Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: Χώροι της αφήγησης στη φωτογραφία, τις οπτικοακουστικές τέχνες, τα κόμικς και τα ηλεκτρονικά παιχνίδ
ΟΑ0406, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ,
Επιλογής στο εξαμ. 5, 7, 9, ECTS: 3

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα διερευνά την παράλληλη ανάπτυξη του αστικού φαινομένου και την εξέλιξη της οπτικοακουστικής γλώσσας. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι:

Έμφαση σε μια συνολική αντίληψη για τις δυνατότητες αναπαράστασης και αφήγησης του χώρου (κτίρια, αστικό περιβάλλον, τοπίο).

Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας και της περιγραφικής και αναλυτικής ικανότητας στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των τεχνικών, ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων.

Εμβάθυνση στις τεχνικές εικόνας, ήχου και μοντάζ.

Ανάπτυξης της δυνατότητας σχεδιασμού και υλοποίησης ενός οπτικοακουστικού έργου

Εμβάθυνση στη χρήση των αναπαραστατικών τεχνολογιών, αναλογικών και ψηφιακών, στην αναπαράσταση του χώρου

Εξοικείωση με τη σύγχρονη στροφή της αρχιτεκτονικής σκέψης προς μια ολιστική αισθητηριακή προσέγγιση του αστικού χώρου in situ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Έχει κατανοήσει τη σχέση του αστικού φαινομένου και της οπτικοακουστικής του αναπαράστασης από τα τέλη του 19ου μέχρι σήμερα

Έχει μια βαθύτερη γνώση και ευχέρεια στη χρήση των διαφορετικών οπτικοακουστικών τεχνολογιών

Έχει τη γνώση και δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός οπτικοακουστικού έργου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη μιας συνολικής αντίληψης για τις δυνατότητες αναπαράστασης και αφήγησης του χώρου (κτίρια, αστικό περιβάλλον, τοπίο) και την εμβάθυνση στις τεχνικές εικόνας, ήχου και μοντάζ. Σε θεωρητικό επίπεδο, παρουσιάζεται η εξέλιξη της οπτικοακουστικής γλώσσας (κινηματογράφος, τηλεόραση, βίντεο, ψηφιακή εικόνα, εγκαταστάσεις) σε σχέση με την ανάπτυξη του αστικού φαινομένου. Σε πρακτικό επίπεδο, παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορετικές φάσεις, σχεδιασμού, υλοποίησης και επεξεργασίας ενός οπτικοακουστικού έργου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη των αστικών ηχοτοπίων, ακολουθώντας τη στροφή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης σε μια ολιστική  in situ προσέγγιση του αστικού χώρου.  Ένα ηχοτοπίο είναι ταυτόχρονα ένα φυσικό περιβάλλον και ο τρόπος αντίληψης αυτού του περιβάλλοντος. Είναι ένας κόσμος και παράλληλα το πολιτιστικό πλαίσιο που κατασκευάστηκε για να κατανοήσει τον κόσμο αυτό.

Παράλληλος στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία ενός οπτικοακουστικού αρχείου της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να μελετήσουν και να παρουσιάσουν, με ένα βίντεο μικρής διάρκειας, ένα κτήριο, ένα χώρο ή μια λειτουργία στην πόλη του Βόλου. προτεραιότητα στην καταγραφή έχουν οι χώροι που πρόκειται να μεταβληθούν ή να κατεδαφιστούν.

Μελέτη και εμβάθυνση στους τρόπους αφήγησης του χώρου με βάση κώδικες της αρχιτεκτονικής, της  τέχνης και άλλων εκφραστικών μέσων.

 

Θεματικοί άξονες

·         Κατηγορίες χώρου και αφηγηματικά σχήματα. Τόποι και χώροι της διήγησης στην πολιτισμική ιστορία και την ιστορία του βλέμματος

·         Οπτικοακουστική γλώσσα: εξέλιξη και πειραματικές αναζητήσεις στους αφηγηματικούς κώδικες

·         Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ταινιών τεκμηρίωσης (ντοκυμαντέρ).

·         Ηχοτοπία και αστικό και ευρύτερο περιβάλλον. Μελέτη της ηχητικής ταυτότητας ενός χώρου και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αντανακλά τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

·         Στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.

Τεχνικές λήψεων. Εικονογραφημένο σενάριο. Ανάλυση των βασικών αρχών και τεχνικών του μοντάζ.

·         Αρχιτεκτονική φωτογραφία: Ιστορική εξέλιξη και νέες μορφές δημιουργίας

·         Αρχιτεκτονική και κόμικς: χάρτινη πόλη και αφηγηματικοί κώδικες

Στα πλαίσια του μαθήματος δίνονται διαλέξεις από άλλους διδάσκοντες του ΠΘ και εξωτερικούς συνεργάτες. Αναφέρουμε ενδεικτικά τους:

Δάφνη Τραγάκη, ανθρωπολόγο της μουσικής, Λέκτορα, ΙΑΚΑ

Σταύρο Αλιφραγκή, αρχιτέκτονα, συνεργάτη ΕΠΕΟΤ

Οι πρακτικές εργασίες των φοιτητών υποστηρίζονται τεχνικά από τις εγκαταστάσεις και το στελεχικό δυναμικό του εργαστηρίου ΕΠΕΟΤ.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις της πόλης θα διεξαχθούν τρεις ασκήσεις, μια αναλυτική και δύο συνθετικές:

Άσκηση 1: ατομική

Βάση δεδομένων παλαιότερων εργασιών (ταινιών) του μαθήματος.  Ανάλυση και καταγραφή χωρικών και κινηματογραφικών στοιχείων ενός αριθμού ταινιών

 

Άσκηση 2 : ατομική

Φωτογραφικό πορτραίτο ενός κτηρίου/ χώρου στην πόλη

 

Άσκηση 3 (ατομική ή ομαδική).

Προετοιμασία και υλοποίηση μιας ταινίας με αντικείμενο ένα δημόσιο χώρο/ κτήριο στην πόλη του Βόλου.

 

Δημόσια παρουσίαση της 3ης εργασίας στην εξεταστική περίοδο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δίδεται βιβλιογραφία και προτείνονται τέσσερα βιβλία. Κάθε φοιτητής παίρνει δωρεάν ένα βιβλίο από τα προτεινόμενα.

1) Ειρήνη Σηφάκη, Άννα Πούπου, Αφροδίτη Νικολαϊδου (επιμ): Πόλη και κινηματογράφος, Αθήνα: Νήσος 2011

2) DeleuzeGilles, Κινηματογράφος Ι: Εικόνα-κίνηση, Αθήνα: Νήσος, 2009

3) DeleuzeGilles, Κινηματογράφος ΙΙ: Χρονοεικόνα, Αθήνα: Νήσος, 2010

4) Κυριακουλάκος, Παναγιώτης. Θέματα πληροφορικής Κινηματογραφίας, Αθήνα : Καστανιώτης, 2007

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ/ CITYANDCINEMA

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: CINEMA      791

 1.  Visions urbaines: villes d'Europe a l'ecran /
  Paris : Centre George Pompidou, c1994. - (Cinema-singuler
  )
 2.  Cinema and the city: film and urban societies in a global context / Shiel Mark Fitzmaurice Tony
  Oxford ; Madlen : Blackwell, c2001. - (Studies in urban and social change)
 3.  The cine goes to town: french cinema 1896 - 1914 / Abel Richard
  Berkeley : University of California Press, c1994
 4.  Le cinema dans la cite /
  Paris : Kiron, c2001
 5.  Global cities: cinema, architecture, and urbanism in a digital age / Krause Linda Petro Patrice
  New Brunswick, New Jersey ; London : Rutgers University Press, c2003. - (New directions in international studies)
 6.  Projected cities: [cinema and urban space] / Barber Stephen
  London : Reaktion Books, c2002. - (Locations)
 7.  Δώδεκα ταινίες, μια πόλη : η εικόνα της Αθήνας μέσα απο τον κινηματογράφο της δεκαετίας του '60 / Κοντοπίδη Κατερίνα Μαλούτας Θωμάς
  Βόλος : [χ.ε.], 1999
 8.  Visions urbaines: villes d'Europe a l'ecran /
  Paris : Centre George Pompidou, c1994. - (Cinema-singuler)
 9.  Κινούμενα τοπία : κινηματογραφικές αποτυπώσεις του ελληνικού χώρου / Σωτηροπούλου Χρυσάνθη
  [Αθήνα] : Μεταίχμιο , 2001
 10. Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή / Σταυρίδης Σταύρος
  Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 2002
 11.  Ευρωπαϊκός κινηματογράφος, ευρωπαϊκές κοινωνίες : 1939 - 1990 / Sorlin Pierre Λατίφη Έφη
  Αθήνα : Νεφέλη , 2004
 12.  Designing dreams: modern architecture in the movies / Albrecht Donald
  Santa Monica : Hennessey + Ingalls, 2000. - (Architecture and film, 2)
 13.  Κινηματογραφημένες πόλεις : η πόλη στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία /
  [Αθήνα] : Πατάκης : Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου , 2002. - (Βιβλία για την τέχνη )

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

οπτικοακουστική γλώσσα,οπτικοακουστική αναπαράσταση,αστικά ηχοτοπία, φωτογραφία, κόμικς, ηλεκτρονικά παιχνίδια, χωρικά σενάρια, χωρικές αφηγήσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXD169/