Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΙ: Η αρχαιολογία του μέλλοντος.
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Καλές Τέχνες.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αυτόνομη εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση]

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και πέρα από την παρουσίαση  σημαντικών καλλιτεχνών

θα ασχοληθεί με τον τρόπο που η σκέψη και η αντίληψη του φοιτητή μετατρέπει ιδέες σε  καλλιτεχνικές μορφές και παράγει  ιδιαίτερα έργα τέχνης.

 

Το μάθημα δίνει έμφαση στη συλλογή φτωχών υλικών και αντικειμένων ανακύκλωσης 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι καλλιτέχνες άρχισαν να υιοθετούν στα έργα τους την ιδέα της επανάχρησης υλικών Το 1912 ο Πικάσσο χρησιμοποίησε χαρτιά εφημερίδες και φωτογραφίες για να κάνει τα κολλάζ του To 1917 o Marcel Duchamp παρουσιάζει τον ανάποδο ουρητήρα ένα ευρεθέν αντικείμενο “objet trouvé” και τον ονομάζει “Κρήνη”

Οι καλλιτέχνες του κινήματος DADA που γιγαντώθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο  πόλεμο

μέχρι αρκετούς από τους σύγχρονους καλλιτέχνες όπως ο Jimmie Durham ενσωμάτωσαν στα έργα τους ευρεθέντα αντικείμενα  και αντικείμενα ανακύκλωσης 

 

Στόχος του μαθήματος είναι

1.      να φέρει τους φοιτητές σε επαφή το χώρο της σύγχρονης τέχνης

2.      να κατανοήσουν τον λόγο που παράγεται μία  ιδέα

3.      πως πραγματοποιείται η ιδέα αυτή

4.      να δουλέψουν με νέα υλικά όπως γύψος, τσιμέντο, ρευστά υλικά, καλούπια, μέταλλο, ξύλο, και υλικά/αντικείμενα ανακύκλωσης. Αυτή η γνώση θα τους βοηθήσει  στην επεξεργασία αρχιτεκτονικών μοντέλων

5.      Να έρθουν αντιμέτωποι με τα υπολείμματα του σύγχρονου καταναλωτικού πολιτισμού

6.      Να αναρωτηθούν για ζητήματα οικολογίας και οικονομίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα βασίζεται στην ανακύκλωση και την τρισδιάστατη κατασκευή

Ο φοιτητής καλείται να διαλέξει από τα σκραπ (ανακυκλώσιμα υλικά, απόβλητα της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης) ένα αντικείμενο που θα τον εμπνεύσει και θα είναι η αρχή της σκέψης του για την κατασκευή ενός γλυπτού/μίας τρισδιάστατης κατασκευής  που θα αφορά την αρχαιολογία του μέλλοντος .

Θα πειραματιστεί με διάφορα υλικά όπως γύψος, τσιμέντο, ρευστά υλικά, καλούπια, μέταλλο, ξύλο, κόλλες, ρητίνες, κλπ

Είναι σημαντική η παρακολούθηση των μαθημάτων

για να μπορεί ο καθηγητής να αναπτύξει δημιουργικό διάλογο με τους φοιτητής.

Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι φοιτητές να εμπλουτίσουν τις ιδέες τους και ο καθένας να ανακαλύψει το δικό του μοναδικό καλλιτεχνικό τρόπο έκφρασης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κάθε φοιτητής παρουσιάζει και παραδίδει την ημέρα των εξετάσεων την τρισδιάστατη κατασκευή που θα έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Αξιολόγηση:

·        Συμμετοχή στο μάθημα: 50%

·        Τελικό έργο 50%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Girst T,Frost L,Vandling T, “The Duchamp Dictionary” publisher  Thames & Hudson

Richter H,  Britt D (Translator) “Dada: Art and Anti-Art” publisher Thames & Hudson

Ellegood, Anne, ed. (2017). Jimmie Durham: At the Center of the World. Munich: Prestel

Critical Laboratory: The Writings of Thomas Hirschhorn, MIT Press (October Books), 2013.

Landy Michael und Jean Tinguely “Joyous Machines”.

https://www.tinguely.ch/en/tinguely/tinguely-biographie.html

http://www.susanstockwell.co.uk/articles.php

http://www.timnobleandsuewebster.com/home.html

https://www.artworksforchange.org/portfolio/guerra-de-la-paz/

http://www.arndtfineart.com/website/artist_1030