Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ IV-VI: Μεσογειακή Διέλευση: Βηρυτός
ΑΣ1510, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το στούντιο ενδιαφέρεται να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την πόλη στην περιοχή της Μεσογείου. Η Μεσόγειος είναι μια περιοχή ανταλλαγής, συγκρούσεων, διαφορών και ενότητας. Είναι επίσης ο τόπος όπου η ιστορία και οι παραδόσεις συναντούν την άγρια ​​αστικοποίηση και την υψηλή πυκνότητα, είναι "ένα και χιλιάδες πράγματα. Οχι μόνο ένα τοπίο, αλλά πολλά τοπία. Οχι μόνο μια θάλασσα, αλλά και πολλές θάλασσες. Οι κουλτούρες στοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη "(Fernand Braudel, La Méditerranée - espace et histoire). Σήμερα, η αλληλοεπικάλυψη της οικονομικής, προσφυγικής και της πολιτικής κρίσης καθιστά την περιοχή περισσότερο ενοποιημένη στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις της.

Το θέμα της άσκησης είναι να διερευνήσει αυτή την  πόλη σε σχεση με το ελληνικό αστικό περιβάλλον για να κατανοήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε μιά συγκεκριμένη περιοχή, όπου τα αστικά, ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα είναι εμφανή και αντικρουόμενα. Η πρόταση  θα έχει ως στόχο να παρέμβει με κριτικό πνεύμα σε αυτό το πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ώστε οι σπουδαστές να αναπτύξουν μια κριτική προσέγγιση και να αντιμετωπίσουν άνευ προηγουμένου συνθήκες και  νέα ερωτήματα.

Αλλα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:

1) Αστική ανάλυση και ολοκλήρωση της εξέλιξης της μεσογειακής περιοχής.

2) Μελέτη της σχέσης κλίμακας από την αστική κλίμακα της πόλης μέχρι την κλίμακα της αρχιτεκτονικής.

3) Επανεξέταση και μετατροπή παραδοσιακών τυπολογιών για την σύγχρονη πόλη.

4) Χρήση χαρτών και δορυφορικών εικόνων για την κατανόηση της πόλης.

5) Χρήση της αρχιτεκτονικής ως κρίσιμης συσκευής για την ανάλυση και τη μετατροπή του αστικού  πλαισίου.

6) Χρήση της μακέτας ως διερευνητικής συσκευής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το στούντιο ασχολείται με τη μελέτη της περιοχής του Mar-Mikhael, της Ανατολικής Βηρυτού, και πιο συγκεκριμένα με τη ζώνη που είχαν αρχικά δημιουργήσει οι Αρμένιοι πρόσφυγες. Η περιοχή ενδιαφέροντος έχει πολλά στοιχεία αστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Mar-Mikhael για την οργάνωση της πόλης σε μεγάλη κλίμακα και συγκεκριμένα τον εγκαταλελειμμένο σιδηροδρομικό σταθμό, τον εγκαταλελειμμένο σταθμό λεωφορείων και τον ποταμό της Βηρυτού που συνδέουν την αρμενική γειτονιά με  την απέναντι πλευρά του  ποταμού.

Μέσα σε αυτή τη μεγάλη πυκνότητα και το σύνθετο αστικό περιβάλλον, οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν ένα σύγχρονο Χαμάμ. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του σχεδίου είναι να ανακαλυφθεί εκ νέου η κουλτούρα του χαμάμ (ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ισλαμικής πόλης ως τόπος χαλάρωσης και καθαρισμού). Το στούντιο θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας χώρου για τον καθαρισμό της ψυχής σε ένα πολύ πυκνό και αστικό περιβάλλον, αλλά και θα προτείνει ένα τόπο για την χαλάρωση  από το χάος της αστικής ζωής.

Το μάθημα οργανώνεται σε συνεργασία με το Lebanese American University της Βηρυτού.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές θα εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων. Η τελική αξιολόγηση θα βασισθεί σε ασκήσεις, περιοδικές αξιολογήσεις και τελική παρουσίαση στην εξεταστική.

Μαθήματα (100%):

1) Αστική Ανάλυση (10%)

2) Στρατηγικό σχεδιασμό και πρόγραμμα (25%)

3) Αρχιτεκτονική Κλίμακα (25%)

4) Τελική Παρουσίαση (40%)

(Η βαθμολογία ειναι ενδεικτική του επιπέδου των φοιτητών. Ο τελικός βαθμός μπορεί να διαφοροποιείται  από την βαθμολογία συμψηφισμού) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

S, Kassir, Beirut. University of California Press, 2010.

AREA 120, Beirut.

P. Matvejevic, Mediterranean: A cultural Landscape. Berkeley: University of California Press, c1999.

New Geographies 05: The Mediterranean.

P. V. Aureli, The possibility of an Absoloute Architecture. Massachusetts Institute of Technology: 2011.

W. Weber and S. Yannas, Lessons From Vernacular Architecture. Routledge: 2013.

E. Akcan, "Post Colonial Theories in Architecture," in E. Haddad and D. Rifkind (eds.), A Critical Histoy of Contemporary Architecture 1960-2010. Ashgate: 2014.

https://www.mikkelaaland.com/mediterranean-baths.html

https://www.metmuseum.org/toah/hd/bath/hd_bath.htm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

F. Maki, Investigations in Collective Form. St. Louis: Washington University, 1964.

B. Tschumi, Architecture Concepts: Red is Not a Color. Rizzoli, 2012.

D. Leatherbarrow, Uncommon Ground, Architecture, Technology and Topography. Cambridge: MIT Press, 2002.

C. Marti Aris, Las Variaciones de la Identitad. Demarcacion de Barcelona: 1993.

LOG 31: New Ancients.

Marshallah News and AMI, Beyrouth, chroniques et detours. Tamyras: 2014.