Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΘΚ0705, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ,
Επιλογής στο εξαμ. 5, 7, 9, ECTS: 3

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Βιτρούβιος διαβάζει κλασικούς. Ο Αlberti μελετά Βιτρούβιο. Και στο Bauhaus δάσκαλοι προσεγγίζουν την αρχιτεκτονική δημιουργία μέσω των πλατωνικών εννοιών της ἰδέας και της χρήσεως. Από παλιά, η Φιλοσοφία έχει θρονιαστεί για τα καλά στις σχολές Αρχιτεκτονικής. Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, συνεχίζεται η παλιά παράδοση και το μάθημα παίρνει τη σκυτάλη από τη Φιλοσοφία, αυτήν τη φορά ωθούμενο από την Επιστημολογία. Aπευθύνεται σε ένα στενό κύκλο φοιτητών και έχει σεμιναριακό χαρακτήρα: αναγνώσεις και αναλύσεις αρχαίων κειμένων σε μετάφραση, σκέψεις, σκέψεις, σκέψεις και θεωρήσεις επί αρχιτεκτονημάτων και προπαντός πραγμάτευση σειράς ερωτημάτων, όπως:

  • πως προσδιορίζεται η αρχιτεκτονική ως γνώση κατά την Ελληνορρωμαϊκή Αρχαιότητα;
  • τι σημαίνει εγκυρότητα της γνώσης στην αρχιτεκτονική των ιδίων χρόνων;
  • πως πιστοποιείται η εγκυρότητά της;

Αλλά και δημιουργία και άλλων ερωτημάτων...

Tι επιδιώκεται: η όξυνση της ικανότητας των φοιτητών-μελετητών στην ερμηνεία των κατασκευών της Ελληνορρωμαϊκής Αρχαιότητας, η διείσδυση στο μυαλό του αρχαίου αρχιτέκτονα και μετά (γιατί όχι;): μια άσκηση αυτογνωσίας του σπουδαστή για το μέλλον.

Τι αποφεύγεται: η χρήση κάποιας ακατανόητης ακαδημαϊκής argot και η συζήτηση -ακόμα και στο επίπεδο της επιστημονικής κριτικής- αμφιλεγομένων προσεγγίσεων της Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής που λατρεύονται από το πλατύ κοινό (: κλεφτές ματιές στην αριθμοσοφία, στη θεοσοφία, στην αστρολογία...).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σε ένα τέτοιο μάθημα εμβάθυνσης στη Θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και στη θεωρίαν των αρχαίων κατασκευών, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα καταπιαστούν με πολλά. Για την προσέγγιση των ανωτέρω ερωτημάτων, ο κύκλος των πηγών μελέτης είναι στενός. Χρησιμοποιούνται ολίγα αποσπάσματα πρωτίστως από κείμενα του Πλάτωνος και δευτερευόντως από το έργο του Βιτρουβίου. Η μελέτη εστιάζεται στις έννοιες της τεκτονικςκαι της οἰκοδομικςκατά Πλάτωνα καθώς ο όρος της ἀρχιτεκτονικς είναι ακατάγραφος στα πλατωνικά κείμενα. H μελέτη των ανωτέρω έννοιών θα ενταχθεί στην έρευνα ευρυτέρων πλατωνικών και βιτρουβιανών θεμάτων, όπως:

  • Σχέσεις της τεκτονικς και οἰκοδομικς με τη τέχνη και την επιστήμη της Κλασικής περιόδου και των χρόνων του Αυγούστου.
  • Σχέσεις της τεκτονικς και οἰκοδομικς με την κατά Πλάτωνα πολυπραγμοσύνην, μάθησιν και ἀρετήν.

Από τη μιά λοιπόν τα επιστημολογικά ερωτήματα και από την άλλη οι πλατωνικές-βιτρουβιανές συνεισφορές.

Σύγχρονες απαντήσεις θα έχουμε;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύνθεση δοκιμίου περιορισμένης εκτάσεως με ερευνητικό-ερμηνευτικό θέμα σχετικό με εκείνα των διαλέξεων. Προϋποθέσεις για την επιτυχία στο μάθημα: ενδιαφέρον για την Φιλοσοφία των Ελλήνων, γνώσεις Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, ικανότης κατανόησης κειμένων στην Αγγλική.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σε κάθε σεμινάριο δίδεται ειδική βιβλιογραφία όπως και τα σχετικά αποσπάσματα από τις πηγές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδριόπουλος Δ.Ζ., 2003, Αρχαία ελληνική γνωσιοθεωρία. Συμβολή στη διερεύνηση του προβλήματος: αντίληψη και γνώση, Αθήνα.

Ανδρόνικος Μ., 1986, Ο Πλάτων και η τέχνη: οι πλατωνικές απόψεις για το ωραίο και τις εικαστικές τέχνες, Αθήνα, [2η έκδοση].

Gelerntner M., 1995, Sources of architectural form: a critical history of Western design theory, Manchester-New York.

Gerson L.P., 2009, Ancient Epistemology, Cambridge.

Pollitt J.J., 1974, The ancient view of Greek art: criticism, history, terminology, New Haven-London.

Mitrović B., 2011, Philosophy for architects, New York.

Senseney J.R., 2011, The art of building in the classical world: vision, craftsmanship, and linear perspective in Greek and Roman architecture, Cambridge.

Viola A., 2006, Vitruve – Le savoir de l’architecte, Paris.