Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ I: Κατοικία
ΑΣ0201, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποχρεωτικό στο 3ο εξαμ., ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση]

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στον σχεδιασμό της κατοικίας ως ένα κτίσμα μικρής κλίμακας όπου εκφράζονται όμως όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, δηλαδή η συγκρότηση του προγράμματος, η κατανόηση των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, η ανθρωπομετρία, η συσχέτιση με το τοπίο και τον τόπο, η διαχείριση και οργάνωση της μορφής.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητές και φοιτήτριες:

·     Θα έχουν κατανοήσει την κοινωνική πολυπλοκότητα που διαχειρίζεται ο χώρος της κατοικίας.

·     Θα έχουν βελτιώσει τα αναπαραστατικά εργαλεία του σχεδιασμού σε κλίμακα κτιρίου  (σχέδια, διαγράμματα, μοντέλα).

·     Θα έχουν την δυνατότητα να καταρτήσουν ένα λειτουργικό πρόγραμμα και να το εφαρμόσουν στο κτίριο της κατοικίας.

·     Θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν μια κατοικία λαμβάνοντας υπ΄όψην τους περιορισμούς του προγράμματος,  του τοπίου αλλά και άλλων μετρικών/ ποσοτικών  περιορισμών που τίθενται κάθε φορά.

·     Θα έχουν την δυνατότητα να διαχειρίζονται την μορφή του κτιρίου.

·     Θα έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν το προϊόν του σχεδιασμού αναγνωρίζοντας πιθανά πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα

·     Θα έχουν την δυνατότητα να ιεραρχούν και να παίρνουν σχεδιαστικές αποφάσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί  αρχιτεκτονικό εργαστήριο, (τύπος μαθήματος που διαμορφώνει τον κορμό των αρχιτεκτονικών σπουδών) και στοχεύει στην κατανόηση και διαχείριση μιας σειράς από ζητήματα ως προς τον σχεδιασμό της κατοικίας. Αναφέρεται σε ζητήματα τυπολογιών κατοικίας, κατανόησης της σημασίας του κλειστού,  ημιυπαίθριου, υπαίθριου χώρου, σχέσεων ιδιωτικού και δημόσιου με αναφορά στα εκάστοτε πολιτισμικά πλαίσια. Θέτει τα ερωτήματα τρόπων κατοίκησης στην σύγχρονη εποχή που περιλαμβάνει αλλαγές στην σύνθεση του νοικοκυριού ή στον παραδοσιακό διαχωρισμό εργασίας / κατοικίας. Συζητούνται θέματα  ανθρωπομετρίας και σχέσης με τα αντικείμενα που οργανώνουν τις δραστηριότητες στο χώρο. Ζητήματα όπως η κίνηση προς την κατοικία και μέσα σε αυτήν, οι οπτικές φυγές, η εποπτεία του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου αποτελούν  σημαντικά ζητήματα του σχεδιασμού.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σχεδιάζουν μια μικρή κατοικία μέσα από μια σειρά προκαταρκτικών ασκήσεων. Η παρουσία τους  στο studioκατά την διάρκεια του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική καθώς η παρακολούθηση των διορθώσεων αλλά και της πορείας της εργασίας των άλλων αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην διδακτική διαδικασία.

Το μάθημα οργανώνεται με εβδομαδιαίες διαλέξεις  που συνοδεύονται από παρουσιάσεις οπτικοακουστικού υλικού (ppt. Video, κλπ)   και  διορθώσεις των θεμάτων που επεξεργάζονται οι φοιτητές και φοιτήτριες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι εργασίες είναι ατομικές. Ο εργαστηριακός χαρακτήρας του μαθήματος επιβάλλει την ανελλιπή παρακολούθησή του και τον συνυπολογισμό της εξελικτικής πορείας του σχεδιασμού στην τελική αξιολόγηση. Η τελική παράδοση περιλαμβάνει πλήρη σειρά σχεδίων σε κλίμακα 1:50 που περιγράφουν με ακρίβεια την αρχιτεκτονική πρόταση, πρόπλασμα, επεξηγηματικά σκαριφήματα και τρισδιάστατες αποδόσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βρυχέα, Α. (2003) Κατοίκηση και κατοικία, Ελληνικά Γράμματα

Λάδα Σ, Χαρίση Ε., Αντωνοπούλου Ν (2015) Κατοικία: Σχεδιάζω, Κατασκευάζω, Σκέπτομαι, UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη

Συλλογικό, (2009) Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ό στον 21ο αιώνα, ΕΙΑ, Αθήνα

Hanson, J. (1998) Decoding Homes and Houses, Cambridge University Press, Cambridge