Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΠΕΙΘΑΡΧΑ ΕΔΑΦΗ
ΑΣ2101, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Επιλογής στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 3
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Γνώση, Κατανόηση, Ανάλυση, Σύνθεση]

Το μάθημα πραγματεύεται τη δυναμική της φύσης στο αστικό πεδίο. Μέσω σχεδιαστικών προτάσεων, θα διερευνήσει τρόπους επανάκαμψης της ζωτικότητας και δραστικότητας της φυσικής ύλης στην καθημερινότητα της πόλης.  

Στο δυσοίωνο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης, της ρύπανσης και των αυξανόμενων περιβαλλοντικών καταστροφών, η εστίαση αυτή έχει μια επιτακτικότητα που υπερβαίνει την κοινή καλλωπιστική παρουσία του αστικού πράσινου. Το μάθημα στοχεύει πρωτίστως στην  αναθεώρηση της πολωτικής σχέσης ανθρώπου και φυσικού κόσμου και σε μια νέα κατανόηση της συνύφανσης φυσικού και τεχνητού στην πόλη.

Η υλικότητα του εδάφους και η διαχείριση του νερού και της βλάστησης θα αντιμετωπιστούν ως κόμβοι που μας επανασυνδέουν με ευρύτερα φυσικά συστήματα και με το αδιάλειπτο και παράφορο γίγνεσθαι του κόσμου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα φυτά είναι μονίμως επαναστατικά.

Ελένη Βακαλό

Η παρουσία της φύσης στην πόλη, έχει διαστάσεις βαθύτερες από τη συνηθισμένη διακοσμητική και ωφελιμιστική προσέγγισή της. Το έδαφος και όσα αυτό κυοφορεί μας συντονίζουν με τις θεμελιακές διεργασίες του έμβιου κόσμου, είναι εργαστήρια μεταβολισμού και φωτοσυνθέσης, συντηρούν τη μαγική οικονομία της φθοράς και της αναγέννησης. Και γι αυτό ακριβώς απειθαρχούν στους εξαναγκασμούς της κανονικοποίησης και στις αυταπάτες μιας αποστειρωμένης τεχνολογικής ουτοπίας.

Το μάθημα αναπτύσσεται γύρω από ένα εξειδικευμένο σχεδιαστικό αντικείμενο. Το θέμα της φετινής χρονιάς είναι η ψηλή βλάστηση στην πόλη του Βόλου. Συγκεκριμένα, θα ζητηθεί από κάθε φοιτήτρια και φοιτητή η επιλογή ενός καθορισμένου σημείου της πόλης (δρόμος, πλατεία, κυκλικός κόμβος, αδόμητο οικόπεδο, κλπ) όπου θα προταθεί μια υπαίθρια αρχιτεκτονική διαμόρφωση η οποία θα περιλαμβάνει την εντατική φύτευση επιλεγμένων δέντρων.

Κύριο παραδοτέο του μαθήματος θα είναι μια προοπτική εικόνα, υψηλής ποιότητας και πειθούς, που θα παρουσιάζει το συγκεκριμένο σημείο μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και την ανάπτυξη των δέντρων. Οι προτάσεις θα έχουν οραματικό χαρακτήρα. Hεικονιστική τους δύναμη και απήχηση θα προωθεί μαχητικά το αίτημα της οικολογικής αναζωογόνησης της πόλης.

Στη πορεία του μαθήματος θα εξεταστεί η περιβαλλοντική, βιοκλιματική, χωροτακτική και κοινωνική συμβολή των δένδρων στο αστικό περιβάλλον. Παράλληλα θα συζητηθούν σημαντικές τομές στην ιστορία της Κηποτεχνίας, της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της Περιβαλλοντικής Τέχνης με έμφαση στις έννοιες της «φυσικότητας» και «αγριότητας».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το μάθημα είναι εργαστηριακού χαρακτήρα. Είναι υποχρεωτική η συστηματική παρακολούθησή του και η δημιουργική συμμετοχή σε αυτό. Παράλληλα με την εξέλιξη της εργασίας θα γίνονται διαλέξεις και συζητήσεις. Οι εργασίες μπορεί είναι ομαδικές ή ατομικές. Για την αξιολόγηση τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη είναι η ενεργή συμμετοχή στο μάθημα, η ολοκληρωμένη ανταπόκριση στα ζητούμενα και η ποιότητα του τελικού παραδοτέου υλικού. Η καλή γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας (Photoshop, κ.α.) είναι απαραίτητη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://www.topiodomi.gr/el/blog/?nid=166

https://dasarxeio.com/2015/04/03/20613/

https://www.greenblue.com/wp-content/uploads/2016/05/Book-1-A-Guide-to-the-Benefits-of-Urban-Trees.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/I8838EN.pdf

https://pearl.plymouth.ac.uk/bitstream/handle/10026.1/13705/Wilderness%20and%20Rewilding%20Chapter.pdf?isAllowed=y&sequence=1

https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1062&context=arch_fac_articles

https://content.ucpress.edu/chapters/10606.ch01.pdf

https://www.theguardian.com/artanddesign/2021/apr/05/re-wilding-our-cities-beauty-biodiversity-and-the-biophilic-cities-movement

https://www.ecolandscaping.org/02/designing-ecological-landscapes/landscape-design/what-is-rewilding/

https://www.thenatureofcities.com/2018/02/17/three-case-studies-re-wilding-models-methods-cities-consider/