ανάκλησης, για την δημιουργία ελεγχόμενου ρεύματος αέρα με στόχο την φυσικό αερισμό της κατοικίας. Η έλλειψη συγκεκριμένου οικοπέδου-τοποθεσίας, άρα προσδιορισμού της επικρατούσας διεύθυνσης του ανέμου, οδήγησε στην δημιουργία οριζόντιου ανοίγματος και προς το Βορρά, για να γίνει εκμετάλλευση των τοπικών ανέμων κατά περίπτωση. Ο φυσικός φωτισμός και αερισμός ενισχύονται και από δύο παράθυρα οροφής.

 Ένα μεγάλο άνοιγμα προς τον Βορρά, με τις κατάλληλες θερμομονωτικές προδιαγραφές, εξασφαλίζει το επιθυμητό φώς καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας στον καθιστικό χώρο. Η προστασία των Νότιων ανοιγμάτων εξασφαλίζεται από ένα πρόβολο και την τοποθέτηση διάτρητης λαμαρίνας ρολό, που αποκόπτει ολόκληρη την υπεριώδη UV. Οι εξωτερικοί υαλοπίνακες των ανοιγμάτων σε Ανατολή-Δύση, είναι Φασματικά επιλεκτικοί (Solarcontrol) επιτυγχάνοντας συνθήκες θερμικής άνεσης Χειμώνα-Καλοκαίρι στο εσωτερικό του καθιστικού.

Η μονόριχτη στέγη, παρέχει την δυνατότητα συλλογής των βρόχινων υδάτων και αποθήκευσής τους σε κατάλληλη δεξαμενή για κηπευτική χρήση.

Το ερευνητικό θέμα με τίτλο “ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΉ” που προηγήθηκε της διπλωματικής, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επιλογή της μεθόδου κατασκευής του καταλύματος που είναι η προκατασκευαστική μέθοδος.

Το κατάλυμα έχει θεμελίωση και πλάκα δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικό φέρων οργανισμό που αποτελείται από δύο άκαμπτα πλαίσια, τοίχους πλήρωσης και οροφή από Panelsελαφρομπετού και εσωτερικά επενδύεται με φύλλα OSB(λεπιδοσανίδες).

Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη σχεδιαστική βαρύτητα στον χώρο του καθιστικού, όπου τα μεγάλα ανοίγματα εξαλείφουν τα “όρια” οπτικά και χωρικά, που “επιβάλει” το κέλυφος στους ενοίκους , ενοποιώντας κατά μία έννοια το εξωτερικό περιβάλλον, με τον εσωτερικό χώρο.

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 397

 

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Σπύρος

Αριθμός Αναφοράς: 393

 

Επιβλέπων: Αδαμάκης Kώστας

Αριθμός Αναφοράς: 374

 

Αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός κτηριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν τις ανάγκες της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας. Το έργο θα αποτελείται από γραφειακούς χώρους που θα εξυπηρετούν το χρηματοοικονομικό κομμάτι της τράπεζας, αλλά και από χώρους κοινωνικού χαρακτήρα όπως το συνεδριακό κέντρο-θέατρο. 

Η επιλογή του θέματος έγινε στα πλαίσια ανοιχτού διαγωνισμού που διοργάνωσε η Κεντρική  Συνεργατική Τράπεζα για να καλύψει τις κτηριακές της ανάγκες. Ο διαγωνισμός προέβλεπε συγκεκριμένο χώρο για να γίνει η ανάπτυξη καθώς και διάφορους περιορισμούς λειτουργικής φύσεως. Ο στόχος της επιλογής του συγκεκριμένου θέματος ήταν η διεκπεραίωση έργου μέσα από ανοικτό διαγωνισμό.

Η επίλυση του περίπλοκου κτηριολογικού προγράμματος μέσω μιας ξεκάθαρης λειτουργικής δομής η ένταξη βιοκλιματιματικών αρχών και αξιών στο σχεδιασμό και η ανάγκη για ένα κτήριο ταυτότητας διαμόρφωσαν τη συγκεκριμένη πρόταση.Έντονο στοιχείο διακρητότητας είναι ο επιβλητικός  κεντρικός όγκος των γραφείων που σηματοδοτεί την παρουσία του κτηρίου. Αυτός συνοδεύεται με δυο επιμέρους κτηριακούς όγκους. Ο όγκος που βρίσκεται στα αριστερά φιλοξενεί στο ισόγειο το καφεστιατόριο ενώ οι υπόλοιποι όροφοι αποτελούνται από γραφειακούς χώρους. Στα δεξιά βρίσκεται στο ισόγειο το κατάστημα Λευκωσίας, στο πρώτον όροφο είναι το λόμπυ του συνεδριακού κέντρου και στο δεύτερο το συνεδριακό κέντρο. 

Το έργο θα υλοποιηθεί στη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Χωροθετικά η ευρύτερη περιοχή καθώς και η λεωφόρος Αθαλάσσης  στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο, γειτνιάζουν με διαφορετικές οικιστικέ περιοχές, ωστόσο συγκεντρώνουν ένα σημαντικό αριθμό κτηρίων υπερτοπικής δημόσιας φύσης. Οι εγκαταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, τα δύο συγκροτήματα της Κεντρικής Λαϊκής Τράπεζας και της Κεντρικής  Ελληνικής Τράπεζας, η εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα που αποτελεί αρχιτεκτόνημα υψηλής ιστορικής αξίας καθώς και το κέντρο χειροτεχνίας είναι μερικά από αυτά. Τα κτήρια αυτά έχοντας το καθένα έντονη χωρική παρουσία και άποψη έχουν δώσει ήδη το στίγμα τους σ’ ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που ταυτοποιείται από τα εκάστοτε τοπόσημα που το συναποτελούν.

Επιβλέποντες: Φιλιππιτζής Δημήτρης, Καναρέλης Θεοκλής

Αριθμός Αναφοράς: 403

 

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η ανακατασκευή ενός διατηρητέου κτιρίου στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού. Το υπό μελέτη κτίριο βρίσκεται επί των οδών Αγίου Ανδρέου και Ζικ- Ζακ. Η Αγίου Ανδρέου είναι πεζοδρομημένη και είναι ο βασικός εμπορικός άξονας της παλιάς πόλης. Σε όλο το μήκος της συναντάς διατηρητέα κτίρια  κτισμένα με λαξευτή λιθοδομή και με λεπτομέρειες επηρεασμένες από Ευρωπαϊκούς ρυθμούς –εκλεκτικισμός–. Ορισμένα μπορεί να φέρουν ακόμα ίχνη του εξωτερικού σοβά σε χρώματα ώχρας και βαθυκόκκινης άμπρας που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα.  Στην οδό Ζικ-Ζακ βρίσκετε το  Τζαμί Κεπίρ, το οποίο είναι το πιο σημαντικό Οθωμανικό θρησκευτικό κτίριο της πόλης.

Στόχος της μελέτης είναι η αναστήλωση και διατήρηση του κελύφους του κτιρίου και η εξαρχής κατασκευή του εσωτερικού του, ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Η αλλαγή χρήσης από τρία ανεξάρτητα  ισόγεια καταστήματα και μια κατοικία στον όροφο, σε ένα «ξενώνα δρόμου» ικανό να φιλοξενήσει σε εφτά ιδιωτικά δωμάτια και να  προσφέρει ένα χώρο ημι-δημόσιας πλατείας –εντευκτήριο– και ένα bar.

Επιβλέποντες: Παπαδημητρίου Μαρία, Φιλιππιτζής Δημήτρης

Αριθμός Αναφοράς: 402

 

Ο σπόρος αποτελεί την πρόταση για ένα διαφορετικό σενάριο ζωής, μια διαφορετική καθημερινότητα σε  αποκεντρωμένες και κυρίως αυτόνομες  δομές μακριά από τον παλμό και τον συγκεντρωτισμό των μεγαλουπόλεων.Απώτερος στόχος, να αποτελέσει το μοντέλο για την ανάδειξη και τη τεκμηρίωση ενός υπαρκτού, βιώσιμου, «αλλού» τρόπου-σεναρίου ζωής και μετέπειτα το μοντέλο αναδιοργάνωσης της ελληνικής υπαίθρου (ένα ζωντανό εργαστήρι ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής) που θα μπορέσει να θέσει τις βάσεις για την απαλλαγή από το υπάρχον ‘ στενά’  οικονομικού  πλαίσιο κοινωνικών δομών.

Στο δρόμο για την ιχνηλάτηση του διαφορετικού σεναρίου εντοπίζονται και διερευνώνται σημερινά - υπαρκτά παραδείγματα εντός και εκτός της χώρας μας, απ’ όπου μας αποκαλύπτεται ο ρόλος της κοινότητας για την επίτευξη των στόχων καθώς και πως η διασφάλιση της ατομικής ευημερίας εξυπηρετείται καλύτερα μέσα από την λειτουργία και ευημερία του συνόλου. Στη βάση αυτή,  σχεδιάζεται ένα οικιστικό σύνολο, ενταγμένο στο φυσικό περιβάλλον ως ωφέλιμο μερος, διαρθρωμένο από  οριζόντιες μορφές οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, που επαναδιαπραγματεύεται το σύνολο των καθημερινών πρακτικών διαβίωσης, λειτουργίας καθώς και τους τρόπους και τα υλικά κατασκευής.

Επιβλέπουσα: Γαβρήλου Έβελυν

Αριθμός Αναφοράς: 388