Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Ζ: Dystopia reloaded: The new normality 2.0 (Η επαναφορά της δυστοπίας: η νέα κανονικότητα 2.0)
ΑΣ1507, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 Etymology

From dys- +‎ -topia, as if from Ancient Greek δυσ- (dus-, “bad”) + τόπος (tópos, “place, region”) + -ία (-ía), based on utopia, with the privative prefix u- thought of as representing εὖ (, “good”)

 

Noun

dystopia (countable and uncountable, plural dystopia or dystopias)

1. A vision of a future that is a corrupted (usually beyond recognition) utopian society.

2. A miserable, dysfunctional state or society that has a very poor standard of living.

3. (pathology)  Anatomical tissue that is not found in its usual place.

Synonyms

1. (vision): cacotopia, kakotopia, anti-utopia

2. (medical condition): ectopia, ectopy, heterotopia, malposition

Antonyms

Utopia         

 

From Wiktionary


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

To σχεδιαστικό εργαστήριο Dystopia reloaded εστιάζει στις μέρες του μέλλοντος όπου η ανθρώπινη, πολιτιστική και οικολογική κρίση θα είναι ακόμα πιο εμφανής και αδιαμφισβήτητη. Το σενάριο New Normality 2.0 έχει ως εναρκτήρια αφορμή τον COVID-19 για τη διερεύνηση της σχέσης των παλιών δομών μιας πόλης υπό νέες περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες. Στην σύγχρονη εμπειρία της πανδημίας προστίθεται και η αυξημένη ανησυχία για την άνοδο της στάθμης των νερών στον πλανήτη και κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και πέρα από ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια αναγκαιότητα για τις περισσότερες ευρωπαϊκές και μεσογειακές πόλεις με παράκτια μέτωπα μαζί πια με τις νέες συνθήκες κοινωνικότητας που επέφερε η πανδημία στην καθημερινότητα.

Το εργαστήριο Dystopia reloaded επικεντρώνεται στην εξερεύνηση ερωτημάτων για τη θέση και τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν οι αρχιτεκτονικές πρακτικές στην εποχή του μετα-ανθρωποκαίνου, μέσα από κριτικές στάσεις σε ζητήματα ένταξης υπαρχόντων κτιρίων και δομών. Το πλαίσιο της ουτοπίας/δυστοπίας, δηλαδή το πλαίσιο της σύγχρονης ιστορικής συνθήκης προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης των αρχιτεκτονικών έργων πέρα από τη φόρμα και το σχήμα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα:

  • Είναι σε θέση να κατανοήσουν τις χωροχρονικές μεταβολές στην εξέλιξη μιας ανθεκτικής πόλης
  • Έχουν εξοικειωθεί με ποικίλες τυπολογίες αναπροσαρμογής μέσα από νέες δομές κατασκευών και κατοίκησης  (γέφυρες, μονοπάτια, πλατφόρμες ή πλωτές κατασκευές)
  • Μπορούν να αναπτύξουν μοντέλα σχεδιασμού ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων κίνησης

 

Τελικές εργασίες εξαμήνου - Αποτελέσματα studio

1st exercise videos

2nd exercise videos

Final posters

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός κτιρίων και δομών που θα αντιμετωπίζουν την περιβαλλοντική αλλαγή, τη μεταβολή του κλίματος, την πολλαπλή έννοια της κλίμακας και την κατανόηση των αστικών αντιπαραθέσεων και των πολιτιστικών διαφορών, όπως επίσης και την αναγκαιότητα δημιουργίας και προσαρμογής της αρχιτεκτονικής στις μεταβολές αυτές.Ειδικό ενδιαφέρον δίνεται στην προσαρμογή των παράκτιων πόλεων κατά την άνοδο της στάθμης του νερού αλλά και συγκεκριμένα σενάρια κατοίκησης που απαιτούν ιδιαίτερους χωρικούς χειρισμούς. Έτσι επαναπροσδιορίζεται η σημασία των υφιστάμενων κατασκευών, όπως των κτιρίων, των δομών, της αστικής ζωής και της πολιτιστικής παράδοσης στο περιβάλλον της πόλης όπου η φύση και η αρχιτεκτονική αναδιαπραγματεύονται τη σχέση τους και τα απομεινάρια τους, άλλοτε αφήνοντας ίχνη με νόημα και άλλοτε χώρους κενούς και αδρανείς.

Νέες ανθεκτικές πόλεις RC, προσωρινές πόλεις TC, inclusive πόλεις IC, εμφανίζονται ως απαντήσεις στις μεταβολές του περιβάλλοντος. Οι δυστοπικές πόλεις είναι εκείνες που προσπαθούν να συνυπάρξουν, να αντισταθούν και να ανακάμψουν απόκρίσεις, όχι μόνο κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές αλλά και οικολογικές. Οι πόλεις αυτές δεν έρχονται σε άμεση αντιπαράθεση με τη φύση, μα προσπαθούν να την ενσωματώσουν μέσα στην αστική τους δομή, να λειτουργούν σαν ανοικτές εγκυκλοπαίδειες ιστορίας, σε μια διαρκή διαδικασία δημιουργίας παλίμψηστου και ιστορικών στρωμάτων. Ταυτόχρονα είναι πόλεις προσωρινές, με διακοπές, τροποποιήσεις, αλλαγές, αναπροσαρμογές, καταστροφές, επιμηκύνσεις και ανασυναρμολογήσεις, καθώς είναι ατελείς και διφορούμενες, ενώ παλεύουν να επιβιώσουν.

Το μάθημα αρθρώνεται σε μικρές ασκήσεις διαδοχικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπου το όλο εγχείρημα αποδομείται σε στάδια και προ-παραδόσεις για την εύρυθμη αντιμετώπιση των αρχιτεκτονικών ζητημάτων (όπως ασκήσεις κλίμακας, απεικόνισης κτλ).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές θα εργαστούν σε μικρές ομάδες ή και ατομικά αν το επιθυμούν. Η αξιολόγηση θα προκύψει από τα αποτελέσματα των ασκήσεων και στην τελική παράδοση μια πλήρως διατυπωμένης και τεκμηριωμένης σχεδιαστικής πρότασης για μία παράκτια πόλη της Ελλάδας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Deleuze, G. (2006). Η πτυχωση: Ο Λαϊμπνιτς και το μπαροκ. Πλέθρον.

Fields, D. W. (2015). Architecture in Black: Theory, Space and Appearance. Bloomsbury Publishing, Hensel, M., Menges, A (2007) Morpho-Ecologies: Towards Heterogeneous Space In Architecture Design, AA Publications.

Hill, Jonathan. Occupying architecture: Between the architect and the user. Routledge, 2005.


Klanten R. (2011) Utopia Forever: Visions of Architecture and Urbanism. Gestalten, New York

Koolhaas. Rem, (1988). Generic City. En S,M,L,XL, New York, The Monacelli Press..
Ungers,

Lynn, G. (2013), Archaeology of the Digital, Ram Publications


Oswald Mathias, (2013) The City in the City. Berlin: a Green Archipielago, Zurich

Lars Müller (2016) Habitat III. The New Urban Agenda.

Sakamoto, T. (2008), From control to design, Actar