Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία, Καλές Τέχνες.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το μάθημα διερευνά την παράλληλη ανάπτυξη του αστικού φαινομένου και την εξέλιξη της οπτικοακουστικής γλώσσας. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι:

Έμφαση σε μια συνολική αντίληψη για τις δυνατότητες αναπαράστασης και αφήγησης του χώρου (κτίρια, αστικό περιβάλλον, τοπίο).

Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της περιγραφικής και αναλυτικής ικανότητας στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των τεχνικών, ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων.

Εμβάθυνση στις τεχνικές εικόνας, ήχου και μοντάζ.

Ανάπτυξης της δυνατότητας σχεδιασμού και υλοποίησης ενός οπτικοακουστικού έργου

Εμβάθυνση στη χρήση των αναπαραστατικών τεχνολογιών, αναλογικών και ψηφιακών, στην αναπαράσταση του χώρου

Εξοικείωση με τη σύγχρονη στροφή της αρχιτεκτονικής σκέψης προς μια ολιστική αισθητηριακή προσέγγιση του αστικού χώρου in situ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Έχει κατανοήσει τη σχέση του αστικού φαινομένου και της οπτικοακουστικής του αναπαράστασης από τα τέλη του 19ου μέχρι σήμερα

Έχει μια βαθύτερη γνώση και ευχέρεια στη χρήση των διαφορετικών οπτικοακουστικών τεχνολογιών

Έχει τη γνώση και δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός οπτικοακουστικού έργου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη μιας συνολικής αντίληψης για τις δυνατότητες αναπαράστασης και αφήγησης του χώρου (κτίρια, αστικό περιβάλλον, τοπίο) και την εμβάθυνση στις τεχνικές εικόνας, ήχου και μοντάζ. Σε θεωρητικό επίπεδο, παρουσιάζεται η εξέλιξη της οπτικοακουστικής γλώσσας (κινηματογράφος, τηλεόραση, βίντεο, ψηφιακή εικόνα, εγκαταστάσεις) σε σχέση με την ανάπτυξη του αστικού φαινομένου. Σε πρακτικό επίπεδο, παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορετικές φάσεις, σχεδιασμού, υλοποίησης και επεξεργασίας ενός οπτικοακουστικού έργου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη των αστικών ηχοτοπίων, ακολουθώντας τη στροφή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης σε μια ολιστική  in situ προσέγγιση του αστικού χώρου.  Ένα ηχοτοπίο είναι ταυτόχρονα ένα φυσικό περιβάλλον και ο τρόπος αντίληψης αυτού του περιβάλλοντος. Είναι ένας κόσμος και παράλληλα το πολιτιστικό πλαίσιο που κατασκευάστηκε για να κατανοήσει τον κόσμο αυτό.

Παράλληλος στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία ενός οπτικοακουστικού αρχείου της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να μελετήσουν και να παρουσιάσουν, με ένα βίντεο μικρής διάρκειας, ένα κτήριο, ένα χώρο ή μια λειτουργία στην πόλη του Βόλου. προτεραιότητα στην καταγραφή έχουν οι χώροι που πρόκειται να μεταβληθούν ή να κατεδαφιστούν.

Συνοπτική δομή

 • Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ταινιών τεκμηρίωσης (ντοκυμαντέρ).
 • Ο χώρος στον κινηματογράφο και στις οπτικοακουστικές τέχνες γενικότερα.
 • Κατηγορίες χώρου. Τρόποι παρατήρησης και αφήγησης του χώρου (κτίρια, αστικό περιβάλλον, τοπίο).
 • Σενάρια και αφηγηματικές δομές.
 • Αστικό τοπίο και ηχητικό τοπίο. Σχέση χώρου και ήχου, εικόνας και ήχου. Χρήση και αυτονομία του ήχου.
 • Στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.
 • Ανάλυση των βασικών αρχών και τεχνικών του μοντάζ.
 • Σύγχρονες τάσεις στο ντοκυμαντέρ με αντικείμενο την πόλη και την αρχιτεκτονική.

Στα πλαίσια του μαθήματος δίνονται διαλέξεις από άλλους διδάσκοντες του ΠΘ και εξωτερικούς συνεργάτες. Αναφέρουμε ενδεικτικά τους:

Δάφνη Τραγάκη, ανθρωπολόγο της μουσικής, Λέκτορα, ΙΑΚΑ

Σταύρο Αλιφραγκή, αρχιτέκτονα, συνεργάτη ΕΠΕΟΤ

Οι πρακτικές εργασίες των φοιτητών υποστηρίζονται τεχνικά από τις εγκαταστάσεις και το στελεχικό δυναμικό του εργαστηρίου ΕΠΕΟΤ.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις της πόλης διεξάγονται δύο ασκήσεις, μια αναλυτική και μια συνθετική:

Άσκηση 1: (Ομαδική εργασία) 30% του βαθμού

Ανάλυση μιας ταινίας τεκμηρίωσης, παρουσίασης βασικής δομής και σχολιασμός των επιλογών περιεχομένου και αισθητικής προσέγγισης

Άσκηση 2 (ατομική ή ομαδική, ανάλογα με την πολυπλοκότητα) 70%

Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας οπτικοακουστικής καταγραφής ενός δημόσιο χώρου, κτηρίου ή λειτουργίας στην πόλη του Βόλου.

Δημόσια παρουσίαση της εργασίας στην εξεταστική περίοδο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δίδεται βιβλιογραφία και προτείνονται τέσσερα βιβλία. Κάθε φοιτητής παίρνει δωρεάν ένα βιβλίο από τα προτεινόμενα.

1) Ειρήνη Σηφάκη, Άννα Πούπου, Αφροδίτη Νικολαϊδου (επιμ): Πόλη και κινηματογράφος, Αθήνα: Νήσος 2011

2) DeleuzeGilles, Κινηματογράφος Ι: Εικόνα-κίνηση, Αθήνα: Νήσος, 2009

3) DeleuzeGilles, Κινηματογράφος ΙΙ: Χρονοεικόνα, Αθήνα: Νήσος, 2010

4) Κυριακουλάκος, Παναγιώτης. Θέματα πληροφορικής Κινηματογραφίας, Αθήνα : Καστανιώτης, 2007

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ/ CITYANDCINEMA

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: CINEMA      791

 1.  Visions urbaines: villes d'Europe a l'ecran /
  Paris : Centre George Pompidou, c1994. - (Cinema-singuler
  )
 2.  Cinema and the city: film and urban societies in a global context / Shiel Mark Fitzmaurice Tony
  Oxford ; Madlen : Blackwell, c2001. - (Studies in urban and social change)
 3.  The cine goes to town: french cinema 1896 - 1914 / Abel Richard
  Berkeley : University of California Press, c1994
 4.  Le cinema dans la cite /
  Paris : Kiron, c2001
 5.  Global cities: cinema, architecture, and urbanism in a digital age / Krause Linda Petro Patrice
  New Brunswick, New Jersey ; London : Rutgers University Press, c2003. - (New directions in international studies)
 6.  Projected cities: [cinema and urban space] / Barber Stephen
  London : Reaktion Books, c2002. - (Locations)
 7.  Δώδεκα ταινίες, μια πόλη : η εικόνα της Αθήνας μέσα απο τον κινηματογράφο της δεκαετίας του '60 / Κοντοπίδη Κατερίνα Μαλούτας Θωμάς
  Βόλος : [χ.ε.], 1999
 8.  Visions urbaines: villes d'Europe a l'ecran /
  Paris : Centre George Pompidou, c1994. - (Cinema-singuler)
 9.  Κινούμενα τοπία : κινηματογραφικές αποτυπώσεις του ελληνικού χώρου / Σωτηροπούλου Χρυσάνθη
  [Αθήνα] : Μεταίχμιο , 2001
 10. Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή / Σταυρίδης Σταύρος
  Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 2002
 11.  Ευρωπαϊκός κινηματογράφος, ευρωπαϊκές κοινωνίες : 1939 - 1990 / Sorlin Pierre Λατίφη Έφη
  Αθήνα : Νεφέλη , 2004
 12.  Designing dreams: modern architecture in the movies / Albrecht Donald
  Santa Monica : Hennessey + Ingalls, 2000. - (Architecture and film, 2)
 13.  Κινηματογραφημένες πόλεις : η πόλη στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία /
  [Αθήνα] : Πατάκης : Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου , 2002. - (Βιβλία για την τέχνη )

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

οπτικοακουστική γλώσσα,οπτικοακουστική αναπαράσταση,αστικά ηχοτοπία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXD169/