Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Ε: ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
ΑΣ1505, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

Συνεργάτης: Αντώνης Κατσαρός, υποψ. διδ. Π.Θ.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

Χώροι υποστήριξης και προώθησης της γεωργικής παραγωγής στα Παλιά Βόλου

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το εργαστήριο έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό υποδομών υποστήριξης των φυσικών καλλιεργητών και της προώθησης των προϊόντων τους στην πόλη του Βόλου. Επιδιώκει την άσκηση στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική μετεγγραφή των αξιακών και κοινωνικών όρων της οικολογικής γεωργίας.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν διαδοθεί καλλιεργητικές προσεγγίσεις που απαγκιστρώνονται από την αδιέξοδη λογική της χημικής-εντατικής γεωργίας. Τέτοιες γεωργικές πρακτικές εντάσσονται σε μια συνολικότερη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, η οποία δεν προκρίνει την εξαντλητική εκμετάλλευση, την υπεραπόδοση, την μονοκαλλιέργεια, τις χημικές εισροές και την γενετική τροποποίηση. Αντίθετα βασίζονται στον σεβασμό στη φύση, στην εσωτερική δυναμική της γης και στην οργανική ενδυνάμωση του εδάφους.

Ειδικότερα η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια εδαφοκεντρική μέθοδος γεωργίας που αποφεύγει τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών. Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε αμειψισπορά (εναλλαγή ειδών καλλιέργειας), υπολείμματα συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα και μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του χώματος, τον εμπλουτισμό του καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και παράσιτων.

Μέσω αυτών των προσεγγίσεων, η σχέση μας με την ύπαιθρο νοηματοδοτείται εκ νέου χωρίς τις αξιώσεις της εργαλειοποίησης και της κυριαρχίας. Παράλληλα ανακάμπτουν στην αγροτική οικονομία αλλά και στο κοινωνικό πεδίο οι όροι της τοπικότητας, της συνεργατικότητας, της αυτάρκειας, της ανταλλαγής γνώσεων και αγαθών κλπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ζητείται ο σχεδιασμός ενός αρχιτεκτονικού συγκροτήματος που θα στεγάζει τις ανάγκες του Κέντρου Φυσικών Καλλιεργητών και την λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων.

Θα χωροθετηθεί στον Βόλο, στην περιοχή των Παλιών, σε οικόπεδο 2.500 τμ μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού και λιμένα Βόλου. Η περιοχή αυτή υπήρξε πάντα για τον Βόλο τόπος συνάντησης κι εξυπηρέτησης της αγροτικής ενδοχώρας με το αστικό κέντρο.

 

 

Το Κέντρο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

Υποδοχή - γραμματεία

Γραφείο τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ενημέρωση κι ανταλλαγή γνώσης σε θέματα καλλιεργειών.

Γραφείο ενημέρωσης νέων αγροτών, για χρηματοδοτικά και νομοθετικά ζητήματα.

Γραφείο προώθησης κι εξωστρέφειας για την συμμετοχή προϊόντων σε δίκτυα διακίνησης, εμπορικές εκθέσεις, διαγωνισμούς κλπ.

Εργαστήριο σχεδιασμού συσκευασίας, για υποστήριξη μικρών παραγωγών και οικοτεχνιών που δεν διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία.

Αίθουσα σεμιναρίων 20 ατόμων.

Αίθουσα ομιλιών/συνελεύσεων 60 ατόμων.

Εκθετήριο-κατάστημα, για τη διάθεση μεταποιημένων/συσκευασμένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση στην τοπική παραγωγή.

Καφέ-τσιπουράδικο με χρήση τοπικών βιολογικών προϊόντων.

Αποθήκη εξοπλισμού λαϊκής αγοράς.

Λαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων (με ελαφριά στέγαση).

Το σύνολο των κλειστών χώρων δεν θα ξεπερνά τα 700 τμ και το μέγιστο ύψος ορίζεται στα 10 μ. Ενθαρρύνεται η ενσωμάτωση ημιυπαίθριων μεταβατικών χώρων, στοών κλπ.

 

Σημαντικά ζητήματα της σχεδιαστικής έρευνας είναι:

·       Η οικονομία της κατασκευής. Τα περιορισμένα οικονομικά μέσα δεν είναι ανασταλτικά για την αρχιτεκτονική δημιουργία. Μια χαμηλού κόστους κατασκευή, χωρίς εξεζητημένες κι ενεργοβόρες επιλύσεις, συμβαδίζει με το αξιακό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας.

·       Η τυπολογική σαφήνεια. Το συγκεκριμένο αστικό περιβάλλον υποβάλλει μια προσέγγιση αρχιτεκτονικής ευκρίνειας και αυστηρότητας. Αντί της επιδίωξης σύνθετων μορφοπλαστικών καινοτομιών θα μας καθοδηγήσει η αξιοποίηση τυπολογιών όπως η συμπαγής κτιριακή μονάδα, η γραμμική στοά και η στεγασμένη αγορά.

·      Η υλική διασύνδεση με το αγροτικό περιβάλλον. Η υλικότητα των κατασκευών θα ενσωματωθεί από την αρχή στην αρχιτεκτονική έρευνα. Τα υλικά κατασκευής και οι τρόποι επεξεργασίας κι εφαρμογής τους, υπερβαίνοντας τετριμμένες αισθητικές προσεγγίσεις, θα πρέπει να μας επανασυνδέουν με τα στοιχεία και τις δυνάμεις που μορφοποιούν τον φυσικό κόσμο και κατ’ επέκταση εμάς.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η σύνδεσή του προτεινόμενου συγκροτήματος με τα αστικά συμφραζόμενα, η οργανωτική του διάρθρωση, η μορφολογική του ευκρίνεια και η υλική του έκφραση αποτελούν τα σχεδιαστικά ζητούμενα του εργαστηρίου. Θα αξιολογηθεί η πληρότητα της ανταπόκρισης σε αυτά τα πεδία και η τελική τους σύγκλιση σε στοιχειοθετημένη, έγκυρη και υποβλητική αρχιτεκτονική.

Η συνεπής και συστηματική εργασία στη διάρκεια του μαθήματος είναι υποχρεωτική.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τι είναι η βιολογική γεωργία;

Οι βασικές διαφορές μεταξύ Χημικής και Βιολογικής Γεωργίας

Αγρο-οικοσυστήματα