Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ : “ΚΑΘΕ ΜΗΔΕΙΑ"
ΑΣ0611, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Επιλογής στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 3

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ενδιαφέρει η εξοικείωση των φοιτητών με τους αρχαίους μύθους σε αναφορά με την εμπειρία και τη θεωρία της σύγχρονης κατοίκησης/διαμονής. Ενδιαφέρει η εξοικείωση με τον αστικό χώρο ως πεδίο δραματουργικής πρόσληψης της ζωής. Σε επίπεδο δεξιοτήτων και χρήσης των αναπαραστατικών μέσων ενδιαφέρουν οι πρακτικής της λήψης βίντεο, της σκηνογραφίας της καθημερινής ζωής, του μοντάζ και η εξέλιξη σχετικών γνώσεων που έχουν λάβει οι φοιτητές από προηγούμενα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΑΜ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ
Το φετινό εργαστήριο των “Πρακτικών Διαμονής” θα στραφεί προς τα υποκείμενα της διαμονής, τον λόγο, τα αισθήματα και τα ενεργήματά τους σε καταστάσεις σύγκρουσης μεταξύ τους και ακραίας συναισθηματικής φόρτισης. Έτσι, η διαμονή εννοείται σε συνθήκες που αναιρούνται οι στοιχειώδεις όροι συμβίωσης και τα υποκείμενα στρέφονται το ένα εναντίον του άλλου.

Θα ασχοληθούμε με τον αρχαιοελληνικό μύθο του θυμού και της εκδίκησης της Μήδειας, μέσα από τον τρόπο που τον αφηγείται ένα σύγχρονο ελληνικό κόμικ. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα βρισκόμαστε τακτικά εντός της πόλης του Βόλου προκειμένου να γίνονται δοκιμές αναπαραγωγής των διαλόγων της ιστορίας, μέσα στο αστικό φόντο ή στις παρυφές της πόλης, σε δημόσιους αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους.

Ο ΤΙΤΛΟΣ
Ο τίτλος και η προσθήκη του προσδιορισμού “κάθε” στη Μήδεια έχει διπλή έννοια. Από τη μια σημαίνει ότι “κάθε” υποκείμενο της ιστορίας ή της σγχρονικότητας διαπερνιέται από τα ίδια πάθη, όπως είναι αυτό του θυμού και της εκδίκησης, εγκατεστημένα στον πυρήνα της οικογενειακής επιτελεστικής ζωής και από την άλλη το “κάθε” σηματοδοτεί την δυνατότητα της κάθε μίας από εμάς να μπεί στον ρόλο της Μηδείας και να τον αναπαράγει ως “ηθοποιός”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Α’ Φάση (δύο εβδομάδες)
Στα πρώτα μαθήματα οι φοιτήτριες/ές θα κάνουν καταγραφή μέσω συνεντεύξεων από την εμπειρία επιλεγμένων υποκειμένων γύρω από το θέμα της σύγκρουσης μέσα στο δεσμό μεταξύ των ανθρώπων και το θέμα της εκδίκησης.

Β’ Φάση (οκτώ εβδομάδες)
Το μάθημα θα προχωρήσει σε αναγνώσεις υλικού από τις γνωστές αφηγήσεις της Μηδείας, με βασική αναφορά στη Μήδεια του Ευρυπίδη. Στο κέντρο ωστόσο της εργασίας θα είναι το σενάριο και οι διάλογοι από το σύγχρονο κόμικ, σε κείμενο της Σοφίας Καμηνέα και εικόνες του Αντρέα Γιοβάνου.

Στο κύριο κορμό του μαθήματος θα προχωρήσουμε σε αναπαραστάσεις των διαλόγων της  Μηδείας από τις φοιτήτριες/ες. Από μικρές ομάδες των δύο ή τριών ατόμων θα δημιουργούνται εν προόδω μικρά βίντεο και ηχογραφήσεις με αποσπάσματα των διαλόγων.

Γ’ Φάση (δύο εβδομάδες)
Σκοπός του μαθήματος, εν τέλει, θα είναι η σύνθεση των πολλών συλλεγμένων βίντεο και ηχογραφήσεων, σε ένα ενιαίο βίντεο με το σύνολο του έργου. Η ιδιομορφία αυτού του τελικού έργου είναι ότι θα αποτελείται από πολλά μικρά κομμάτια όπου στο κάθε ένα θα αναλαμβάνουν τα πρόσωπα του έργου διαφορετικές κάθε φορά φοιτήτριες/ες και διαφορετικά κάθε φορά μέρη που θα υποδέχονται την αφήγηση των διαλόγων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μεταφράσεις της Μηδείας

Ευριπίδη, Μήδεια-Κύκλωψ-Άλκηστις. χ.χ. Μετάφρ. Π. Λεκατσάς. Αθήνα Ζαχαρόπουλος. Ευριπίδη, Μήδεια. 1990. Μετάφρ. Γ. Γιατρομανωλάκης-Εισαγ. D.L. Page. Αθήνα Καρδαμίτσα. 

Ευριπίδη, Μήδεια. 1990. μετάφρ. Γ. Χειμωνάς. Αθήνα Καστανιώτης.

Μελέτες για τη Μήδεια

Alla, W. 2002. Euripides Medea. Λονδίνο.

Mastronarde, D. J. 2002. Euripides. Medea. Καίμπριτζ. (σε μετάφραση Δ. Γιωτοπούλου και επιμέλεια Μ. Χριστόπουλου, Εκδόσεις Πατάκη 2006).

Page, D. L. 1938. Euripides. Medea. Οξφόρδη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

https://eclass.uth.gr/courses/ARCH_U_198