Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

Για την δημιουργία πλατείας προτείνεται η επανάχρηση ενός πρώην αθλητικού σταδίου, «του παλιού ΓΣΠ». Το οικόπεδο μελέτης προτιμήθηκε, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στην «εντός των τειχών πόλη» της Λευκωσίας και την κοίτη του ποταμού Πεδιάιου, ενώ εφάπτεται με το βασικό οδικό άξονα που συνδέει τις δύο περιοχές και γειτνιάζει με το νέο κτίριο θεάτρου «ΘΟΚ», που σύντομα θα ολοκληρωθεί. Ο χώρος του οικοπέδου μελέτης σήμερα, χρησιμοποιείται προσωρινά ως χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Καταλήγοντας στη  Χωροθέτηση της διαμορφωμένης πλατείας, θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργικότητα της κεντρικής  ιδέας, η έναρξη της κίνησης εντός του χώρου από πολλαπλά σημεία και η ανάπτυξη μιας δέσμης κινήσεων πεζοπορίας και ποδηλασίας, με τη μορφή μονοπατιών, με εναλλαγές στις υφές των διαδρομών που επιτυγχάνεται με την χρήση διαφορετικών υλικών επένδυσης καθώς επίσης και εναλλαγές στη φύτευση πρασίνου. Τα μονοπάτια αυτά εκκινούν από διαφορετικά σημεία στην πλατεία και καταλήγουν στους κυρίως χώρους των κτηρίων και κομβικών σημείων –συνδέσεων με την γύρω περιοχή και συνδυάζονται με διευρυμένους χώρους στάσης. Έτσι, η αρχική εμπειρία του χώρου αποτελεί ένα σύνολο από επιμέρους προσλήψεις αποσπασμάτων τοπίου.
Δύο κτιριακές ενότητες, καλύπτουν σε υποδομές χώρους που αναφέρονται κυρίως σε κοινωνικές δραστηριότητες. Οι πλάκες των κτιρίων, στην προσπάθεια τους να ακολουθήσουν την ενέργεια κίνησης του επισκέπτη, δίνουν μία εντύπωση στιγμιαίας μετατόπισης  του σημείου που βρίσκονται σαν να εναντιώνονται της βαρύτητας.  [Constant flow]
Σημαντικό στοιχείο οργάνωσης του οικοπέδου μελέτης και της ευρύτερης περιοχής είναι, οι χώροι στάθμευσης στους υπόγειους χώρους της πλατείας.
 

Επιβλέπων: Αντονάς Αριστείδης

Αριθμός Αναφοράς: 347

 

Το 18ο αιώνα εμφανίζονται μεγάλοι ευεργέτες, ανάμεσά τους οι Ζωσιμάδες οι οποίοι ιδρύουν μεταξύ των άλλων τη Ζωσιμαία σχολή η οποία βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο σταυροδρόμι της παλιάς πόλης ανάμεσα σε παλιά κτίρια, εγκαταλελειμμένους χώρους, οι οποίοι την πνίγουν ασφυκτικά και κάθε άλλο συμβάλουν στην ανάδειξη της. Μελετώντας προσεκτικά το περιβάλλον χώρο επαναδιατυπώνουμε το χάρτη και δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της περιοχής.

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 355

 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την ανάπλαση της περιοχής ‘ΕΛΗΑΣ’ στη Βέροια με παράλληλο σχεδιασμό κτιριακών υποδομών. Αφορμή για την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής αποτέλεσε η αποκοπή της από τον αστικό ιστό της πόλης. Η σχεδιαστική αυτή πρόταση επιχειρεί να ενεργοποιήσει και να εντάξει στην πόλη της Βέροιας το πιο νευραλγικό σημείο της, ένα όριο του αστικού κέντρου που μένει ανεκμετάλλευτο λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφού της. Στηρίζεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση ενός σημαντικού και παράλληλα υποβαθμισμένου φυσικού χώρου ενσωματώνοντας σε αυτόν χρήσεις που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη. Στόχος της πρότασης είναι η ένταξη του parking, με υπόσκαφη κατασκευή, στο φυσικό τοπίο χωρίς να χάσει η περιοχή τον πράσινο χαρακτήρα της. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια πρόταση για τη λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη, ενώ το φυτεμένο δώμα θα λειτουργεί ως χώρος αναψυχής. Με πρόσθετες εμβόλιμες χρήσεις, όπως καταστήματα,  αίθουσες συνεδριάσεων, internet cafe, bar-εστιατόριο και art gallery η περιοχή θα κρατάει το ενδιαφέρον του επισκέπτη ζωντανό αποφεύγοντας τον κίνδυνο να καταλήξει και πάλι σε ένα υποβαθμισμένο και επικίνδυνο πάρκο. Οι νοητές γραμμές που δημιουργούνται από τον ιστό της πόλης αλλά και από το σχήμα της ίδιας της περιοχής αποτέλεσαν τις βασικές χαράξεις της δημιουργίας της επέμβασης. Το σχήμα που προκύπτει δημιουργεί μια πτυχωτή επιφάνεια που λειτουργεί ως υποδομή τοπιογραφίας. Ο σχεδιασμός βασίζεται σε δύο στρατηγικές, πρώτον στην επέμβαση με μαξιμαλιστική διάθεση, πιο επιθετική πολεοδομικά, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια «ένεση ζωής» στην περιοχή με στόχο τον εξωραϊσμό του τοπίου και δεύτερον σε μια στρατηγική κόμβων, κόμβοι δημόσιων επικοινωνιών. Η παρουσίαση αποτελείται από σχέδια και φωτογραφίες ανάλυσης της περιοχής, από γραμμικά σχέδια, κατόψεις, τομές και όψεις της ανάπλασης καθώς και των επί μέρους κτιρίων και από τρισδιάστατες απεικονίσεις της πρότασης. Επίσης συνοδεύεται από μακέτα σε κλίμακα 1:500.    

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 330

 

Η παρούσα διπλωματική, μέσα από διαχείριση τοπίων και αρχείων, αποπειράται να προτείνει ένα σενάριο μετασχηματισμού του αστικού τοπίου που το καθιστά παράλληλα τόσο πεδίο καλλιέργειας και ανάπτυξης του πολιτισμού, όσο και καλλιεργήσιμο έδαφος που δύναται να προσφέρει αυτάρκεια εντός της πόλης.


Επιχειρείται η δημιουργία ενός νέου τύπου φυτολόγιο, ενός χώρου που θα διαπραγματεύεται ένα “πράσινο” αρχείο, εξασφαλίζοντας την αποθήκευση, επεξεργασία και έκθεσή του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αποθήκευση αναφέρεται στην in situ διατήρηση φυτογενετικού υλικού, καθώς στην αποθήκευση και ελεύθερη διακίνηση σπόρων, η επεξεργασία σε πρακτικές φύτευσης και καλλιέργειας και τέλος η έκθεση στην έκθεση τόσο των ίδιων των σπόρων όσο και των καρπών, καταλαμβάνοντας την μεγαλύτερη έκταση του project.


Βασική κριτήριο για την επιλογή του οικοπέδου, αποτέλεσε η ενεργοποίηση χώρων εντός του άστεως που σήμερα λειτουργούν ως νεκρές ζώνες, όπως τα στρατόπεδα τα οποία εξ΄ορισμού  φιλοξενούν χρήσεις αποκομμένες από τις λοιπές αστικές χρήσεις (κατοικία, εργασία, εκπαίδευση, πολιτισμός, εμπόριο).

Το συγκρότημα των αστικών αγρών χωροθετείται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Θεσσαλονίκης, στο οικόπεδο όπου σήμερα φιλοξενείται το Γ΄ Σώμα Στρατού και γειτνιάζει με μερικά από τα πιο σημαντικά δημόσια κτίρια της πόλης. Σκοπός της παρέμβασης είναι να λύσει προβληματικές που προκύπτουν από την υπάρχουσα κατάσταση σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η είσοδος για το κέντρο της πόλης.  Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των ελληνικών πόλεων για μη δομημένους χώρους όπου κυριαρχεί το πράσινο στοιχείο, η παρέμβαση επιχειρεί αφενός την διευθέτηση των κινήσεων και αφετέρου στην ένταξη της περιοχής στον αστικό ιστό. Δημιουργείται ένα κτιρίο-εδάφος που λειτουργεί ως πέρασμα, ενσωματώνει χαρακτηριστικά πλατείας και φέρει ελαφριές χρήσεις δημιουργώντας τρόπον τινά ένα “κενό” κέντρο. Παράλληλα αποπειράται να αποκτήσει μια αναφορά με τα γειτονικά κτίσματα, επιλύοντας ανάγκες που ή δεν είχαν προβλεφθεί προηγουμένως ή αδυνατούσαν να ικανοποιηθούν από την ύπαρξη του στρατοπέδου.  
 

Επιβλέποντες: Αντονάς Αριστείδης, Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος

Αριθμός Αναφοράς: 346

 

Επιβλέπων: Μανωλίδης Κωνσταντίνος

Αριθμός Αναφοράς: 360

 

Σύμφωνα με την διοικητική μεταρρύθμιση που ισχύει στην Ελλάδα για την αποκέντρωση της διοίκησης από τις αρχές του 2011 όλοι οι δήμοι της χώρας συνενώνονται σε ευρύτερα σύνολα και προκύπτουν μεγαλύτερες διοικητικές επικράτειες. Το νησί της Κεφαλονιάς που μέχρι πρότινος αποτελείτο από 6 δήμους και μια κοινότητα συγκροτεί μια νέα διοικητική επικράτεια, τον δήμο «Κεφαλονιάς». Ο νέος δήμος που προκύπτει διαθέτει αυξημένες αρμοδιότητες, μεγαλύτερη αυτονομία, και αποτελεί το μικρό «κυβερνείο» του νησιού. Ακολούθως, το διοικητικό κέντρο του νησιού μετατοπίζεται στο κέντρο της πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς, το Αργοστόλι. Η σχεδιαστική πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου δημαρχείου στο Αργοστόλι που θα συγκεντρώσει τις κύριες υπηρεσίες των παλαιότερων δήμων που βρίσκονται διάσπαρτες στον νησί και θα καλύψει τις ανάγκες του νεοσύστατου Δήμου.

Επιβλέπων: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος

Αριθμός Αναφοράς: 335

 

Η περιοχή μελέτης στην οποία παρεμβαίνω και την οποία μετασχηματίζω, τοποθετείται στην Παλαιά Πόλη στο βράχο της Μονεμβασιάς. Το σημείο παρέμβασης είναι το νοτιοδυτικό άκρο του κάστρου το οποίο έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Η επιλογή του έγινε με αφορμή τη μοναδικότητα που έχει ο οικισμός λόγω της μοναδικής πρόσβασης του από τα δυτικά του βράχου, στοιχείο το οποίο έδωσε και την ονομασία του ως Μονεμβασιά. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η μοναδική θαλάσσια επικοινωνία απευθείας με την Πόλη, η οποία αποτελούσε στρατηγικής σημασίας λιμάνι.
Στον υπάρχοντα λοιπόν ιστό της Μονεμβασιάς παρατηρούμε αλλεπάλληλες μετατροπές ερειπίων σε κτίσματα, τα οποία προορίζονται για τουριστικές χρήσεις. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια για διατήρηση της τυπολογίας και των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών σε αυτές τις μετατροπές κρίνω ότι δημιουργείται μια κατάσταση συμφόρησης που οδηγεί στην μετατροπή της Μονεμβασίας σε μονοσήμαντο τουριστικό προορισμό.
Στην προσπάθεια μου λοιπόν να αναστείλω αυτήν την τουριστική τάση, αντιπροτείνω ένα διαφορετικό μετασχηματισμό των εναπομεινάντων  ερειπίων της Μονεμβασίας. Ανακατασκευάζω αυτά τα ερείπια και αντί της προοπτικής ενός κτίσματος, δημιουργώ δημόσιους χώρους και ένα σύμπλεγμα υπαίθριων ή ημιυπαίθριων κήπων. Στο σύνολό τους αυτοί οι κήποι που απαρτίζονται από πλήθος διαφορετικών φυτών (πορτοκαλιές, νεραντζιές, λεμονιές, ελιές, βουκαμβίλια, γιασεμί, μπούζι, φραγκοσυκιά, καλαμιά, βασιλικό, μαργαρίτες, κυκλάμινο), δημιουργούν ένα εν δυνάμει δίκτυο, με κατεύθυνση από και προς τη θάλασσα, που στοχεύω να ανατρέψει τη μονοσήμαντη τουριστικά ερμηνεία της Πόλης της Μονεμβασιάς και να αναδείξει με τρόπο διαφορετικό τις χωρικές πυκνότητες της.
 

Επιβλέποντες: Μανωλίδης Κωνσταντίνος, Κουζούπη Ασπασία

Αριθμός Αναφοράς: 333

 

Επιβλέπων: Αντονάς Αριστείδης

Αριθμός Αναφοράς: 319