Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ III-V: Ζ: Βιομιμητική Αρχιτεκτονική
ΑΣ1408, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το συνθετικό αυτό μάθημα  στοχεύει στη δημιουργία χώρων που διέπονται από μορφολογική καινοτομία και μεικτό αρχιτεκτονικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα εστιάζει στις αρχιτεκτονικές κατασκευές που εμπνέονται από τη φύση μέσα από μια βιομιμητική προσέγγιση. Τα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του εργαστηρίου, καθώς οι φοιτητές θα εξασκηθούν μέσω ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ενσωματώνοντας τη γνώση αυτή στο συνθετικό θέμα. Στόχος είναι η χρήση των ψηφιακών μέσων όχι μόνο ως σχεδιαστικό εργαλείο, αλλά και ως εργαλείο μορφογέννεσης και αρχιτεκτονικής σκέψης, εισάγωντας νέες πειραματικές μεθόδους στη διαδικασία του σχεδιασμού.

Με το τέλος του μαθήματος  οι φοιτητές /-ριες θα είναι σε θέση:

·        Να διεξάγουν αρχιτεκτονική έρευνα δια του σχεδιασμού (research by design)

·        Να αναγνωρίζουν την περιοχή επέμβασης και να εντοπίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου

·        Να μπορούν να εντάξουν αρμονικά το κτίριο στο τεχνητό ή φυσικό τοπίο

·        Να κατανοούν και να σχεδιάζουν γεωμετρικά σύνθετες μορφές

·        Να χρησιμοποιούν αλγόριθμους και υπολογιστικά εργαλεία για το σχεδιασμό του χώρου

·        Να σχεδιάζουν σε διάφορες κλίμακες από τον αστικό σχεδιασμό μεχρι τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων

·        Να μπορούν να λαμβάνουν σχεδιαστικές αποφάσεις βάση της ανάλυσης παραμέτρων

·        Να χρησιμοποιούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία αναπαράστασης όπως φωτορεαλισμό, προσομοιώσεις, animation, επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality - AR)

·        Να χρησιμοποιούν μηχανήματα ψηφιακής κατασκευής όπως laser cutters και 3D printers

Εικόνα 1: Σχεδιαστικό concept από τους φοιτητές Α. Καρλιώτη, Κ. Λυβιάκη, Μ. Φιλοπούλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τo studio εστιάζει στην έννοια της βιομιμητικής και της μορφογέννεσης. Κατά το αρχικό στάδιο του εργαστηρίου οι φοιτητές θα διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους η αρχιτεκτονική εμπνέεται από τη φύση μελετώντας παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία και στη συνέχεια με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων θα πειραματιστούν με γεωμετρικούς και τοπολογικούς μετασηματισμούς, αρχικά με ασκήσεις μικρότερης κλίμακας και στην συνέχεια διατυπώνοντας μια αρχιτεκτονική πρόταση που βασίζεται στην έρευνα και την κατανόηση των βιολογικών μορφών.

Στόχος του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός ενός κτιρίου μεικτού προγράμματος, που θα αξιοποιεί τις αρχές σχεδιασμού που έχουν εξαχθεί από τη φύση. Οι φοιτητές μέσα από ασκήσεις θα διερευνήσουν τις έννοιες της υλικότητας, της μορφολογίας και του προγράμματος, της ένταξης και προσαρμογής στις περιβαλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες, τη σχέση με το περιβάλλον αλλά και τις μορφογεννητικές διαδικασίες μέσω των ψηφιακών αναπαραστάσεων.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα θα προκύψει μέσω της έρευνας, ώστε να απαντάει στις ανάγκες χώρου (ιδιωτικού και δημόσιου) που θα προσδιοριστούν από την μελέτη της εκάστοτε περιοχής.  Θα δωθεί έμφαση στη συνθετική διαδικασία, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού, και διερευνώντας χωρικούς μετασχηματισμούς που απαντούν στα σχεδιαστικά ερωτήματα.

Στο μάθημα συμμετέχει ο Αλέξανδρος Ευσταθιάδης - Υποψήφιος Διδάκτωρ του ΤΑΜ

Το μάθημα πλαισιώνεται από διαλέξεις από διακεκριμένους αρχιτέκτονες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Εικόνα 2: Σχεδιαστικό concept από τους φοιτητές Α. Ρούτσια, Σ. Νταμπεγλιώτου, Σ. Αγραφιώτη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπονούν ομαδικές εργασίες οι οποίες αξιολογούνται με βάση τα:

·        Την έρευνα και τα ψηφιακά πειράματα

·        Τη συνθετική ιδέα της σχεδιαστικής πρότασης

·        Τα σχέδια της λύσης (κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά)

·        Τα ψηφιακά μοντέλα

·        Τις αναπαραστάσεις της αρχιτεκτονικής λύσης με ποικίλα μέσα, φωτορεαλισμοί, animation, Augmented Reality (AR)

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνισταμένη της γενικής δραστηριότητας και συμμετοχής στο μάθημα και της βαθμολογίας τους στην εργασία.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αντωνίου, Δ., Δημόπουλος, Γ., Κονταξάκης, Δ., Συμεωνίδου, Ι. ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Βιομιμητικές - Εφήμερες - Ψηφιακές, University Studio Press, 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Hensel, M., Menges, A. (eds). Morpho-Ecologies: Towards Heterogeneous Space In Architecture Design, AA Publications, 2007.

Hensel, M., Menges, A. (eds). Versatility and Vicissitude: Performance in Morpho-Ecological Design,Academy Press, 2008.

Kolarevic, B. (ed.), Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing. 1 edition. Taylor & Francis, 2004.

Leach, N. (ed.), Designing for a Digital World, Academy Press, 2002.

Long, K. (ed.), Hatch: The New Architectural Generation, Laurence King Publishing, 2008.

Lynn, G., Archaeology of the Digital, Ram Publications, 2014.

Picon, A., Digital Culture in Architecture, Birkhäuser Architecture; 2010.

Rahim, A. & Jamelle H. (eds), Elegance, Academy Press; 1 edition, 2007.

Sakamoto, T. (ed), FROM CONTROL TO DESIGN, Actar, 2008.

Spuybroek, L. (ed), Research & Design: The Architecture of Variation, Thames & Hudson, 2009.