Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ-V: Ζ: Η κατοικήσιμη γέφυρα
ΑΣ1408, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Καλές Τέχνες, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το συνθετικό αυτό μάθημα  στοχεύει στη δημιουργία χώρων που διέπονται από μορφολογική καινοτομία και μεικτό αρχιτεκτονικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα εστιάζει στις αρχιτεκτονικές κατασκευές που γεφυρώνουν δυο περιοχές, πάνω από ένα φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο. Τα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του εργαστηρίου, καθώς οι φοιτητές θα εξασκηθούν μέσω ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ενσωματώνοντας τη γνώση αυτή στο συνθετικό θέμα της γέφυρας. Στόχος είναι η χρήση των ψηφιακών μέσων όχι μόνο ως σχεδιαστικό εργαλείο, αλλά και ως εργαλείο μορφογέννεσης και αρχιτεκτονικής σκέψης, εισάγωντας νέες πειραματικές μεθόδους στη διαδικασία του σχεδιασμού.

Με το τέλος του μαθήματος  οι φοιτητές /-ριες θα είναι σε θέση:

·        Να διεξάγουν αρχιτεκτονική έρευνα δια του σχεδιασμού (research by design)

·        Να αναγνωρίζουν την περιοχή επέμβασης και να εντοπίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου

·        Να μπορούν να εντάξουν αρμονικά το κτίριο στο τεχνητό ή φυσικό τοπίο

·        Να κατανοούν και να σχεδιάζουν γεωμετρικά σύνθετες μορφές

·        Να χρησιμοποιούν αλγόριθμους και υπολογιστικά εργαλεία για το σχεδιασμό του χώρου

·        Να σχεδιάζουν σε διάφορες κλίμακες από τον αστικό σχεδιασμό μεχρι τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων

·        Να μπορούν να λαμβάνουν σχεδιαστικές αποφάσεις βάση της ανάλυσης παραμέτρων

·        Να χρησιμοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία αναπαράστασης όπως φωτορεαλισμό, προσομοιώσεις, animation, επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality - AR)

Εικόνα 1: Concept κατοικήσιμης γέφυρας από τις φοιτήτριες Μελίνα Καλαμά και Δανάη Τζώνη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τo studio εστιάζει στην έννοια της γέφυρας, ως μια αρχιτεκτονική χειρονομία που σκοπό έχει να συνδέσει δυο πλευρές ενός φυσικού ή τεχνητού εμποδίου (ποτάμι, χαράδρα, αυτοκινητόδρομος). Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο θα ασχοληθεί με το σχεδιασμό μιας κατοικήσιμης γέφυρας, που εκτός από χώρο διέλευσης, θα φιλοξενεί χρήσεις και διαφορετικές εμπειρίες «κατοίκησης» ανάλογα με το χώρο στον οποίο τοποθετείται. Θα διερευνηθεί η έννοια της σύνδεσης, της κίνησης και στάσης, αλλά και γεωγραφικά-περιβαλλοντικά στοιχεία που θα τροφοδοτήσουν τη σχεδιαστική διαδικασία. Κατά το αρχικό στάδιο του εργαστηρίου οι φοιτητές θα διερευνήσουν την έννοια της σύνδεσης μελετώντας παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία και στη συνέχεια με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων θα πειραματιστούν με γεωμετρικούς και τοπολογικούς μετασηματισμούς προσπαθώντας να διατυπώσουν σχεδιαστικά μια αρχιτεκτονική πρόταση που συνδυάζει τη διέλευση με την κατοίκηση.

Στόχος του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός μιας κατοικήσιμης γέφυρας, που θα συνδέει, θα προσθέτει και θα μετασχηματίζει το υπάρχον αστικό, περιαστικό ή φυσικό τοπίο. Οι φοιτητές μέσα από ασκήσεις θα διερευνήσουν την έννοια της σύνδεσης, της κίνησης και στάσης, τις τυπολογίες αντίστοιχων παραδειγμάτων αλλά και τις μορφογεννητικές διαδικασίες μέσω των ψηφιακών αναπαραστάσεων.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα θα προκύψει μέσω της έρευνας μέσα από την μελέτη αντίστοιχων παραδειγμάτων από το διεθνή χώρο, ώστε να απαντάει στις ανάγκες της σύνδεσης και μορφές κατοίκησης που είναι κατάλληλες για την εκάστοτε περιοχή μελέτης. Μπορεί να περιλαμβάνει Μοτέλ πάνω από αυτοκινητόδρομο, εστιατόριο, touristinformationcenter, καταστήματα, ίντερνετ καφέ, σταθμό ενοικίασης σκαφών (αν πρόκειται για ποτάμι) κτλ. Θα δωθεί έμφαση στη συνθετική διαδικασία, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού, και διερευνώντας χωρικούς μετασχηματισμούς που απαντούν στα σχεδιαστικά ερωτήματα.

Στο μάθημα συμμετέχει ως εισηγήτρια η Δρ Renate Weissenböck - Διδάκτωρ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εξειδικευμένη σε θέματα Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR)

Το μάθημα πλαισιώνεται από διαλέξεις από διακεκριμένους αρχιτέκτονες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εικόνα 2: Concept κατοικήσιμης γέφυρας από τις φοιτήτριες Μαρίζα Αργυρού και Δανάη Παπουτσή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπονούν ομαδικές εργασίες οι οποίες αξιολογούνται με βάση τα:

·        Την έρευνα και τα ψηφιακά πειράματα

·        Τη συνθετική ιδέα της σχεδιαστικής πρότασης

·        Τα σχέδια της λύσης (κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά)

·        Τα ψηφιακά μοντέλα

·        Τις αναπαραστάσεις της αρχιτεκτονικής λύσης με ποικίλα μέσα, φωτορεαλισμοί, animation, Augmented Reality (AR)

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνισταμένη της γενικής δραστηριότητας και συμμετοχής στο μάθημα και της βαθμολογίας τους στην εργασία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αντωνίου, Δ., Δημόπουλος, Γ., Κονταξάκης, Δ., Συμεωνίδου, Ι. ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Βιομιμητικές - Εφήμερες - Ψηφιακές, University Studio Press, 2020.

Betsky, A., The Complete Zaha Hadid, Thames & Hudson, 2016.

Hensel, M., Menges, A. (eds). Morpho-Ecologies: Towards Heterogeneous Space In Architecture Design, AA Publications, 2007.

Hensel, M., Menges, A. (eds). Versatility and Vicissitude: Performance in Morpho-Ecological Design,Academy Press, 2008.

Kolarevic, B. (ed.), Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing. 1 edition. Taylor & Francis, 2004.

Leach, N. (ed.), Designing for a Digital World, Academy Press, 2002.

Long, K. (ed.), Hatch: The New Architectural Generation, Laurence King Publishing, 2008.

Lynn, G., Archaeology of the Digital, Ram Publications, 2014.

Picon, A., Digital Culture in Architecture, Birkhäuser Architecture; 2010.

Rahim, A. & Jamelle H. (eds), Elegance, Academy Press; 1 edition, 2007.

Sakamoto, T. (ed), FROM CONTROL TO DESIGN, Actar, 2008.

Spuybroek, L. (ed), Research & Design: The Architecture of Variation, Thames & Hudson, 2009.

Τελλιος Α. Συνεκδοχες Αρχιτεκτονική, εικόνα, χωρική αναπαράσταση, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2011.