Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI ΙΓ: Τμήμα Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΑΣ1513, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το εργαστήριο σχεδιασμού διερευνά τη δημιουργία ενός νέου Τμήματος Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

 1. Η προσέγγιση ενός δημόσιου κτιριολογικού προγράμματος εκπαίδευσης μέσα από την ανίχνευση θεμάτων οργάνωσης, κυκλοφορίας, εξωστρέφειας, σχέσης κοινόχρηστων και κοινωνικών χώρων.  
 2. Η διερεύνηση της εμπειρίας στο εσωτερικό ενός σύγχρονου κτιρίου εκπαίδευσης πέρα από την αντιμετώπιση ζητημάτων φυσικού φωτισμού, αερισμού και γενικότερης άνεσης, ως ενός χώρου ανταλλαγής ιδεών και παραγωγής γνώσης.  
 3. Η ένταξη του νέου κτιρίου στο πολεοδομικό συγκρότημα και η αναζήτηση των λειτουργικών και μορφολογικών σχέσεων με τα υπάρχοντα κτίρια και τον ανοιχτό υπαίθριο χώρο.
 4. Η ενσωμάτωση των υπαρόντων κινήσεων, συνδέσεων και δυναμικών του πανεπιστημιακού campus και η κατανόησή τους ως μια διαχρονική διαδικασία συσσώρευσης και διαστρωμάτωσης.
 5. Η έμφαση σε ζητήματα τοποθέτησης, κλίμακας, αστικής μορφολογίας και προγραμματικής λειτουργίας μέσα στο δυναμικό περιβάλλον ενός πανεπιστημιακού campus.
 6. Hκριτική ανάπτυξη των αναπαραστατικών μέσων των σπουδαστών ώς αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι το Νέο Τμήμα Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο campusτης Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.  Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στη θέση που σήμερα βρίσκεται το κτίριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, δίπλα στο ΤΑΜ. Το υπάρχον κτίριο θεωρείται ότι κατεδαφίζεται και στη θέση του κατασκευάζεται ένα καινούριο που ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του νέου τμήματος. Η θέση του κτιρίου είναι κρίσιμη για το πολεοδομικό συγκρότημα της Πολυτεχνικής, εξαιτίας της κεντροβαρικής σχέσης του με τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά κτίρια καθώς και της άμεσης πρόσβασης από την οδό Σέκερη, όπου σύντομα αναμένεται η λειτουργία του νέου κτιρίου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Εξαιτίας των παραπάνω, το νέο κτίριο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του δημόσιου χαρακτήρα του αποτελώντας κομβικό σημείο συνάντησης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πόλη.  Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια σχεδιασμού και παραγωγής, αίθουσες σεμιναρίων, αμφιθέατρα, εκθεσιακό χώρο και χώρους διοίκησης, ενώ έμφαση θα δοθεί στην άρθρωση των κοινόχρηστων χώρων, των προσβάσεων και του ανοιχτού υπαίθριου και ημιυπαίθριου χώρου. Η διερεύνηση της τυπολογίας του κτιρίου ως κτίριο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θεωρείται κρίσιμη για τον επιτυχή του σχεδιασμό.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές θα εργαστούν σε ομάδες του ενός ή δύο ατόμων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα γίνουν δύο ενδιάμεσες παρουσίασεις. Τα ζητούμενα των παρουσιάσεων περιλαμβάνουν τόσο φυσικά προπλάσματα όσο και δισδιάστατες αναπαραστάσεις, σχέδια κατόψεων και τομών.

Η ευχέρεια στην κατασκευή προπλασμάτων είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα καθώς η επεξεργασία του θέματος θα γίνει μέσα από μακέτες σε διάφορες κλίμακες.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιβλίο [3821]: Αύριο, οι πόλεις, Παύλος Λέφας, Walter Siebel, Jerome Binde
 • Βιβλίο [68392442]: Η ΖΩΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ, JAN GEHL
 • Βιβλίο [68372928]: Μικροκατοικία, Βυζοβίτη Σοφία
 • Βιβλίο [25715]: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, Herman Hertzberger
 • Βιβλίο [68393414]: ΠΛΗΘΟΔΟΜΕΣ, ΖΗΣΗΣ ΚΟΤΙΩΝΗΣ
 • Βιβλίο [12359]: Οικοδομική & Αρχιτεκτονική Σύνθεση 36η Γερμανική Έκδοση 2000, Ernst Neufert