Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI ΣΤ: Κάτω απο την Επιφάνεια (σε Κλίση 15°)
ΑΣ1506, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΠΟΡΩΝ - ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Το εκπαιδευτικό-στοχαστικό αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση, ο διάλογος, η ενδελεχής διερεύνηση και ο εμπεριστατωμένος σχεδιασμός ενός συνθέτου συγκροτήματος χώρων και συναρμοσμένων σχέσεων ζωής. Το σύστημα των χώρων χρειάζεται να τοποθετηθεί ολικά ή μερικά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Διασφαλίζοντας τον σωστό φυσικό ηλιασμό και αερισμό του. Εργαστήρια, αίθουσες εργασίας και δημοσίων παρουσιάσεων, κάθετες καλλιέργειες υδροπονίας και αεροπονίας και οι θάλαμοι υποστήριξης των καλλιεργειών θα συνδεθούν σωστά με ένα κέντρο εκπαίδευσης και προσωρινής διαμονής επιστημόνων αλλά και επισκεπτών.

Η διαπραγμάτευση και η σχεδιαστική επίλυση-απόδωση του κτιριολογικού προγράμματος θα παρακολουθήσει την πειθαρχία των επιχειρημάτων, των σχεδιαστικών περιγραφών (προοπτικά, διερευνητικά σχέδια κατόψεων και μοντέλα θέσης-σχέσης με την επιφάνεια και το βάθος κάτω από την επιφάνεια) και, ιδιαίτερα, της κριτικής αποτίμησης τόσο του οργανωτικού κανόνα που περιέχεται στο πρόγραμμα όσο και του παρόντος μεταβατικού ιδεολογικού-φιλοσοφικού πλαισίου του πολιτισμικού παραδείγματος που καθορίζει σημαντικά τις πρακτικές και τις συζητήσεις. Το πεδίο, δηλαδή, άσκησης και απόκτησης στοχαστικής δεξιότητας των φοιτητών και των φοιτητριών που θα εμπλακούν στη διερεύνηση του θέματος. Η επίλυση, με τη μορφή σχεδίων και προπλασμάτων, της σχέσης με το ευρύτερο και το εγγύς περιβάλλον τοπίο και την ταυτότητά του, η οργάνωση και συναρμογή των χώρων στις διαθέσιμες θέες, οι περιορισμοί αλλά και οι βαθμοί ελευθερίας επισκεψιμότητας και εργασιακής πρακτικής, οι δυνατές και αδύνατες διευθύνσεις πλοκής των σχέσεων σε ικανά διαστήματα χρόνου συναποτελούν τον πυρήνα των ζωτικών ερωτηματικών που η αποσαφήνιση και η αρμονική διαπραγμάτευσή τους τελειώνουν, κάθε φορά, το ουσιώδες του ζητήματος του μαθήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος συστήνεται, επηρεάζεται και μορφοποιείται συνεχώς από την γενική και ειδική ουσιαστική συζήτηση για την ζυγισμένη σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Διαθέτοντας ήδη και ακολουθώντας μια συστατική ομάδα απλών, αποδεκτών και εύπλαστων στον χειρισμό τους οδηγιών. Όπως είναι: α. η μηδενική εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, β. η ελαχίστη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και δροσισμό, γ. η τοπική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, δ. η τοπικοποίηση, ε. η βαθμιαία ή ραγδαία μετατροπή του καλλιεργητικού μοντέλου όπως συνδέεται με τα ζητήματα της υγείας και της βιώσιμης σχέσης με τα εδάφη και την αντοχή τους, ζ. η οικονομία του νερού, η. η φιλοσοφία της οικονομίας ώς στρατηγικής για την κοινή και αλληλέγγυα ζωή, θ. το μοντέλο διατροφής και διάθεσης-παραγωγής τροφής, ι. η τεχνολογία των μετακινήσεων και οι μηχανές, κ. η ψηφιακή δια-συνδεσιμότητα και οι τρισδιάστατη εκτύπωση.

Με αυτές τις πρωτεύουσες διαθέσιμες προτάσεις ως οδηγούς της σκέψης και των διαλόγων θα επιχειρηθεί ο γενικός και αναλυτικός σχεδιασμός του θέματος, η εκφραστική, ευέλικτη και άρτια τεχνική και αισθητική απόδωσή του. Πρόκειται για ένα κτίριο ή σύστημα χώρων με συνολικό εμβαδό 3.000 τμ που περιλαμβάνει τις λειτουργίες κέντρου ερευνών και εφαρμογών της βιο-ποικιλότητας και τις κάθετες καλλιέργειες σε προστατευμένους από τον καιρό χώρους, την αποθήκευση, διατήρηση και διανομή-δοκιμή σπόρων. Συνδυασμένο με το κέντρο είναι το σχολείο μαθητείας και εκπαίδευσης στη γεωργία και την κηπουρική και η βιβλιοθήκη των πολυ-μέσων. Ένα ενιαίο και συμπαγές σύστημα παιδείας και διαρκούς επιμόρφωσης συνδεδεμένο σωστά με την περιοχή του θεσσαλικού κάμπου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα παραδώσουν ένα πλήρες σχεδιαστικό και θεωρητικό υπόβαθρο (όψεις, τομές, κατόψεις, προπλάσματα διερεύνησης και ολοκληρωμένης επίλυσης, αναλυτικό κείμενο περιγραφής) στο τέλος του εξαμήνου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχική και πειθαρχημένη συνεργασία, η ευέλικτη και ευρηματική εμπλοκή στα ζητήματα και τις ιδιαιτερότητες του σχεδιασμού, η σχεδιαστική επάρκεια, ο στοχαστικός σημασιολογικός εξτρεμισμός, ο συνδυασμός ή η αυτόνομη χωρική διαπραγμάτευση των επιμέρους στοιχείων και η κριτική ρύθμιση ή απορρύθμιση του κτιριολογικού κανόνα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 https://www.world-architects.com/en/architecture-news/insight/peter-zumthor-beneath-the-surface

 

http://kkaa.co.jp/works/architecture/lotus-house/

 

http://kkaa.co.jp/works/architecture/shipyard1862/

 

https://www.frameweb.com/news/hannah-arendt-vocational-high-school-by-cleaa

 

http://www.rietberg.ch/en-gb/the-museum/virtual-tour.aspx

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-KEIMENA-EIKONEΣ.

http://camilorebelo.com/

http://www.longhiarchitect.com/

http://www.deca.gr/

http://news.nationalgeographic.com/news/pictures/2012/07/120702-svalbard-doomsday-seed-vault-food-supply/

http://www.vitra.com/en-us/campus/architectur

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,  ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΡΓΑ

TADAOANDO, Comference Pavillion, Vitra Campus, Wiel am Rien, Γερμανία,

TADAO ANDO,Chichu Art Museum Foundation, Naoshima Fukutake, Ιαπωνία,

KAMILO REBELO, SUSANA MARTINS,Ktima House, Αντίπαρος, Ελλάδα,

DEKA,Αλώνι, Αντίπαρος, Ελλάδα,

THE SVALBARD GLOBAL SEED VAULT,

KENGO KUMA  http://kkaa.co.jp/works/architecture/susa-international-station/

KENGO KUMA  http://kkaa.co.jp/works/architecture/progetto-manifattura-green-innovation-factory-on-going/

TOYO ITO   http://www.tima-imabari.jp/en/about/

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

υπόγεια, καθετες καλλιέργειες, ενεργειακή αυτονομία,