Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
ΞΓ0101, ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ,
Υποχρεωτικό με επιλογή στο 1ο εξαμ., ECTS: 2

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές αναπτύσσουν ικανότητες που τους καθιστούν ικανούς να:

  • κατανοούν με σχετική άνεση κείμενα στην Αγγλική γλώσσα, έχοντας εξασκήσει συγκεκριμένες στρατηγικές κατανόησης του γραπτού λόγου
  • διακρίνουν τις ουσιαστικές από τις επουσιώδεις πληροφορίες ενός αγγλικού κειμένου
  • αποδίδουν τις βασικές πληροφορίες ενός κειμένου σε μορφή σημειώσεων
  • χρησιμοποιούν σημειώσεις για να συντάξουν περίληψη των βασικών ιδεών
  • επιχειρηματολογούν προφορικά, εκφράζοντας την άποψή τους για τις ιδέες του κειμένου, συγκρίνοντας και συνδυάζοντας πληροφορίες άλλων κειμένων, με συναφές θέμα
  • χρησιμοποιούν στρατηγικές κατανόησης προφορικού λόγου
  • γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν βασικό ειδικό λεξιλόγιο όρων της επιστήμης τους στην Αγγλική γλώσσα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με βασικές έννοιες και όρους της επιστήμης τους, καθώς και στην παράλληλη ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Για το σκοπό αυτό, το υλικό διδασκαλίας βασίζεται κυρίως σε κείμενα και οπτικο-ακουστικό υλικό σχετικής θεματολογίας. Παράλληλα με την ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην Αγγλική, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της διδασκαλίας έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κριτικής σκέψης.

Η διδασκαλία γίνεται με συνδυασμό διαλέξεων και δια-δραστικών δραστηριοτήτων, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Ενασχόληση με ασκήσεις κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου. Εξάσκηση στη χρήση ειδικού λεξιλογίου μέσα από ασκήσεις και συζήτηση πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών του τμήματος. Το μάθημα διεξάγεται κυρίως στα Αγγλικά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.  Υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικών σύντομων γραπτών εργασιών στη διάρκεια του εξαμήνου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Stathopoulou, M. 2016. Technical English for Architects, Civil Engineers and Surveying Engineers: A learner-centred approach. Athens; SymmetriaPublications. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Evans, V., Dooley, J. & Cook, D. 2013. Career Paths Architecture. Berkshire: Express Publishing.

Jordan, R.R. 1999. Academic Writing Course. Essex: Longman Publications.

Morley, J., Doyle, P. & Pople, I. 2007. University Writing Course. Berkshire: Express Publishing. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

αγγλικά, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, μακέτες, τάσεις και υλικά, σημειώσεις, παράφραση, περίληψη κειμένου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXD242