Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Η διπλωματική μας ξεκινάει με την παραδοχή πως ο στόχος του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι ο σχεδιασμός μιας εμπειρίας. Ερευνάμε πειραματικα την πολυδιαστατη, ρέουσα νοητική δομή που προκύπτει από την διαδικασία κατανόησης του χώρου και τις σχεδιαστικές της δυνατότητες.

Στόχος της έρευνάς μας είναι, βασισμένοι στην κατανόηση του χώρου ως πληροφορία και της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ως αναδόμηση πληροφορίας, να παρουσιάσουμε μια γενετική μέθοδο παραγωγής χώρου η οποία βασίζεται στην ανάγνωση του χώρου ως πολυδιάστατης δομής, συνεχίζοντας από το ερευνητικό μας θέμα.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο χωροχρόνος εμπεριέχει αξιωματικά μέσα του ροή ρευστοποιούμε την εμπειρία της χωρικής αναγνώρισης, με το να παραμορφώνουμε συστηματικά τον χώρο στο χρόνο. Έτσι  κατά τη διαδικασία κατανόησης της παραμόρφωσης  του χώρου μέσω της παρατήρησης του διανύσματος της μετατόπισης δομείται το πιθανό νέο κτήριο. Αυτό το κτήριο διακρίνεται στα στιγμιότυπα της ανατόμησης της πληροφορίας που το συγκροτεί, ενώ η διαδικασία της μετατόπισης της πληροφορίας δομεί την πραγματικότητα σε σχετικούς χώρους εμπειριών και αισθήσεων.

Η μέθοδός μας μεταφράζει έναν ψηφιακό χώρο βασισμένη στις κινήσεις μιας εικονικής κάμερας-παρατηρητή μέσα του. Αυτήν την πληροφορία αναδομούμε συμπιέζοντας τη χρονική αλληλουχία των καρέ της παρατήρησης από τον χρόνο tν σε ένα t0 καρέ (τείνοντας δηλαδή προς έναν μηδενικό χρόνο του αντικειμένου, εμπεριέχοντας όλες τις χρονικές στιγμές της εμπειρίας σε ένα καρέ) δημιουργώντας ένα αντικείμενο το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε εμείς ύστερα σε έναν δεύτερο t2 χρόνο παρατήρησης. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος που δομείται από την εμπειρία της πρώτης παρατήρησης και εξαρτάται αυστηρά από αυτήν.

Η μέθοδος αυτή μας δίνει τη δυνατότητα παραγωγής άπειρων χώρων άπειρης πολυπλοκότητας, ανάλογα με το χρόνο, το μήκος και την πυκνότητα της πρώτης παρατήρησης. Τα πάντα εξαρτώνται από το πρώτο υλικό και οι δυνατότητες αναπαραγωγής-γένεσης διαφορετικών χώρων από τον ίδιο πρώτο χώρο τείνουν στο άπειρο.

Επιβλέπων: Ωραιόπουλος Φίλιππος

Αριθμός Αναφοράς: 341

 

Αντικείμενο της μελέτης μας είναι το δυτικό παραλιακό μέτωπο του Βόλου, μεταξύ του χείμαρρου Ξηριά και του υδροβιότοπου Μπουρμπουλήθρα. Προσεγγίζοντας την περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά και διαδοχικά επεισόδια, επιχειρήσαμε μια αναδιάρθρωση του τοπίου. Επιθυμία μας ήταν η σύνδεση του ανθρώπου με την ακτογραμμή και η οριοθέτηση-προστασία του υδροβιότοπου από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Μια σειρά περιηγήσεων στον υδροβιότοπο μας οδήγησε να επισημάνουμε τις πολλαπλές εκφάνσεις της ροής του χώρου˙ από μονοπάτια, ανάμεσα από τις καλαμιές, ανάμεσα από τις καλαμιές και το νερό και τέλος μέσα στο νερό. Παράλληλα όμως, εντοπίζονται και κάποιες στάσεις-παύσεις, άλλοτε φυσικές από τις καλαμιές κι άλλες φορές τεχνητές από τις κατασκευές των ψαράδων. Η αιτία της διασποράς των κινήσεων στο τοπίο είναι η πηγή, την μάνα όπως λένε οι ψαράδες της περιοχής. Αυτό το σύμπλεγμα των χαρακτηριστικών του τοπίου θελήσαμε να μεταφέρουμε με ένα τρόπο και στη δική μας γραφή στο χώρο˙ προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα διαδρομών και στάσεων-παύσεων με κέντρο αναφοράς τον υδροβιότοπο, αλλά ως πυρήνα την γέφυρα, που κατασκευάστηκε πρόσφατα.

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 357

 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστεί η μελέτη που διεξήχθη για την αποκατάσταση του πρώην υδροκίνητου βιομηχανικού κτιρίου που στέγαζε το υφαντουργείο των Φάκα – Γκουγκουλιάνα – Μέσκα και βρίσκεται στην περιοχή «λαδόμυλοι» στη Βέροια. Επίσης, θα παρουσιαστεί η πρόταση για την επανάχρηση και μετατροπή του σε δημοτικό Ι.Ε.Κ. με ειδικότητες εφαρμοσμένων τεχνών.

Αρχικά γίνεται μια αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη της πόλης της Βέροιας, καθώς και της βιομηχανίας της, ενώ γίνεται αναφορά  και στην εξέλιξη του βιομηχανικού κτιρίου. Το εργοστάσιο χτίστηκε το 1880 στη συμβολή των οδών Πιερίων και Θωμαΐδου με σκοπό να λειτουργήσει ως λαδόμυλος. Το 1920 μετατράπηκε σε υφαντουργείο, ενώ σήμερα έχει καταληφθεί από άστεγες οικογένειες. Γίνεται ανάλυση της αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής δομής του παλιού εργοστασίου, καθώς και της παθολογίας του κτιρίου πριν την πρόταση της αποκατάσταση και επανάχρησής του.

Λόγω της απόφασης να αναδειχθεί η αρχική κατάσταση του κτιρίου έγιναν προσπάθειες να αναιρεθούν οι επεμβάσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Οι νέες κατασκευές θα είναι σύγχρονες, διακριτές, με νέα υλικά και θα δηλώνουν με σαφήνεια το σύγχρονο χαρακτήρα τους. Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία δύο νέων κτιρίων, βασικό χαρακτηριστικό των οποίων είναι οι κεκλιμένοι τριγωνισμοί που ξεκινούν από το επίπεδο του εδάφους και γίνονται οροφή των κατασκευών δημιουργώντας οπτικά «ξεφλουδίσματα» του οικοπέδου. Την ίδια λογική θα ακολουθούν και οι ζώνες πράσινου. Τέλος, σημαντική είναι και η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης.

Η επανάχρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς είναι ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα από τη σκοπιά της προστασίας της αρχιτεκτονικής και τεχνολογικής κληρονομιάς, αλλά και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία να προβάλουμε και να αξιοποιήσουμε τη σημαντική αυτή κληρονομιά, προτού χαθεί ολοκληρωτικά αρκεί η προβολή και διαχείρισή της να γίνει με σύγχρονους όρους και σεβασμό.
 

Επιβλέπων: Αδαμάκης Kώστας

Αριθμός Αναφοράς: 337

 

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας αφορά την μελέτη και το σχεδιασμό φοιτητικών εστιών  στην πανεπιστημιούπολη του Intercollege στην Παλώδια ( Λεμεσός, Κύπρος). Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε αμφιθεατρική κοιλάδα με απότομη κλίση. Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία των φοιτητικών εστιών της πανεπιστημιούπολης οι οποίες θα φιλοξενούν 500-600 φοιτητές.  Επίσης η διατήρηση του φυσικού εδάφους και οι όσο το δυνατό λιγότερες επιπτώσεις σε αυτό θεωρείτε κανόνας στη μελέτη μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω ένα κτίριο με βάση την μορφολογία του εδάφους είναι η αρχική αντιμετώπιση του θέματος.  Στη συνέχεια το κτίριο παίρνει την μορφή πορείας-μονοπατιού που ανεβαίνει το βουνό.  Παράλληλα με την διαδικασία του σχεδιασμού της μορφής του κτιρίου πραγματοποιήθηκε και μια έρευνα για τις τυπολογίες κατοικιών σε φοιτητικές εστίες δέκα πανεπιστημίων.  Κύριο μέρος του κτιριολογικού προγράμματος της μελέτης είναι οι κατοικίες των φοιτητών. Εκτός των κατοικιών περιλαμβάνονται και χώροι στάθμευσης, κοινόχρηστοι χώροι (γυμναστήριο, κολυμβητήριο,  κλπ.), πορείες-μονοπάτια.
Ολόκληρο το κτίριο βρίσκεται υπό κλίση 5%.  Αποτελείται από 4 επίπεδα.  1ο επίπεδο: χώροι στάθμευσης, 2ο επίπεδο: ισόγειο, 3ο επίπεδο: 1ος όροφος και 4ο επίπεδο: 2ος όροφος. Το κτίριο αποτελείται από 9 κατοικίες ΑΜΕΑ, 33 κοινόχρηστα διαμερίσματα με 8 υπνοδωμάτια, 24 τρίκλινα διαμερίσματα με 3 υπνοδωμάτια, 45 τρίκλινα διαμερίσματα με 2υπνοδωμάτια και 57 ιδιωτικά διαμερίσματα, 2 γυμναστήρια, 2 κολυμβητήρια και 4 κοινόχρηστα καθιστικά.  Μπορούν να φιλοξενηθούν 201 φοιτητές σε κάθε όροφο. Σύνολο 603 φοιτητές.
 

Επιβλέπων: Πανηγύρης Κωστής

Αριθμός Αναφοράς: 322

 

Στην πόλη του βόλου δραστηριοποιούνται περίπου 5000 φοιτητές, καθώς η πόλη αποτελεί την έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο Πανεπιστήμιο σήμερα λειτουργεί Φοιτητική Εστία με δυνατότητα στέγασης σαράντα (40) φοιτητών, με κριτήριο την οικονομική και την οικογενειακή τους κατάσταση, με χαμηλή οικονομική συμμετοχή.
Η διπλωματική μας εργασία έχει σαν θέμα την δημιουργία μιας νέας εστίας για το πανεπιστήμιο του Βόλου δυναμικότητας 234 φοιτητών και παράλληλα στο κτιριακό συγκρότημα δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης , χώρων ψυχαγωγίας  (play rooms), χώρων άθλησης , εστιατορίου σίτισης, αμφιθεάτρου καθώς και κλειστού κολυμβητήριου.
Το οικόπεδο που επιλέξαμε για το κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται στην Νεάπολη του Βόλου πλησίον του Πεδίον του Άρεως, όπου και εδρεύει η πλειοψηφία των πολυτεχνικών σχολών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι διαστάσεις του οικοπέδου είναι 200 μέτρα χ 70 μέτρα. Το συγκεκριμένο οικόπεδο επιλέχθηκε όχι μόνο βάση του μεγέθους του αλλά κυρίως βάση της τοποθεσίας του, καθώς είναι εύκολα προσβάσιμο από την λεωφόρο Αθηνών και για τον λόγο ότι δεν βρίσκεται μέσα στον πυκνό αστικό ιστό της πόλης, προσφέροντας έτσι περισσότερη ηρεμία στους φοιτητές που θα ζουν εκεί αλλά και άνεση για τη δημιουργία των απαραίτητων θέσεων στάθμευσης. Παρ’ όλα αυτά όμως έχει άμεση σύνδεση με τις αστικές συγκοινωνίες και πιο συγκεκριμένα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τον σταθμό τρένων και περίπου στα 500 μέτρα από τους σταθμούς των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο άμεση σύνδεση για τους φοιτητές που θα διαμένουν και θα δραστηριοποιούνται εκεί  με το κέντρο του Βόλου.
Το κτιριολογικό πρόγραμμα του συγκροτήματος των φοιτητικών εστιών περιλαμβάνει αναλυτικά τους παρακάτω χώρους :
1.    Χώροι στάθμευσης :  2400 m2  ( 64 θέσεις για αυτοκίνητα )
2.    Αμφιθέατρο :  215 m2  ( 132 θεατές )
3.    Γραμματεία – Χώρος υποδοχής – Αναψυκτήριο :  430 m2  
4.    Εστιατόριο :  550 m2  ( 208 άτομα)
5.    Κουζίνα Εστιατορίου :   190 m2  
6.    Γυμναστήριο :  320 m2  
7.    Αναψυκτήριο ( Play Rooms ) :  460 m2  
8.    Κολυμβητήριο  :  900 m2  ( διαστάσεις πισίνας 10 χ 20 )
9.    Βιβλιοθήκη :  1640 m2  
10.    Χώροι διαμονής φοιτητών :  6000 m2  ( 234 άτομα )
11.    Βοηθητικοί χώροι  -Αποθήκες :  130 m2  
12.    Υπαίθριοι – Ημιυπαίθριοι χώροι :  4400 m2  
13.    Βατό δώμα – Πράσινη Στέγη :  4400 m2  
 

Επιβλέπων: Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος

Αριθμός Αναφοράς: 349

 

Το Περτούλι βρίσκεται στο νομό Τρικάλων  σε υψόμετρο 1150 μέτρων. Απέχει από την πρωτεύουσα του νομού 50 χιλιόμετρα. Περιτριγυρίζεται από τα κατάφυτα με έλατα βουνά της Πίνδου. Το χωριό είναι κτισμένο με όψη ανατολική κατά μήκος της εθνικής οδού Τρικάλων- Άρτας  σε 3-4 επίπεδα(χτισμένο αμφιθεατρικά) που ορίζονται από παράλληλους δρόμους. Διατηρεί , κατά βάση, τον τοπικό ρυθμό που είναι ο ηπειρωτικός, δηλαδή πέτρινες κατασκευές. Σήμερα έχει περίπου 250 κατοίκους.  
Η περιοχή της μελέτης  βρίσκεται στην είσοδο του Περτουλίου στην δεξιά πλευρά της εθνικής οδού. Είναι μια δημόσια έκταση  33 στεμμάτων και το χαμηλότερο σημείο της έχει υψόμετρο 1151μ ενώ το ψηλότερο έχει  ύψος 1177μ. Η περιοχή περιτριγυρίζεται από ψηλά έλατα ενώ ένα ρυάκι διασχίζει τμήμα αυτής. Το ελατόδασος εκεί αποτελεί πρότυπο δασικού οικοσυστήματος και αποτελεί πόλο έλξης μελετητών, επιστημόνων και φυσιολατρών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Σε αυτή την έκταση λοιπόν προτείνεται η κατασκευή ενός Περιβαλλοντικού-Συνεδριακού κέντρου. Σκοπός του Κ.Π.Ε. Περτουλίου είναι η στήριξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης Ελλάδας με: Εκπαιδευτικά Προγράμματα για μαθητές Α/θμιας , Β/θμιας  και Γ/θμιας Εκπαίδευσης και επιμορφωτικά σεμινάρια Π.Ε. για εκπαιδευτικούς, διάρκειας μίας ή περισσοτέρων ημερών. Ακόμη, οργανωμένες ομάδες φοιτητών αλλά και ατόμων ευαισθητοποιημένων στο περιβάλλον, μπορούν να επισκεφθούν το χώρο, να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις και πάρουν πληροφορίες για προγράμματα που πραγματοποιούνται εκεί αλλά και να λάβουν μέρος σε αυτά. Το κέντρο επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή διαφόρων σεμιναρίων που γίνονται κατά καιρούς στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχει κάποιο συνεδριακό κέντρο για να καλύψει τις διοργανώσεις αυτές.  
Το Περιβαλλοντικό κέντρο αποτελείται από δυο κτίρια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μία γυάλινη επιφάνεια και έχουν συνολική έκταση 2040τ.μ. Το πρώτο κτίριο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως το εκπαιδευτικό κομμάτι του κέντρου ενώ το δεύτερο ως το ψυχαγωγικό. Τα κτίρια αυτά περιλαμβάνουν  χώρο υποδοχής και πληροφόρησης, αμφιθέατρο, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο βιολογίας-φυσικοχημείας , ξενώνες φιλοξενίας, χώρους διοικητικής  χρήσης, βοηθητικούς  χώρους , καφέ- εστιατόριο, αίθουσα εκθέσεων, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο, αίθουσα ελεύθερης εργασίας (workshop)παρασκευαστήριο- κουζίνα, αποθήκες, χώρους  υγιεινής και αποδυτήρια.
Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει χώρος στάθμευσης καθώς και εκπαιδευτικός κήπος  με λίμνη που περιέχει υδρόβια φυτά.
Για την κατασκευή του κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν υλικά που συμβαδίζουν με τον τοπικό ρυθμό της περιοχής. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι επενδυμένοι με πέτρα, οι αυλές είναι πλακόστρωτες  ενώ στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχουν ξύλινα πατώματα.
Τέλος σημαντικό κομμάτι του κτιρίου αποτελούν οι πράσινες στέγες του, οι οποίες δίνουν σημαντικά προνόμια σε ότι αφορά τη θερμοκρασία αλλά και την αισθητική του περιβαλλοντικού κέντρου.
 

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 327