Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI I: Το κέντρο είναι στην περίμετρο
ΑΣ1510, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το στούντιο θα αμφισβητήσει το ρόλο της περιφερειακής οδού του Βόλου, την πραγματική περίμετρο της πόλης, και τη σχέση του με το κέντρο της πόλης, μελετώντας την έκτασηενός χιλιομέτρου στο βορειοανατολικό τμήμα του Βόλου. Ποιος είναι ο ρόλος της περιφερειακής οδού; Πρόκειται απλά για μια σύνδεση δύο σημείων ή για μια κατοικημένη υποδομή; Το μάθημα έχει ως στόχο να διερευνήσει το ρόλο αυτής της υποδομής και την αισθητική της, εξετάζοντας τις δυνατότητές της.

Το μάθημα θα ασχοληθεί με την έννοια τουsprawl ή καλύτερα με «την αστική ανάπτυξη που έχει χυθεί έξω από την άκρη της πόλης» (Ingersoll, 2003), εκεί όπου η πόλη χάνει τη συμπαγή της μορφή προς την ύπαιθρο σαν ένα κολάζ διαφορετικών, αντίθετων στοιχείων. Σε αυτό το απροσδιόριστο τοπίο, ο περιφερειακός δρόμος μπορεί να διαβαστεί ως το strip, ο όρος που χρησιμοποιούν οι Venturi και Scott Brown για τον εντοπισμό κύριων αρτηριών κατά μήκος των οποίων υπάρχουν χώροι στάθμευσης και προσόψεις για καζίνο, ξενοδοχεία, εκκλησίες και μπαρ που αποτελούν ουσιαστικά "non-city."Αμφισβητώντας την περιφερειακή οδό ως υποδομή στην Αρχιτεκτονική Μπιενάλε του Rotterdam Mobility- a Room with AView, οι Mecanoo Architects εξέτασαν τον ρόλο και τις επιπτώσεις του αυτοκινητοδρόμου στο τοπίο: πρόκειται για μία γραμμική σχέση μεταξύ δύο σημείων ή μπορεί να επαναπροσδιοριστεί ο αυτοκινητόδρομος ως ένα νέο κέντρο στην περίμετρο της πόλης;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως στόχο να μελετήσει ένα κομμάτι της περιφερειακής οδού του Βόλου στην περιοχή όπου η πόλη επεκτείνεται, διασχίζοντας το όριο της περιφερειακής οδού, προς την Πορταριά και τα ορεινά χωριά. Ο περιφερειακός δρόμος αποτελεί σε αυτό το σημείο το κύριο αστικό στοιχείο μιας και η αστική μορφή της πόλης εμφανίζεται κατακερματισμένη και απροσδιόριστη.

Η περιοχή που θα μελετηθεί έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρο και ορίζεται στα δυτικά από το ποτάμι και ανατολικά από μια ηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας. Πρόκειται κυρίως για μια κατοικημένη περιοχή αλλά παρατηρείται μικρή βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα κατά μήκος του δρόμου. Τα κυριότερα landmarks είναι τρεις πεζογέφυρες, οι οποίες συνδέουν τις δύο πλευρές της πόλης. Οι γέφυρες αυτές υπογραμμίζουν επίσης έναν εγκαταλελειμμένο και αχρησιμοποίητο χώρο: η παρουσία των γεφυρών και των ελεύθερων οικοπέδων αναδεικνύουν τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανοιχτών χώρων, υποδομών και δημόσιων εγκαταστάσεων.

Η δεδομένη άσκηση αρχικά θα ερευνήσει αυτό το κομμάτι της περιφερειακής οδού, τις λειτουργίες του και την αισθητική του, ψάχνοντας για terrainvagues μέσα στον αστικό ιστό και εξετάζοντας τη σχέση τους με την περιφερειακή οδό. Στη βάση αυτής της μελέτης, θα πρέπει να προσδιοριστεί μια στρατηγική παρέμβασης, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια κτήρια και δημόσιους χώρους. Η πρόταση που θα γίνει θα πρέπει να δίνει λύσεις για τη μετατροπή της περιοχής σε ένα νέο κέντρο κατά μήκος της περιφερειακής οδού με  συλλογικές αξίες και δημόσιο ενδιαφέρον. Oι φοιτητές θα επιλέξουν ένα μέρος της στρατηγικής για να προτείνουν ένα πρόγραμμα για ένα πολύ-λειτουργικό κέντρο που θα συνδέει την εργασία με τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει γραφεία, εργαστήρια, εκθέσεις, σεμινάρια, εστίες και δημόσιους χώρους.

Τέλος, η πρόταση θα πρέπει να οραματισθεί νέες διασυνδέσεις με τα υπάρχοντα κτίρια στη γύρω περιοχή καθώς και τον εκ νέου προγραμματισμό των επιφανειών για το σχηματισμό νέων δημόσιων χώρων. Η πρόταση θα διερευνήσει τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων μεσαίας κλίμακας και των συνεπειών τους στο αστικό επίπεδο, δημιουργώντας ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ της μικρής κλίμακας των υφιστάμενων οικιστικών μονάδων οικοπέδων και της 'bigness' υποδομής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές θα εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων. Η τελική αξιολόγηση θα βασισθεί σε ασκήσεις, περιοδικές αξιολογήσεις και τελική παρουσίαση στην εξεταστική.

Μαθήματα 100%:

  • Αστική Ανάλυση 10%
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός 15%
  • Αστικός Σχεδιασμός 15%
  • Αρχιτεκτονική Κλίμακα 20%
  • Τελική Παρουσίαση 40%

(Η βαθμολογία είναι ενδεικτική και διαμορφώνεται ανάλογα με το επίπεδο των φοιτητών. Ο τελικός βαθμός μπορεί να διαφοροποιείται από την βαθμολογία συμψηφισμού) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

S. Allen, M. McQuade, Landform Building: Architecture's New Terrain. Lars Muller, 2011.

J. Corner (ed.), Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture. New York: Princeton Architectural Press, 1999.

R. Ingersoll, Sprawltown, Princeton Architectural Press, 2003.

F. Lorraine, Drawing for Urban Analysis. London: Laurence King, 2011.

Mecanoo, Mobility - A Room with a View. Rotterdam  Nai Publisher, 2003.

M. Mostafavi, G. Doherty, Ecological Urbanism. Lars Muller, 2010.

B. Tschumi, Architecture Concepts: Red is Not a Color. Rizzoli, 2012.

R. Venturi and D. Scott Brown, Learning from Las Vegas. Cambridge: MIT press, 1977