Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Δ: ΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΙΚΙΑ URBAN _FARM_HOUSE (U.F.HO)
ΑΣ1504, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

διδάσκων: Ζήσης Κοτιώνης, Καθηγητής

συνεργάτες: Νικόλαος Πλατσάς, Έφη Δημητρακοπούλου, υπ. διδ. Π.Θ.

ειδική συνεργάτης: Θάλεια Μάρου, διδάσκουσα  Ε.Ε.ΔΙ.Π., ΠΘ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στην εποχή της ανθρωποκαίνου,  η γεωλογία και το κλίμα διαμορφώνονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα περισσότερο, παρά από φυσικές αιτίες.   Η εκβιομηχάνιση, ο καταναλωτισμός του πλούσιου Βορρά, η υπεραστικοποίηση και η παρεμβατικότητα στο γεωολογικό απόθεμα,  κλιμακώνουν την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα  των φυσικών φαινομένων. Η ραγδαία γεωφυσική μετάλλαξη  επιτάσσει την προσαρμογή του αρχιτεκτονικού ερωτήματος της διαμονής, στις αντιξοότητες της αφιλόξενης αστικής γεωγραφίας.

Το εργαστήριο διερευνά και περιγράφει την δυνατότητα μιας αστικής και ταυτόχρονα αγροτικής διαμονής με αυξημένη ενεργειακή και τροφική αυτονομία. Στην έρευνα πεδίου αναζητώνται οι τρέχουσες πρακτικές αγροτο-αστικής δραστηριότητας, που ειδικά μέσα σε συνθήκες αποστέρησης αναπτύσσονται στις μεθορίους των ελληνικών πόλεων. Παράδειγμα του Εργαστηρίου, η πόλη του Βόλου.

Ένας αδόκιμος τρόπος χρήσης του όρου “βιο-καλλιέργεια” (bio-culturalism) μπορεί να περιγράψει ολοκληρωμένα ανθρώπινα περιβάλλοντα όπου οργανώνονται αστικές διαμονές μέσα σε ελεγχόμενο πλαίσιο θερμοκηπίου, και εξασφαλίζουν τις διαδικασίες διαμονής, εργασίας και παραγωγής. Προτείνεται η δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού μηχανισμού (apparatus) για την πλαισίωση-περίφραξη- εγκλωβισμό ανθρώπων, φυτών και ζώων από κοινού, σε ένα είδος οικειοθελούς περιορισμού σε κατάσταση σχετικής αυτονομίας.

Με το πρότζεκτ U.F.HO ζητείται ο σχεδιασμός ενός λειτουργικού παραδείγματος οργάνωσης της διαμονής στις παγιωμένες κοινωνικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης αλλά και τις γεωολογικές συνθήκες της ανθρωποκαίνου και της κλιματικής αλλαγής.

Το εργαστήριο θα αρθρωθεί με τις εξής δράσεις:

1.    Επιτόπια παρατήρηση, ανάλυση και αναπεριγραφή παραδειγμάτων αστικής διαμονής και καλλιέργειας

2.  Κατασκευή μοντέλων με έρευνα στα υλικά και τις κατασκευαστικές μεθόδους και πρακτικές

3.   Σχεδιασμός Αστικής Αγροικίας σε κλίμακα 1:25

URBAN _FARM_HOUSE (U.F.HO)

The Studio explores and attempts to describe possibilities for urban-agricultural residency in a condition of energy and food autonomy. The field of research is upon recent agri-urban practices in conditions of dispossession like the ones having appeared during the crisis in the Greek urban territories. Examples of this urban-agricultural situation are located in the city of Volos.

Using the term “bio-culturalism” human environments are described like hot-houses, urban farms, production, repair and living units. The students propose architectural mechanisms (apparatuses) for framing and enclosing humans, plants and animals in a common, shared cage. The aim of the studio is to program and design such a living unit and explore its structure in detail.

The studio requirements are:

1.    To observe, analyze and re-describe examples of urban farming and living units

2.    To construct experimental models of “living cages” in search of their materiality and performativity

3.    To design a site specific urban _farm _house (U.F.HO), in scale 1:25

Studio coordination:

Zissis Kotionis, Professor

colllaborators: Nikolaos Platsas, Efi Dimitrakopoulou, PhD candidates, UTH

collaborator in urban farming issues: Thalia Marou