Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΑ0401, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ,
Υποχρεωτικό στο 1ο εξαμ., ECTS: 4

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι:

 • Απόκτηση ικανοτήτων χρήσης των τεχνικών εικόνας και ήχου (φωτογραφία, ηχογράφηση, λήψη και μοντάζ βίντεο) και η χρήση τους για την μελέτη του αστικού τοπίου και του κτιριακού περιβάλλοντος.
 • Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της περιγραφικής και αναλυτικής ικανότητας στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των τεχνικών, ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων.
 • Έμφαση σε μια συνολική αντίληψη για τις δυνατότητες αναπαράστασης και έκφρασης της πραγματικότητας που παρέχουν τα διάφορα μέσα καθώς και του τρόπου που τα μέσα αυτά επηρεάζουν και διαμορφώνουν την προσέγγιση και ερμηνεία της πραγματικότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τα διάφορα εικονογραφικά μέσα μάς παρέχουν τη δυνατότητα αναπαράστασης και έκφρασης της πραγματικότητας. Ταυτόχρονα επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον τρόπο που η πραγματικότητα προσεγγίζεται. Ακριβώς η λειτουργία τους αυτή τα αναδεικνύει σε συστήματα αναφοράς. Οι διαφορετικές τεχνικές δεν αποτελούν απλά μέσα παραγωγής αντικειμένων, προϊόντων και υπηρεσιών αλλά παράλληλα επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο αντίληψης που έχει μια κοινωνία για το χώρο, το χρόνο, την κίνηση και την ύλη.   Η όραση έχει ιστορία. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας εξαρτάται από μοντέλα κατανόησης βασισμένα στην εκπαίδευσή μας, στην καλλιέργειά μας, την ψυχολογική κατάσταση, κλπ.  

Οι οπτικοακουστικές τεχνολογίες ως εργαλείο σύλληψης, ανάλυσης και σύνθεσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων σχεδίασης και αναπαράστασης του υλικού χώρου αλλά και παραγωγής του νέου, ψηφιακού χώρου έχει επηρεάσει αποφασιστικά τον χαρακτήρα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική εκπαίδευση βασιζόταν αποκλειστικά στην σχεδίαση και αναπαράσταση του υλικού χώρου, μέσω σχεδίων σε χαρτί και μέσω της δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων (μακετών). Το θέμα της αναπαράστασης του χώρου είναι κυρίαρχο στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αφού αναφέρεται στους κώδικες επικοινωνίας αλλά και στη διαδικασία σύλληψης και δημιουργίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 14 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

 1. Εισαγωγή. Περιεχόμενο μαθήματος. Παραδείγματα ασκήσεων. Σύντομη αναδρομή στην πορεία εκλογίκευσης του βλέμματος.
 2. Εισαγωγή στη φωτογραφική τεχνική. Αρχές σύνθεσης και οργάνωσης του φωτογραφικού κάδρου. Διαδικασία αναγνώρισης του αστικού τοπίου και ανασύνθεση της πραγματικότητας.
 3. Φωτογραφία και αφήγηση. Τεχνικές σύνθετης εικόνας.
 4. Αστικό τοπίο και ηχητικό τοπίο. Σχέση χώρου και ήχου, εικόνας και ήχου.
 5. Ήχος και τεχνικές ηχοληψίας. Επίσκεψη στο στούντιο Ήχου.
 6. Οπτικές μηχανές, από την επιστήμη στο θέαμα.
 7. Εισαγωγή στην κινούμενη εικόνα. Βασικά στοιχεία οπτικοακουστικής γλώσσας.
 8. Πόλη και κινηματογράφος. Αποσπάσματα ταινιών για την πόλη.
 9. Εικονογραφημένο σενάριο. Κωδικοποιημένη τεχνική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών ενός οπτικοακουστικού έργου με τη χρήση εικόνων και σχολίων.
 10. Όραση και αντιληπτική διαδικασία.
 11. Εισαγωγή στις αρχές του Μοντάζ. Αναλογική και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.
 12. Αρχές λειτουργίας και ιδιαιτερότητες ηλεκτρονικής εικόνας.
 13. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψηφιακή εικόνα. Oμογενοποιήση των διαφορετικών εικονογραφικών μέσων.
 14. Χειρονομία και πρόγραμμα. Περιβάλλον επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή. Διαδραστικότητα.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Οι ασκήσεις έχουν ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις δυνατότητες αφήγησης και αναπαράστασης του χώρου στο εσωτερικό μιας εικόνας ή με τον συνδυασμό ενός αριθμού εικόνων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ηχητική διάσταση και ταυτότητα του αστικού τοπίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ):            40%

ΤΕΣΤ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:                  30%

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΟΜΑΔΙΚΗ):  30%

 

ΟΣΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΔΙΝΟΥΝ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Δίδεται βιβλιογραφία και προτείνονται δύο βιβλία. Κάθε φοιτητής παίρνει δωρεάν ένα βιβλίο από τα δύο προτεινόμενα.

1) Bordwell D.,Thompson K., Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου, μτφ. Κατερίνα Κοκκινίδη, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2004

2) ΞΑΝΘΑΚΗΣ Άλκης, Ιστορία της φωτογραφικής αισθητικής, Αιγόκερως,  Αθήνα 1993 Επίσης, στους φοιτητές μοιράζεται τεύχος σημειώσεων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Βιβλία για την φωτογραφία

 • ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κωστής, «Λανθάνουσα Εικόνα», Αθήνα 1998
 • ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Γ., ΖΗΒΑΣ Α.,ΠΟΛΕΜΗΣ Ν., «Φωτογραφία Ι», εκδόσεις Λιβάνη για λογαριασμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • ΜΠΑΡΤ Ρολάν, «Ο φωτεινός θάλαμος», Αθήνα 1983
 • ΞΑΝΘΑΚΗΣ Άλκης, «Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας», Αθήνα, 1981
 • ΞΑΝΘΑΚΗΣ Άλκης, «Ιστορία της φωτογραφικής αισθητικής», Αιγόκερως,  Αθήνα 1993.
 • ΡΙΒΕΛΛΗΣ Πλάτων, «Φωτογραφία», Φωτοχώρος, Αθήνα 1986
 • ΡΙΒΕΛΛΗΣ Πλάτων, «Σκέψεις για την Φωτογραφία, μια προσωπική ανάγνωση της ιστορίας της», Φωτοχώρος, Αθήνα 1998
 • ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Δ., «Η γλώσσα της εικόνας», Αθήνα 2000
 • JEFFREYIan, «Φωτογραφία, συνοπτική ιστορία», εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος, Αθήνα 1997
 • HEDGECOEJohn, «Το βιβλίο του φωτογράφου», Αθήνα 1980
 • SONTAGSusan, «Περί φωτογραφίας», εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος, Αθήνα 1993.

Βιβλία για την οπτική αντίληψη και την προοπτική

 • ARNHEIM Rundolf, Art and visual perception, University of California Press, 1974.
 • BERGERJohn, «Η εικόνα και το βλέμμα», Οδυσσέας, 1986
 • COLEAlison, «Προοπτική», Δεληθανάσης-Ερευνητές, 1993
 • DAMISCH Hubert, L’ origine de la perspective, Flammarion, Παρίσι1982.
 • ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Αλεξάνδρα, Σκέψη και Προοπτική, Από το quattrocentoστο ηλεκτρονικό novecento, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2002
 • GOMBRICHErnst, «Τέχνη και ψευδαίσθηση», Νεφέλη 1996
 • GOMBRICH Ernst, The image and the eye, Phaidon, Οξφόρδη 1982
 • KITTLERFridriech, Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή, μετφρ. Τούλα Σιετή, Νήσος, Αθήνα 2005

Κινήματα τέχνης – Ιστορία Τέχνης

 • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού, Ομάδες, κινήματα, τάσεις της σύγχρονης τέχνης μετά το 1945, μτφρ. Μαρία Καραγιάννη, Εξάντας 1991
 • ΒΑΚΑΛΟ Ελένη, Ρυθμοί και όροι της ευρωπαϊκής τέχνης, Κέδρος, Αθήνα 1980
 • ΓΚΑΓΙΩ Μπερνάρ-Αντρέ, Πλαστικές Τέχνες, Στοιχεία μιας διδακτικής-κριτικής, μτφρ. Μαριλένα Καρά, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2002.
 • ΓΚΟΥΝΤΜΑΝ Νέλσον, Γλώσσες της Τέχνης, μτφρ. Πάνος Βλαγκόπουλος, Εκκρεμές, Αθήνα, 2005.
 • ΤΡΟΒΑ Βάσω, ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ Νίκος, Αρχές Σύνθεσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • BEARDSLEYMonroe, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, μτφρ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, Παύλος Χριστοδουλίδης, Νεφέλη, Αθήνα 1989.
 • KENTSarah, Σύνθεση, Δεληθανάσης, Αθήνα 1995.
 • WOFFLINHeinrich, Βασικές έννοιες της Ιστορίας της Τέχνης, το πρόβλημα της εξέλιξης του στιλ στην νεότερη τέχνη, μτφρ. Φώτης Κοκαβέσης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1992
 • ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Νίκος, Νοήματα της εικόνας, Ρέθυμνο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001.

Τεχνολογίες των αναπαραστάσεων

 • Βεργόπουλος Σ., Καλφόπουλος Α. (επιμ), Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Ψηφιακές Τεχνολογίες 2,Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ατχιτεκτόνων ΑΠΘ, Εκκρεμές 2005.
 • ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος-Ίων, Ιδέες του χώρου στον εικοστό αιώνα, Αθήνα, Νήσος 2009.
 • Τροβά.B, Μανωλίδης.K, Παπακωνσταντίνου Γ. (επιμ). Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής σκέψης. Αθήνα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Παν.Θεσσαλίας-Futura, 2006

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

αναπαράσταση, απεικόνιση, προαπεικόνιση, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και αναπαράσταση, σχέδιο, σκίτσο, αρχιτεκτονική φωτογραφία, μακέτα, κινούμενη εικόνα, ηλεκτρονική εικόνα, ψηφιακή

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

http://eclass.uth.gr/eclass/MHXD192/