Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Ε: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ. Βιβλιοθήκη στο Λιμάνι του Βόλου
ΑΣ1505, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού, Εσωτερικό Περιβάλλον.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση]

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός ενός δημόσιου κτιρίου στο λιμάνι του Βόλου. Στόχος είναι η εμβάθυνση σε ζητήματα αρχιτεκτονικής σύνθεσης και η εξοικείωση με την δημιουργική διαχείριση ενός σύνθετου προγράμματος δημόσιων εξυπηρετήσεων και των κοινωνικών σημασιών που αυτό ενεργοποιεί.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ζητείται ο σχεδιασμός κτιρίου 5.000 τ.μ. στη δυτική πλευρά της κεντρικής προβλήτας του λιμανιού απ' όπου αναχωρούν τα επιβατικά πλοία. Ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης θα συνεχίσει να λειτουργεί κάτω από το νέο κτίριο. Το προτεινόμενο κτίριο θα φιλοξενεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Βόλου και άλλες συνοδευτικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις που συντελούνται στην κοινωνία, στην οικονομία και στην τεχνολογία, τις τελευταίες δεκαετίες, έρχονται να μεταβάλλουν τον ρόλο και την ταυτότητα των βιβλιοθηκών και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση με το κοινό τους. Οι βιβλιοθήκες παύουν να είναι απλώς χώροι συλλογής και δανεισμού βιβλίων και αντιμετωπίζουν όλο και πιο επιτακτικά την πρόκληση να γίνουν ζωντανά κύτταρα στην υπηρεσία μιας ανοιχτής κοινωνίας. Αποτελώντας τόπους συνάντησης, συναναστροφής και αλληλεπίδρασης γίνονται σημαντικό εργαλείο οικοδόμησης των δεσμών της κοινότητας. Στους χώρους τους, όπου ο καθένας έχει ελεύθερη πρόσβαση, στεγάζεται η έκφραση της δημιουργικής φαντασίας και σκέψης του ανθρώπου.

Μια σύγχρονη βιβλιοθήκη οφείλει να ενθαρρύνει πρακτικές ανάγνωσης, να φροντίζει για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, να στηρίζει μειονοτικές ομάδες, να βοηθάει τους ενήλικες να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες, να προσφέρει δημιουργική απασχόληση σε παιδιά, να στηρίζει εκπαιδευτικές διαδικασίες και να δημιουργεί ευκαιρίες κοινωνικής συνοχής μέσα από  διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Ο σχεδιασμός της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να αξιοποιήσει λειτουργικά και εννοιολογικά τη θέση της στο όριο πόλης και θάλασσας και τον προσανατολισμό της προς τον ανοιχτό ορίζοντα. Θα ενεργοποιεί νοηματικά την φυγόκεντρη δυναμική του ταξιδιού αλλά και τις συνεκτικές κεντρομόλες δυνάμεις της κοινωνικής όσμωσης. Η Βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ένας ανοιχτός, φιλικός και συναρπαστικός χώρος που θα λειτουργεί σαν ένα μεγάλο εργαστήριο αφύπνισης και ενδυνάμωσης, μια πλατφόρμα όπου κατασκευάζεται εκ νέου το νόημα της κοινωνίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συνθετική και οργανωτική σύλληψη του νέου κτιρίου,  η λειτουργική του διάρθρωση, η μορφολογική του ευκρίνεια και η συναρμογή του με τα συμφραζόμενα της τοποθεσίας αποτελούν τα σχεδιαστικά ζητούμενα του εργαστηρίου. Θα αξιολογηθεί η στοχαστική διερεύνηση των λειτουργικών και συμβολικών παραμέτρων του θέματος και η αναγωγή αυτής της διερεύνησης σε στοιχειοθετημένη, έγκυρη και υποβλητική αρχιτεκτονική.

Η συνεπής και συστηματική εργασία στη διάρκεια του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Θα συνυπολογιστεί μαζί με την επάρκεια και σχεδιαστική ποιότητα των τελικών παραδοτέων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://divisare.com/ideas-for-libraries

http://www.designinglibraries.org.uk/

https://princh.com/blog-design-the-library-of-the-future-insights-from-helsinki-central-library-oodi/

https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/37397/1/SAKISLOGLOU-ANASTASIA.pdf

http://file:///C:/Users/kostm/AppData/Local/Temp/Designing%20the%20Library%20of%20the%20Future.pdf

https://www.mecanoo.nl/Projects/project/27/Library-Delft-University-of-Technology