Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Ε: ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΑΣ1505, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): , Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Οργάνωση Προμελέτης, Εσωτερικό Περιβάλλον, Οικοδομική Τεχνολογία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Διαχείριση της μορφής και της ύλης στον σχεδιασμό αποστακτήριου

 


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση]

Αντικείμενο έρευνας του εργαστηρίου είναι ο διάλογος του κτίσματος με τη γη.

Θα επεξεργαστούμε ένα είδος αρχιτεκτονικής που ανασυντάσει και μεταποιεί την γαιώδη ύλη, που υπονομεύει λυτρωτικά την τεχνική κι αισθητική κοσμιότητα, που αιμοδοτείται από τις ζωογόνες δυνάμεις της φύσης.

Θα σχεδιαστεί ένα αποστακτήριο, δηλαδή η υποδομή για τη διαδικασία που μετατρέπει το σταφύλι σε αλκοολούχο απόσταγμα (τσίπουρο, τσικουδιά, γράπα, ούζο). Παράλληλα θα δέχεται επισκέπτες και θα φιλοξενεί συμποσιακές εκδηλώσεις.

 

Η δημιουργία προϊόντων αλκοολικής ζύμωσης και απόσταξης έχει έναν σχεδόν μαγικό χαρακτήρα κι ανήκει στα θεμελιακά στοιχεία της γραμματικής των μετασχηματισμών με την οποία πορεύτηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός. Γι αυτό, η παραγωγή του οίνου, και αργότερα των αποσταγμάτων σχετίστηκε και με κομβικές λειτουργίες της ανθρώπινης κοινότητας, όπως με συλλογικές λατρευτικές και εορταστικές πρακτικές που εκδραμάτιζαν την μυστική ένωση του ανθρώπου με τη φύση. Στη σύγχρονη κοινωνία έχει σχεδόν ολοκληρωτικά απωθηθεί το στοιχείο της οργιαστικής αποσυμπίεσης που διαχρονικά συνδεόταν με την παραγωγή και κατανάλωση του οίνου. Το αλκοόλ συνεργούσε συχνά σε τελετουργικές μορφές εκστατικής εξόδου του ατόμου από τον εαυτό του και πάντα επέφερε έναν βαθμό απελευθέρωσης από εσωτερικά βάρη και αναβάπτισης σε ένα προ-λογικό πεδίο προσέγγισης του κόσμου.

Η αρχιτεκτονική του αποστακτήριου μπορεί να ερμηνεύσει και να εσωτερικεύσει την μεσολαβητική δράση του αποστάγματος προς τις μυστικές συντεταγμένες της ύπαρξης και προς μια ευλαβική σύζευξη της ανθρώπινης κοινότητας με το φυσικό της οικοσύστημα.

Ο σχεδιασμός του κτιρίου, πέρα από την λειτουργικότητα και την κατασκευαστική του επάρκεια μπορεί να ενσωματώσει εμφατικά ή υπαινικτικά φορτίσεις και απόηχους από τέτοιες βαθύτερες νοηματικές εστίες. Η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να επιτελεστεί στις αρχιτεκτονικές μορφές, στις χωρικές σχέσεις, στο φως και κυρίως στην υλικότητα του οικοδομήματος. Ο συνδυασμός υπέργειων και υπόσκαφων χώρων μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση.

Το αρχιτεκτόνημα, σε αντιστοιχία με το αλκοόλ, πρέπει να ειδωθεί σαν ένα πέρασμα ανάμεσα στο επίγειο και στο χθόνιο, στην ισορροπία και στη διαταραχή, στο κανονικό και στο παρεκκλίνον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στις προτάσεις που θα διατυπωθούν είναι επιβεβλημένη η εκτεταμένη χρήση φυσικών υλικών: πέτρα, τούβλο, ξύλο, πατημένο χώμα κλπ. Πειραματικές εφαρμογές τέτοιων υλικών θα αποτελέσουν αντικείμενο παρουσιάσεων και ασκήσεων στο εργαστήριο.

 

Ζητείται ο σχεδιασμός ενός μικρού αρχιτεκτονικού συγκροτήματος (1200-1500 μ2) που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός σύγχρονου αποστακτήριου.

Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:

·        Αίθουσα του αποστακτήρα

·        Αίθουσα των δεξαμενών

·        Κελάρι για παλαίωση τσίπουρου σε βαρέλια.

·        Εργαστήριο-γραφείο

·        Εμφιαλωτήριο

·        Χώρο εκθετηρίου και δοκιμών

·        Αίθουσα εκδηλώσεων

·        Υπαίθριες διαμορφώσεις

-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συνεπής και συστηματική εργασία στη διάρκεια του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Θα συνυπολογιστεί μαζί με την επάρκεια και ποιότητα των τελικών παραδοτέων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Wineries and Distilleries

Ιστορία του τσίπουρου Τυρνάβου

Διεργασία απόσταξης

Σύγχρονες επεμβάσεις σε παλιά οινοποιεία

Building with rammed earth

Βραχώδεις όψεις

Ο τετελεσμένος μέλλοντας της ύλης

The poetics of imperfection

New stone architecture

Architecture without architects