Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Ε: ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΑΣ1505, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Οικοδομική Τεχνολογία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

ΓΩΝΙΟΛΙΘΟΣ/CORNERSTONE

Κέντρο Ιστορίας στην παραλία του Βόλου

 


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Ανάλυση, Σύνθεση]

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η δημιουργία αστικού κτιρίου δημόσιας χρήσης. 

Στόχος είναι η εμβάθυνση σε ζητήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης και η σχεδιαστική εξοικείωση με την συνηθέστερη αρχιτεκτονική συνθήκη της ελληνικής πόλης, δηλαδή με τον συμπαγή, εν σειρά, οικοδομικό όγκο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ζητείται ο σχεδιασμός 5όροφου κτιρίου σε γωνιακό οικόπεδο που καταλαμβάνεται από ισόγειο κτίσμα στο δυτικό όριο του παραλιακού μετώπου του Βόλου. Η προνομιακή θέση του το κάνει κατάλληλο να υποδεχτεί μια λειτουργία με ιδιαίτερη συμβολική φόρτιση όπως είναι η διερεύνηση, διαφύλαξη και προβολή της τοπικής ιστορίας.

Το προτεινόμενο ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ θα φιλοξενεί το «Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου» και τα «Αρχεία Νομού Μαγνησίας» (παράρτημα των Γενικών Αρχείων Κράτους). Παράλληλα θα στεγάζει τις συναντήσεις και εκδηλώσεις ανεξάρτητων ομάδων όπως η «Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου» και ο «Σύλλογος Ιστορίας και Μνήμης της Εθνικής Αντίστασης». Επίσης θα αποτελεί κόμβο συνεργασίας και ενημέρωσης για δράσεις φορέων όπως το Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης «Ιωλκός», το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας,  η «Μαγνήτων Κιβωτός» αλλά και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, κοινωνικής οικονομίας, οικολογίας κλπ.

Συνολικά το κτίριο, πέρα από τους χώρους εργασίας και φύλαξης υλικού, θα είναι ανοιχτό στο κοινό και θα φιλοξενεί πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. Σκοπός του θα είναι να ενεργοποιεί το ιστορικό παρελθόν ως μια πολυδιάστατη και δημιουργική παράμετρο του παρόντος.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γραφεία διοίκησης, γραφεία ερευνητών, αποθήκευση αρχειακού υλικού, βιβλιοθήκη, αίθουσα συνελεύσεων, αίθουσα σεμιναρίων, χώρο εκθέσεων/εκδηλώσεων, κυλικείο/καφέ.

Ο σχεδιασμός του ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δυναμική της κομβικής του θέσης και να δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς στο παραλιακό μέτωπο του Βόλου.Το προτεινόμενο κτίριο θα συντονίζεται με τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά του αστικού ιστού και θα ενσωματώνει σε μια σύγχρονη αρχιτεκτονική γραφή ερεθίσματα και μοτίβα από το παρελθόν του παραλιακού αστικού τοπίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συναρμογή του νέου κτιρίου με τα αστικά συμφραζόμενα, η λειτουργική του διάρθρωση, η μορφολογική και οργανωτική του ευκρίνεια αποτελούν τα σχεδιαστικά ζητούμενα του εργαστηρίου. Θα αξιολογηθεί η στοχαστική διερεύνηση των λειτουργικών και συμβολικών παραμέτρων του θέματος και η αναγωγή αυτής της διερεύνησης σε στοιχειοθετημένη, έγκυρη και υποβλητική αρχιτεκτονική.

Η συνεπής και συστηματική εργασία στη διάρκεια του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Θα συνυπολογιστεί μαζί με την επάρκεια και σχεδιαστική ποιότητα των τελικών παραδοτέων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Pallasmaa, J. The eyes of the skin: Architecture and the senses, Wiley-Academy, 2005.

Pavan, V. (Ed.). New Surface Aesthetics, Faenza Editrice, 2005

Rudofsky, B. Architecture without architects, Doubleday & Co, 1964.

Φατούρος, Δ. Η επιμονή της αρχιτεκτονικής. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003.

Χαστάογλου, Β. Βόλος: Το πορτραίτο της πόλης. Από το 19ο αιώνα έως σήμερα. Βόλος, 2007.

https://divisare.com/ideas-for-civic-buildings