Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΘΚ0706, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ,
Επιλογής στο εξαμ. 9, ECTS: 3

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το  concept του Μαθήματος της Διαθεματικής

Το μάθημα της Διαθεματικής, αυτό το εξάμηνο, επιστημολογικά, θα αποπειραθεί με συστηματικό και εξειδικευμένο τρόπο να εμβαθύνει στις διαδικασίες έρευνας  με βάση τις διεπιστημονικές σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, όπως παρουσιάζονται στα αντικείμενα των διδακτορικών διατριβών. Κυρίως θα στηριχθεί στην νεοΠοιητική μεταφορά, η οποία θα θέσει τις προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη μεταφορά γνωστικών στοιχείων από ένα γνωστικό πεδίο σε ένα άλλο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα έρευνας πολλαπλών γνωστικών εκδοχών στα διαφορετικά αντικείμενα των ερευνητών.

Η (ο) κάθε υποψήφια (ος) θα παρουσιάσει με όσο γίνεται μεγαλύτερη σαφήνεια το κεντρικό ερώτημα που θέτει η διατριβή της (ου), την ελληνική και διεθνή συζήτηση γύρω από το ίδιο ερώτημα, την αντίστοιχη βιβλιογραφία και ποιες είναι οι θεματικές περιοχές ως προς την διεπιστημονική προσέγγιση του. Τέλος θα  είναι πολύ σημαντικό να περιγράψει την αναμενόμενη πρωτότυπη συμβολή του, όπως απαιτεί το ερευνητικό πρόγραμμα μιας διδακτορικής διατριβής.

Πρακτικά το τρίωρο μάθημα θα περιέχει την παρουσίαση των υποψηφίων διδακτόρων, τη διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ υποψηφίων , φοιτητών, παρευρισκόμενων διδασκόντων  και τυχόν προσκεκλημένων  επιστημόνων και καλλιτεχνών.

Φέτος το μάθημα θα γίνει με φυσική παρουσία και με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Φοιτήτριες (ές), που θα παίρνουν ενεργά μέρος με ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων, από τη μεριά τους, θα πρέπει να αποφασίσουν να επεξεργαστούν με ένα κριτικό τρόπο ένα βιβλίο της επιλογής τους (πιθανόν του ερευνητικού τους και από οποιοδήποτε επιστημονικό, καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό πεδίο), εν είδη Δοκιμίου, το οποίο θα παρουσιάσουν σε ένα κείμενο 2χιλ. λέξεων στο τέλος του εξαμήνου και για το οποίο θα βαθμολογηθούν. Στις φοιτήτριες και στους φοιτητές, που θα επιλέξουν το μάθημα, συνίσταται η τακτική παρακολούθηση, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με ουσιαστικό τρόπο στις υποχρεώσεις τους. Εξάλλου σχόλια-διορθώσεις στις εργασίες-δοκίμια θα γίνονται μέσα σε κάθε μάθημα για κάθε φοιτήτρια (τή) μεμονωμένα και στο σύνολο, ανάλογα με τον χρόνο παρουσίασης των διατριβών

Το μάθημα της Διαθεματικής θα γίνεται κάθε Πέμπτη στις 2.00μμ-5.00μμ, στο πατάρι πάνω από την αίθουσα του μεταπτυχιακού.

Η οριστική απόφαση και κατάθεση για την επιλογή του βιβλίου, για το οποίο θα γραφεί το Δοκίμιο, θα γίνει στις 03/11/22. Την ίδια μέρα θα γίνει συζήτηση εξειδικευμένα για όσες και όσους θα θέλουν να κάνουν μια πρώτη παρουσίαση του βιβλίου που επέλεξαν

Eπιμέλεια- διδασκαλία
Φ. Ωραιόπουλος
Ομότιμος καθηγητής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

29/09/2022

α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Φίλιππος Ωραιόπουλος

Συζήτηση μόνο με φοιτητές για ενδεχόμενη επιλογή του μαθήματος και την προσωπική τους έρευνα

β) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ,

 Αστική Kηπουρική και Διατροφικός Πολιτισμός στη σύγχρονη πόλη του Βόλου,

Υποψ. Διδ. Μάρου Θάλεια, (επιβλ. Καθ.Κοτιώνης Ζήσης).  (ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ)                          

 

06/10/2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΗ, ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

α) Συστήματα – σε πραγματικό χρόνο. Διαναφορικές αναγνώσεις του Κύβου Συμπύκνωσης του HansHaacke. Υποψ. Διδ. Α. Φιλοπούλου (επιβλ. Καθ. Γ. Τζιρτζιλακης)

β) Οι πολλαπλές αφηγήσεις και οι δυναμικές του χώρου στο έργο του WilliamKentridge, Υποψ. Διδ.Χαραλαμπίδου Κυριακή (Κίκα) ( επιβλ. Καθ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος)

 

13/10/2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

α) Θεωρία και πρακτική της προσθήκης σε σύγχρονες κατασκευές. Υποψ. Διδ. Κατσαρός Α. (επιβλ. Καθηγητής Α. Αντωνακάκης)

β)Τοπικά Δομικά Συστήματα. Η εφαρμογή του ξύλου ως δομικού στοιχείου στον ελλαδικό χώρο. Υποψ. Διδ. Αρχοντή Ιωάννου. (Επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

γ) Για μια αναθεώρηση της λειτουργίας των αισθήσεων στην Αρχιτεκτονική. Υλικότητα και γραφή ως εργαλεία συγκρότησης της αρχιτεκτονικής γλώσσας. Το έργο των Δημήτρη και Σουζάνα Αντωνακάκη, Υποψ. Διδ. Ε.Παπανδρέου (επιβλ.Καθ. Γ. Τζιρτζιλάκης)

 

20/10/2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

α) Μηχανισμός φιλοξενίας. Πρωτόκολλα εφήμερης κατοίκησης στη Μαγνησία. Υποψ. Διδ. Δημητρακοπούλου Ευθυμία. (επιβλ. Καθ. Ζ. Κοτιώνης)

β) Δομές και Πρακτικές Ενδιαίτησης και Παραγωγής στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Υποψ.Διδ. Ε.Κέκελου (επιβλ. Καθ. Φ.Γιαννίση)

γ) Νοικοκυριό σε μετάβαση: Οι πολιτισμικές διαστρωματώσεις των οικιακών πρακτικών, από την προϊστορική κατοίκηση μέχρι τη σύγχρονη συνθήκη διαμονής του μετακινούμενου υποκειμένου στην περιοχή της Θεσσαλίας. Υποψ. Διδ. Λέτσιου Ελένη,(επιβλ. Καθ. Κοτιώνης Ζήσης)

δ)Αμφίβιο σώμα. Μια έρευνα της σχέσης σώματος-νερού ΄Η ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΜΦΙΒΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ . Υποψ. Διδ. Α. Νικολοπούλου (επιβλ. Καθ. Φ. Γιαννίση)

ε)Περιστρέφοντας τη Θάλασσα. HΕδαφική Χαρτογράφηση της Μεσογείου-Λανθάνων και Έκδηλος Μεσογειακός χώρος. Υποψ. Διδ. Ε. Μήτσου (επιβλ. Ομ. Καθ. Λ. Παπαδόπουλος)

 

27/10/2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, VIRTUALΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

α. Φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον: Η παρουσία στον υβριδικό χώρο.  Υποψ. Διδ.Χ. Παπασαράντου (επιβλ. Καθ. Β. Μπουρδάκης).

β.Ψηφιακές Προεκτάσεις στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό μέσω μεθόδων Παραμετροποίησης, Αλγορίθμων και Τεχνητής Νοημοσύνης. Υποψήφ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος, επιβλ. Καθ. Σιμεωνίδου Ιωάννα

γ.Αφηγηματικά περιβάλλοντα με τη χρήση της χωρικής επαυξημένης πραγματικότητας. Υποψ. Διδ. Δ. Σταματίου (επιβλ. Καθ. Α. Αντωνακάκης)

δ. Χωρικές μεταφράσεις. Πρόσφατες κουλτούρες της αναπαράστασης. Περιγραφή με σχέδια καιαριθμούς. Αφαίρεση από γεωμετρικές σε αλγεβρικές δομές, Υποψ. Διδ. Δ. Ο. Αργυρόπουλος (επιβλ. Καθ. Α. Αντωνακάκης)

ε. DigitalDesigner, FreeRunnerκαι Avatar, Υποψ. Διδ. Ν. Πλατσάς (επιβλ. Καθ. Ζ.Κοτιώνης)

ζ.Η υποδομή του Μετρό Αθηνών ως πολιτισμική διεπαφή: Ερμηνείες μνήμης και προόδου στο συνδυαστικό πεδίο της αρχιτεκτονικής, καλλιτεχνικής και κοινωνιολογικής θεωρίας.,Υποψ. Διδ. Π. Μώρης (επιβλ. Καθ. Α. Αντωνακάκης)

 

03/11/2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

α) The impact of occupant behavior on Model Predictive Control methodologies

with regard to the indoor environment (Η επίδραση της συμπεριφοράς των ενοίκων σε Μοντέλα Προγνωστικού Ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος). Υποψ. Διδ. Μυλωνάς Άγγελος (επιβλ. Καθ. Α. Τσαγκρασούλης)

β) Ένταξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στη σχεδιαστική διαδικασία κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, Υποψ. Διδ. Μ.Σαλιάρη  (επιβλ. Καθ. Α. Τσαγκρασούλης)

 

10/11/2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ

α) «Φυλακές και Ιδρύματα εγκλεισμού. Ανάλυση και ερμηνεία της συμβολής του χώρου στην εγγραφή των μηχανισμών επιτήρησης, πειθάρχησης και τιμωρίας στο ανθρώπινο σώμα» . Υποψ. Διδ. Ε. Παλυβού (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ.Ωραιόπουλος).

β)”Γαλάζια Ομίχλη”. Η χωρικότητα της ατμόσφαιρας και η φαντασμαγορία του συμβάντος στα NightClubsτης Αθήνας. Η περίπτωση Rebound: 1986-2016.

Υποψ. Διδ. Τζαννης Αλέξανδρος, (επιβ. Καθ. Τζιρτζιλάκης Γεώργιος)

γ))Άτλαντας της περιπλανώμενης παραβατικής διαβίωσης στην ύπαιθρο της Θεσσαλίας κατά τον μεσοπόλεμο, Υποψ. Διδ. Κ. Μπομπός, (επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

 

17/11/2022

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

α) Βιομηχανικά τοπία της Μεσογείου. Μεταβολές του αστικού χώρου και δυνατότητες για το μέλλον. Υποψ. Διδ. Νικολάου Έφη (επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

β)  Δρόμοι του καπνού στο τρίπολο Καβάλα – Ξάνθη - Δράμα. Αρχιτεκτονική, δομική οργάνωση και χωροθέτηση των καπναποθηκών Υποψ. Διδ. Παύλου Ελπινίκη, (επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

γ) Η λειτουργία του Σχεδιασμού στην ελληνική βιομηχανία Κ/Υ & Ένδυσης και οι προοπτικές του στη λογική της αποανάπτυξης. Υποψ. Διδ.Β. Κουτσού. (Επιβλ. Ε. Καθ. Ι. Λυκουριώτη)

 

24/11/2022

ΘΕΩΡΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

α) Νέες ερευνητικές προοπτικές ηχητικών περιβαλλόντων μέσα από την εφαρμογή ηχοτοπίου. Υποψ. Διδ.Π.Φλαμπούρης (επιβ.καθ. Remy Nicolas)

β) Ηχητικές ατμόσφαιρες και απόσπαση προσοχής στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία: Οι επιπτώσεις του αεροπορικού θορύβου στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την χωροθέτηση και τα κτιριολογικά χαρακτηριστικά. Υποψ. Διδ. Βογιατζή Αρετή-Άννα(επιβλ. Καθ. RemyNocolas)

 

01/12/2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΙΝΕΜΑ, ΘΕΑΤΡΟ, ΤΕΧΝΗ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

α) Ο επιτελεστικός μηχανισμός των αθέατων χώρων ενός θεάτρου. Διεπιστημονική προσέγγιση στις σύγχρονες θεατρικές σκηνές της Αθήνας. Υποψ. Διδ. Β. Λύρη. (Επιβλ. Αναπλ. Καθ. Φ. Γιαννίσση).

β)   Χαρτογραφήσεις και Επιβιώσεις του μύθου της Μήδειας στη σύγχρονη εποχή. Για έναν επανασχεδιασμό των σχέσεων ανάμεσα στη Φύση, τη Γεωλογία και τον Πολιτισμό. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΔΕΙΑΣ (MEDEALABORATORY). Yποψ. Διδ. Στρούζα Στεφανία-Ανδριανή (επιβλ. Καθ. Γ. Τζιρτζιλάκης )

 

08/12/2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

α) Εσωτερική διάσταση και συλλογικό αποτύπωμα της σχεδιαστικής πρακτικής: δοκιμιακές λειτουργίες και χρηστικά αφηγήματα. Υποψ. Διδ. Α. Δάλλας (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ.Ωραιόπουλος)

β) Εναλλακτικές πρακτικές της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα στην ύστερη νεωτερικότητα. Υποψ. Διδ. Ζάλη Παγώνα. (Επιβλ. Αναπλ. Καθ. Φοίβη Γιανίσση).

γ) Αστικοί σχηματισμοί και κανόνες στην σύγχρονη ελληνική πόλη. Υποψ. Διδ. Θ. Τούσας (Επιβλ. Καθ. Κ.Πανηγύρης).

δ)About the normality of urgency Υποψ. Διδ. Khalil Morad Elghilali, (επιβλ. Καθηγ. Παπαδόπουλος Σπύρος),                            

 

15/12/2022

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Πολιτισμικές Σπουδές, ΑΡΧΕΙΟ, ΤΕΧΝΗ

α)Εικόνες του Χώρου και Χώροι της Εικόνας: Η εμπλοκή του Ανθρώπου με το χώρο του μέσω της εικονιστικής σκέψης. Υποψ. Διδ. Μ. Ζαβλάρη (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ.Ωραιόπουλος)

β) «Αδελφοποιήσεις Πόλεων» Η αδελφοποίηση ως κυριολεκτικό και μεταφορικό εργαλείο για την σύγκριση και την κατανόηση πόλεων. Υποψ. Διδ. Σ. Ντώνα (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ. Ωραιόπουλος).

γ) Το ερείπιο ως αρχείο παραγωγής νοημάτων: Ο οικισμός των Μεγδοβοπλήκτων στα Ορφανά Καρδίτσας. Υποψ. Διδ. Μαραγκού Αφροδίτη. Επιβλ.Καθ. Γ. Τζιρτζιλάκης

 

22/12/22

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΜΕ

α) Εκπαιδευτικές διαστάσεις των παραγόμενων αφηγήσεων σε έναν επαυξημένο αστικό χώρο, με αφετηρία το έργο του R.L. Hemmer. Υποψ. Διδ. Λούκου Μαρία-Σπυριδούλα. Επιβλ. Καθ. Σ. Παπαδόπουλος

β) Η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ του Μεσοπολέμου: Η κατασκευή του (νέο-) Έλληνα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ή η αναζήτηση της αυτονομίας. Υποψ. Διδ. Ν. Πατσαβός (επιβλ. Καθ. Ζ. Κοτιώνης)

γ) Η συζήτηση για την Αρχιτεκτονική στον έντυπο και ψηφιακό λόγο στην Ελλάδα από τον μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα. Υποψ. Διδ. Γ. Ρυμενίδης, (Επιβλ. Ομ. Καθ. Λ. Παπαδόπουλος)

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αgamben G., Βεβηλώσεις, Άγρα, 2006
Αggacinski S., ' Philosophies et Politiques de l'architecture. Galilee, 1992
Αριστοτέλης, ' Περί ποιητικής ', Μετ. Συκουτρής, Εστία 1937
Augé M., 'Για μια ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων', Αλεξάνδρεια, 1999
Badiou A., ' L’Être et l’événement' Seuil, 1988
                        Ηθική , Scripta, 1998

Brenda Laurel, ' Computer as theatre', Αddison- Wesley, 1991

Derrida J., 'Γραφή και διαφορά' , Καστανιώτης, 2003
                  'Η έννοια του αρχείου', Εκκρεμές, 1996
                  'Περί γραμματολογίας', Γνώση, 1990
                  ' Η Λευκή Μυθολογία', Εστία, 2004
                  ' Χώρα', Καρδαμίτσα, 2000
Derrida J., Eiseman, ' Chora L works' éd. Kipris J., Leeser T.,  Monacelli Press, 1997
Foucault M., 'Αρχαιολογία της γνώσης', Εξάντας, 1986

FlusserV., Γραφή , Ποταμός , 2006

GenetteG., 'Εισαγωγή στο αρχηκείμενο., Εστία , 2001

Murray J., ' The cyberbard and  the multiform plot', Hamlet on theé Holodck, N.Y. Frère Press, 1997, pp. 185-213
Λακανιαδα, επ. Μουσταφά Σαφουάν, Κέδρος, 2005
Καντ Ι., ' Κριτική της Κριτικής Δύναμης', Ιδεόγραμμα, 2002

HeideggerM., ' Η προέλευση του έργου τέχνης ', Δωδώνη, 1986
            'Ο Χαιντερλιν και η ουσία της ποιητικής δημιουργίας ', Νέα Εστία, 87, σ.718-725
            'Κτίζειν , κατοικείν, σκέπτεσθαι' Πλεθρον, 2008
            ' The question concerning technology' Garland publishing, 1977
Lacoue-LabarthePh., 'Typology, Galilée, 1981, 1983
Oraiopoulos Filippos, ' Performative conference«Neo-poeticsortheeidetic event in the fines arts", SchoolofVisualArts, 2009

Rocoeur P., 'Η ζωντανή μεταφορά', Κριτική, 1998

Wiley M., "The architecture of deconstruction: Derrida's haunt" ΜΙΤ, 1993.