Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΚΑΘ.Ε ΠΡΑΓΜΑ: ΚΑΘ.Ε ΠΡΑΓΜΑ: «Καθημερινό, Επιτελεστικό Πράγμα»
ΑΣ1302, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Επιλογής στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 3

Επικουρικό διδακτικό έργο: Ευθυμία Δημητρακοπούλου, υποψ. Διδακτωρ Π.Θ.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•   Η ανάπτυξη της επινοητικότητας και της δεξιότητας στον σχεδιασμό και την κατασκευή αντικειμένων μικρής κλίμακας

•   Αναγνώριση πεδίων δράσης της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση οικείων περιβαλλόντων και το σχεδιασμό αντικειμένων της οικοσκευής

•   Η εξοικείωση με εργαλεία και τεχνικά μέσα κατασκευής αντικειμένων μικρής κλίμακας

•   Η επιχειρησιακή ενεργοποίηση των φοιτητών για την επικοινωνία και την προώθηση ενός σχεδιασμένου προϊόντος στη δημόσια επικράτεια.

•   Σχεδιασμός και υλοποίηση πρότυπων φορμάτ επικοινωνίας και εντύπων οδηγιών χρήσης και κατασκευής (manuals)

•   Εξοικείωση με τεχνικές επανάχρησης υλικών και τεχνικές συναρμογής (assemblage)

•   Εξοικείωση με τεχνικές και μεθόδους D.I.Y(DoItYourself

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το «ΚΑΘ.Ε ΠΡΑΓΜΑ» προωθεί την θεωρητική και πρακτική/ εργαστηριακή έρευνα για την κατασκευή αναπαραγώγιμων πραγμάτων μικρής κλίμακας. Η έννοια του «πράγματος» σε αντίθεση με αυτήν του «αντικειμένου» εισάγει την έννοια της πράξης και της επιτελεστικότητας μέσα στην υλική μορφή.

Η έρευνα εκτείνεται στην περιγραφή του συνολικού κύκλου σύλληψης, σχεδιασμού, παραγωγής και προώθησης ενός αντικειμένου/ πράγματος στη δημόσια επικράτεια. Καταρχήν ζητείται ο εντοπισμός μιας συνθήκης, στον ιδιωτικό ή το δημόσιο χώρο, η οποία κάνει ενδιαφέρουσα ή κατάλληλη για χρήση την εισαγωγή ενός νέου πράγματος ή την αντικατάσταση ενός παλαιού. Η παρατήρηση της καθημερινότητας των αμέτρητων επιτελέσεων και η παρατήρηση του υλικού κόσμου των θραυσμάτων και των αντικειμένων προηγούνται και συνοδεύουν τη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής. (Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του «ΚΑΘ.Ε ΠΡΑΓΜΑτος» γίνονται στο εργαστήριο κατασκευών).  Εξ ίσου ενδιαφέρει η διαδικασία μετατροπής ενός κατασκευασμένου αντικειμένου σε προϊόν με υποτιθέμενη αναφορά στην «οικουμενική αγορά».

Σχεδιασμός και Πρόγραμμα: Σχεδιάζονται αντικείμενα καθημερινής χρήσης με βάση τις ιδιότητες συγκεκριμένων υλικών του οικιακού μας εξοπλισμού που επαναχρησιμοποιούνται με αδόκιμους τρόπους. Ο σχεδιασμός υπηρετεί τις ιδιότητες και τις διαστάσεις των υλικών και όχι το αντίστροφο. Αυτό που σχεδιάζεται δεν είναι τα αντικείμενα αλλά ο τρόπος της κατασκευής τους. Το σχέδιο είναι ένα είδος συνταγής προς εκτέλεση: Το σχέδιο είναι ο προγραμματισμός της συναρμογής διαφορετικών υλικών σε συγκεκριμένες διαστάσεις έτσι ώστε να υπηρετείται η εργονομία και η ανθρωπομετρική καταλληλότητα του επίπλου.

Μεθοδολογία Κατασκευής: Η κατασκευή των επίπλων “Καθ.ε Πράγμα” είναι απλή, χαμηλής τεχνολογίας (lowtech) και απαιτεί μόνο στοιχειώδη μηχανικά μέσα- εργαλεία. Με τρυπήματα, κοψίματα και βιδώματα επιτυγχάνεται η συναρμογή των μερών μεταξύ τους. Τα υλικά που απαρτίζουν τις κατασκευές μπορούν με απλό τρόπο να αποσυναρμολογηθούν για την μεταφορά, αποθήκευση αλλά και την τροποποίησή τους. Τα υλικά είναι οικοδομικά και χρηστικά υλικά από το απαράτους που συγκροτεί τον οικιακό, καθημερινό πολιτισμό (domesticculture). Η δυνατότητα να βρεθούν εύκολα και φθηνά υλικά και οι χαμηλές απαιτήσεις σε τεχνικές γνώσεις και μηχανικά μέσα καθιστά τη μεθοδολογία κατασκευής προσβάσιμη στον οποιοδήποτε θέλει να τη χρησιμοποιήσει και να την εξελίξει, ως ένα είδος ανοιχτού λογισμικού.

Υλικά: Πρόκειται για αντικείμενα που παράγονται με φθηνά υλικά, προσβάσιμα στο λιανικό εμπόριο: τούβλα, ξύλα (τάβλες και καδρόνια), γαλβανιζέ ντίζες, ελαστικές χρωματιστές επιφάνειες PVC, λάστιχα ποτίσματος, πλαστικά χωνιά έκχυσης). Τα υλικά χρησιμοποιούνται σε τυπικές διατομές επιλεγμένες για την κατάλληλη συναρμογή μεταξύ τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εργασία των φοιτητών αρθρώνεται κατά φάσεις με τμηματικές παραδόσεις. Αξιολογούνται τα παραδοτέα σε όλες τις φάσεις (40%). Το τελικό προϊόν και ο τρόπος προώθησής του αξιολογούνται κατά την τελική έκθεση των αντικειμένων (60%).

Το μάθημα είναι η θεωρητική προσέγγιση της σύγχρονης καθημερινής ζωής και η διενέργεια ενός εργαστηρίου παραγωγής χρηστικών αντικειμένων/ επίπλων οικιακής χρήσης, με ένα πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο από ερευνητική, καλλιτεχνική όσο και από την άποψη του σύγχρονου design. Προτείνεται να γίνει ο σχεδιασμός και η παραγωγή επίπλων με ένα τρόπο ανάλογο με αυτό τη μαγειρικής. Η έρευνα κατατείνει στην δημιουργία  συνταγών παρασκευής, διερευνώνται και προσδιορίζονται τα υλικά και βάσει αυτών επιχειρείται η “μαγειρική” μη αναλώσιμων αντικειμένων καθημερινής χρήσης όπως καθίσματα, τραπέζια, κρεβάτια, φωτιστικά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

M. Heidegger, Poetry, Language, Thought, Harper and Row, 1971 (ειδικήαναφοράστοκείμενο: The Thing)

Ζ. Κοτιώνης, Μορφοποιητική. Σωματικά Ενεργήματα στο Τοπίο, Πανεπιστημιακές

Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2008

Γ. Παρμενίδης, Σ. Χαραλαμπίδου, Η Μορφή του Σχεδιασμένου Αντικειμένου, Επίκεντρο, 2005

R. Sennett, Ο Τεχνίτης, Νησίδες, 2011

P. Virno, Η Γραμματική του Πλήθους, Αλεξάνδρεια, 2007, (ειδική αναφορά στο κεφ. Εργασία, Δράση, Διάνοια)

ΚατάλογοςΙΚΕΑ, 2018