Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Δ: ΠΑΟΥ CAMP, Διαμονές 365
ΑΣ1504, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία.

Διδάσκων: Ζήσης Κοτιώνης, Καθηγητής

συνεργάτες: Νικόλαος Πλατσάς, Έφη Δημητρακοπούλου, υπ. διδ. Π.Θ.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΟΥ CAMP, Διαμονές 365

Κοινότητα Εφήμερης Διαμονής για Όλο το Χρόνο

Σχεδιασμός, Εννοιολογική και Κατασκευαστική Προσέγγιση

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το διεθνές ενδιαφέρον της αρχιτεκτονικής έρευνας στρέφεται από την “Μητρόπολη” προς τις απεριόριστες εκτάσεις της υπαίθρου. Η μητροπολιτική τεχνολογική αποσκευή επιτρέπει την κατοίκηση της υπαίθρου με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό της αστικής διαβίωσης. Η ύπαιθρος από χώρα της έλλειψης μετατρέπεται σε πεδίο αφθονίας, απόλαυσης και καθημερινού εξωτισμού. Παρόλα αυτά, η κλιματική συνθήκη των εποχών, η διάσταση μεταξύ θερινής και χειμερινής διαβίωσης κάνουν ακόμη τη ζωή στην ύπαιθρο εποχιακή. Πώς μπορούμε να μετακινήσουμε την αντίληψη που ταυτίζει τη ζωή στην ύπαιθρο με τις εποχιακές απολαύσεις του καλοκαιριού; Τα ερωτήματα αυτά κλονίζουν την ιδεολογική κατασκυεή των εποχών, την αντίληψη που έχουμε για το εύρος των δραστηριοτήτων ανάμεσα στη ζέστη και το κρύο, τη γή και τη θάλασσα, ανάμεσα στη μεγάλη και τη μικρή μέρα. Επειδή ακριβώς η εργασία, μέσω των δικτυακών τεχνολογιών έχει απο-εδαφικοποιηθεί, μας επιτρέπεται να σκεφτόμαστε την διαμονή σε σχετική ανεξαρτησία από την εργασία, το έδαφος από την δραστηριότητα που επιτελείται επ’ αυτού. Αυτή η ανεξαρτητοποίηση του εδάφους από τη δραστηριότητα μας επιτρέπει να σκεφτούμε νέες δραστηριότητες, νέες κοινότητες και νέες καθημερινότητες σε παλαιά εδάφη, σαν να πρόκειται να επέλθει ένας αρχόμενος εποικισμός μόνιμα μετακινούμενων εδώ ή εκεί. Το κριτήριο του πού θα διαμείνουμε δεν επιδέχεται τις επιβραδύνσεις του να είμα κάπου κοντά. Είμαστε κοντά οπουδήποτε. Αυτή η προσωρινή εγγύτης δημιουργεί τις προϋποθέσεις κάποιου είδους κοινότητας; Ποιά κοινότητα θα είναι αυτή και ποιά η οικιστική της συγκρότηση;

Ο ΤΟΠΟΣ

Το πρώην Μοναστήρι της Πάου βρίσκεται σε μια έκταση 600 στρεμμάτων ελαιώνα στον Παγασητικό στο νότιο Πήλιο. Η έκταση έχει παραχωρηθεί για 100 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την ανάπτυξη πολιτιστικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Το εργαστήριο “ΠΑΟΥ 365” θα διερευνήσει σχεδιαστικά και κατασκευαστικά τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας οικιστικής ζωής γύρω από τις εγκαταστάσεις του μοναστηριού, σε προέκταση των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου αλλά και με αναφορά και στην τουριστική/ εξωτική ατμόσφαιρα της περιοχής. Πώς μπορεί να συνδυαστεί ο υπαίθριος βίος, η αγροτική ζωή, η τουριστική δραστηριότητα με τις δομές και τις δραστηριότητες ενός Πανεπιστημίου; 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το εργαστήριο θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις:

 Στην πρώτη φάση θα αναγνωριστούν τα υποκείμενα της διαμονής και οι εν δυνάμει κοινότητές τους. Θα αναγνωριστούν τα ίχνη μιας διαμονής με έντονα χαρακτηριστικά υπαίθριας ζωής, σε ήδη υπάρχουσες κοινότητες της περιοχής και του διεθνούς χώρου, που η υπαίθρια διαμονή είναι στο επίκεντρο του προγράμματός τους.

 

 Στη δεύτερη φάση θα επιχειρεί η προσέγγιση σχεδιασμού του Οικισμού 365 στη Πάου. Έμφαση θα δοθεί στις περιβαλλοντικές παραμέτρους τις διαμονής, στην κοινοτική διάρθρωση του οικισμού, στην οικονομία και της οικολογία των δομών της διαμνής, η μεταβλητότητα και η ευέλικτη χρήση low tech κατασκευών. Η μονάδα διαμονής θα προσεγγιστεί σε εγγύς κλίμακα με έμφαση στα υλικά και την κατασκευή της. Η έρευνα σχεδιασμού θα επικεντρωθεί στην κατασκευή και το μοντέλο (μακέτα) σε μεγάλη κλίμακα.