Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ-V Δ: Digital/Analogue Βιβλιοθήκη στο Ελσίνκι
ΑΣ0404, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η γνωριμία με τις απαιτήσεις ενός πολύπλοκου οργανογράμματος λειτουργιών, η πρακτική διερεύνηση και η επίλυσή του, η απόκτηση επαρκούς δεξιότητας στην διαπραγμάτευση των πολλαπλών και πλεγμένων ιδιοτήτων ενός χώρου πολιτισμού με υψηλή επισκεψιμότητα. Η αποσαφήνιση και η αρμονική επίλυση της σχέσης του με το εγγύς περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, αλλά και με το ευρύτερο αστικό πεδίο. Η επίλυση, τέλος, και ο εξοπλισμός του τελειωμένου κτιρίου-πρότασης με την ποικιλία των αντικείμενων της εσωτερικής και εξωτερικής επίπλωσης και των ειδικων και γενικών εξοπλισμών του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με αφορμή τον διεθνή Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό σχεδιασμού βιβλιοθήκης αναλογικών και ψηφιακών μέσων στο κέντρο της πόλης του Ελσίνκι το αντικείμενο του εργαστηρίου σύνθεσης ακολουθεί το οργανόγραμμα του θέματος του διαγωνισμού χρησιμοποιώντας, όμως, ως ζητούμενο της σύνθεσης το μισό εμβαδό των λειτουργικών απαιτήσεών του.

Το οικόπεδο του διαγωνισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και συνορεύει με τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό καθώς και με ένα σύστημα πάρκων και ανοικτών φυσικών επιφανειών. Το κτίριο του διαγωνισμού σχεδιάζεται να αποτελέσει μία ενότητα με τα παρακείμενα κτιρια του κοινοβουλίου, το Μουσικό κέντρο (HelsinkiMusicCentre), το FinlandiaHall, toSanomahouseκαι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (KiasmaMuseumofContemporaryArt).

Το εκπαιδευτικό ζωτικό ζητούμενο του μαθήματος είναι η διαπραγμάτευση και η επίλυση ενός νέου είδους λειτουργικών δεδομένων που ενσωματώνωνται πλέον στον ορισμό της βιβλιοθήκης ‘’...όπως την ξέρουμε...’’ επειδή η φυσική μορφή του υλικού της βιβλιοθήκης (βιβλία, χαρτιά) έχει ήδη απωλέσει την φυσική σχέση, την σημασία και την σύνδεση με τον άνθρωπο.

 

 

Η τεχνολογία, στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα, προσφέρει πλήρη, διαδραστική και ανεξάρτητη πρόσβαση στις πηγές και τις αποθήκες πληροφορίας και οι βιβλιοθήκες εμπλουτίζονται, πλέον, με οπτικο-ακουστικό υλικό και με νέες περιοχές και πρακτικές συσχετισμού και  κοινωνικής δράσης (εκπαιδευτικά προγράμματα αναγνώρισης και χειρισμών- επιτελέσεων της καθημερινότητας, δράσεις πολιτισμού μικρής κλίμακας..)

Ένα συνεχώς μεγαλύτερο τμήμα των αστικών πληθυσμών αρχίζει βαθμιαία να χρησιμοποιεί και να οικειοποιείται τους προσφερόμενους και εναλλασσόμενους χώρους. Οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ειδικές κοινωνικές ομάδες ρέουν και συμπληρώνουν-ολοκληρώνουν τις εσωτερικές περιοχές του κτιρίου σε διαφορετικές ώρες, με διαφορετικούς ρυθμούς, με διαφορετικές συγκεντρώσεις και πυκνότητες. Πλέον συσχετίζονται ζωτικά και ενισχυτικά: η μαθητεία, η εργασία και η αναψυχή. Επειδή η εργασία μπορεί πλέον να γίνεται και δικτυακά, μία ολοένα και μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες ως χώρους ατομικής και ομαδικής εργασίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να παραδώσουν ένα πλήρες σχεδιαστικό και θεωρητικό υπόβαθρο (όψεις, τομες, κατοψεις, 3Dδείγματα, αναλυτικό κείμενο περιγραφής της ιδέας και της μορφοποίησής της, προπλάσματα.) στο τέλος του εξαμήνου.

Θα ληφθούν υπόψιν η συμμετοχή και η επιτόπου εργασία στο εργαστήριο, η ευρηματικότητα των συνθετικών χειρισμών και των επιλογών, η σχεδιαστική επάρκεια, ο στοχαστικός εξτρεμισμός και η ευελιξία επί των αιτημάτων του κτιριολογικού.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόγραμμα Διαγωνισμού βιβλιοθήκης
http://competition.keskustakirjasto.fi/competition/

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας– Κτιριολογικό Πρόγραμμα
www.gzachos.gr/document/epagelmatika/meletes/final.pdf

ΟΜΑ/LMN,1999, The Seattle Public Library Concept Book,
http://www.spl.org/prebuilt/cen_conceptbook/page2.htm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Umberto Eco, Το όνομα του ρόδου, 1986, Ελληνικά Γράμματα

Αχιλλέας Κυριακίδης(μτφ.), 2009,  Περί βιβλιοθηκών, Άγρα

Κωνσταντίνος Σταϊκος, Ιστορία της Βιβλιοθήκης στο Δυτικό Πολιτισμό, 2010, Κότινος

Sakamoto, T. and Ferré, A.(eds.) 2003, “Sendai Mediatheque”, ACTAR

Kubo, M and Prát, R. (eds), 2005, “Seattle Public Library”, ACTAR

GA Contemporary Architecture, 2006, Issue 03: LIBRARY, EDITA Tokyo

Francesco Della Casa, 2010, The Rolex Learning Center, ACTAR