Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
ΠΑΤΑΜ, ΑΝΕΥ ΟΜΑΔΑΣ,
Επιλογής στο εξαμ. 5, 6, 7, 8, 9, ECTS: 2

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

  • να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία σε εργασιακά περιβάλλοντα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους
  • να αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση απασχολούμενοι/ες σε αληθινές εργασιακές συνθήκες
  • να διευκολυνθούν στη μετάβαση και ένταξή τους στη ραγδαία εξελισσόμενη αγορά εργασίας
  • να εξασκηθούν στην εφαρμογή των ακαδημαϊκών γνώσεων που απέκτησαν στην πράξη
  • να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες στην εύρεση εργασίας (συνεντεύξεις, αποστολή βιογραφικών).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση  αποτελεί εγκεκριμένη δραστηριότητα των φοιτητών-τριών συνδεδεμένη με το Πρόγραμμα Σπουδών και συνιστά αυτόνομη εποπτευόμενη εργασία σε συνεργαζόμενους φορείς.

Οι μονάδες ECTSπου λαμβάνει (2 ECTS), οι οποίες αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος στο ειδικό πεδίο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό.

Προϋπόθεση συμμετοχής των φοιτητών στην Αμειβόμενη Πρακτική είναι να  έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος σπουδών (να είναι από 5ο εξάμηνο και πάνω) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες Πιστωτικές μονάδες ECTS. Οι αιτήσεις των φοιτητών/τριών αξιολογούνται με βάση σαφώς καθορισμένα από τις Συνελεύσεις του Τμήματος αντικειμενικά κριτήρια (κριτήριο μοριοδότησης), ενώ λαμβάνονται υπόψιν κοινωνικά και άλλα κριτήρια κατά την επιλογή, αλλά και την ισοβαθμία μεταξύ φοιτητών/τριών.

Η διάρκειά της είναι 2 μήνες και διεξάγεται από τον μήνα Ιούλιο έως και Σεπτέμβριο.
Διεξάγεται κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και σε δημόσιους. Η ιδιομορφία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών επιτρέπει τη διασπορά των φοιτητών όχι μόνον σε αρχιτεκτονικά γραφεία (που αποτελούν τον βασικό προορισμό απασχολήσεως των φοιτητών), αλλά και σε γραφεία συναφών προς την αρχιτεκτονική τομέων (γραφιστικής, εργαστήρια καλλιτεχνών, βίντεο κ.α.). Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι φοιτητές που γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα των χώρων όπου μπορούν να εργαστούν και οι εργοδότες που θα συνεργαστούν με το πανεπιστήμιο.
Για την κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων γίνεται επιλογή των φοιτητών/τριών με συγκεκριμένα κριτήρια. Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών και βασικός σκοπός της είναι η εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον.

Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη μέσω συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ είναι προαιρετική και αξιολογείται ως ολοκληρωθείσα επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, (δεν βαθμολογείται).