Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ III-V Δ: ΣΥΝ-ΟΙΚΙΑ
ΑΣ1405, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12

OMA, Nexus Housing, Fukuoka, Japan

OMA, Nexus Housing, Fukuoka, Japan

Το εργαστήριο επανεξετάζει το πρόβλημα της πολυκατοικίας, του κτιρίου πολλαπλών κατοικιών, της ανθρώπινης συν-οίκησης. Επανέρχεται στο γνωστό αυτό θέμα με μια αναθεωρητική προοπτική σε σχέση με τη σύγχρονη συνθήκη της ελληνικής πόλης. Επιδιώκει την αποδέσμευση από την κυριαρχία της πυκνότητας και αναζητά την αστική ζωτικότητα και αποδοτικότητα σε νέα πρότυπα πορώδους και προγραμματικών συνθέσεων.

Τεκτονικές αλλαγές στην εργασία, στο εμπόριο και στις μορφές του ελεύθερου χρόνου έχουν ξεκινήσει να γίνονται φανερές τις τελευταίες δεκαετίες, αλλαγές που σε γενικές γραμμές συμβαδίζουν με την εκρηκτική εξέλιξη των επικοινωνιών και του διαδικτύου. Η πανδημία του κορωνοϊού, χωρίς να είναι η αιτία, επιτάχυνε και εντέτεινε πολλές από αυτές τις μεταμορφώσεις. Η εργασία από το σπίτι, η αστική διάχυση των υπηρεσιών και ορισμένων μορφών παραγωγής και ο μετασχηματισμός του εμπορίου είναι κάποιες από τις προφανείς εκφάνσεις αυτών των εξελίξεων. Άλλες, λιγότερο αναμενόμενες, πλην όμως εξίσου αισθητές και ριζικές αλλαγές, αναδύονται σ' όλο το φάσμα της κοινωνικότητας, στις μετακινήσεις, στον τουρισμό, στην ψυχαγωγία, στις συλλογικές δράσεις.

Η αρχιτεκτονική της κατοικίας και των εκδοχών πολλαπλότητάς της (πολυκατοικία, συγκρότημα κατοικιών, κοινωνική κατοικία…) βρίσκεται στο κατώφλι τέτοιων διαρθρωτικών αλλαγών που πιθανότατα δείχνουν προς μια συνολική αλλαγή παραδείγματος.

Η ανελέητα διευρυνόμενη, διαρκώς τεχνικά και φιλοσοφικά αναθεωρούμενη, εποίκηση της υπαίθρου μας έχει κληροδοτήσει ένα μη οικολογικά διατηρήσιμο αστικό και περιαστικό μέγεθος. Στον αντίποδα αυτής της τάσης, αναζητούνται νέα παραδείγματα διαχείρισης της αναγκαίας αστικής πυκνότητας με όρους περιβαλλοντικής διατηρησιμότητας, αρχιτεκτονικής χάρης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Επιδιώκονται νέες παραδειγματικές μορφές συλλογικής κατοίκησης σε ένα κτιριακό οργανισμό σημαντικά πορώδη και ενισχυμένο ως προς την προγραμματική του ποικιλία.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η κατοικία και τα έκδοχα της πολλαπλότητάς της είναι το πιο οικείο σε όλους μας προγραμματικό και τυπολογικό είδος κτιρίου. Η σχεδιαστική του προσέγγιση από σπουδαστές αρχιτεκτονικής έχει δύο κύριους εκπαιδευτικούς στόχους:

Ο πρώτος είναι κατ' εξοχήν μαθησιακός και έχει να κάνει με την περαιτέρω εξοικείωση των σπουδαστών με το σχεδιασμό της πολυ-κατοικίας και όλα τα ζητήματα που συνυφαίνονται με το συγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα και την αστική συνθήκη του.

Ο δεύτερος είναι ερευνητικός και, με δεδομένη την οικειότητα του προγράμματος, απομαθησιακός. Οι σπουδαστές επιχειρούν  να διατυπώσουν ένα σχέδιο ευρύτερα πειστικό και αποπροσωποιημένο που να υπερβαίνει την ατομική εμπειρία τους και να προβάλει μια αυτόνομη αρχιτεκτονική και προγραμματική πρόταση σε αναφορά με γενικότερα ζητήματα της ελληνικής πόλης όπως μετασχηματίζεται σήμερα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θα αξιολογηθεί η συνέπεια και η συνέχεια της συνθετικής επεξεργασίας, η διανοητική φιλοδοξία της επινόησης (concept), η πληρότητα των αναπαραστάσεων, η γενικότερη προσπάθεια και η συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου.