Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΔΟΜΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ IΙ
ΤΕ0102, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
Υποχρεωτικό στο 4ο εξαμ., ECTS: 4

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Δομήσιμα Υλικά- Οικοδομική Ι και έχει τους ίδιους στόχους με αυτό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το γνωστικό πεδίο επεκτείνεται στην γνωριμία με τα υπόλοιπα υλικά και μεθόδους κατασκευής πλην της συμβατικής από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως πέτρα – μέταλλο- ξύλο και μικτή κατασκευή. Γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης των σπουδαστών σε θέματα, όπως η βιοκλιματική και η πράσινη αρχιτεκτονική, και η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας με σκοπό την  μείωση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος, καθώς και την αναγκαιότητα αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας.
Παράλληλα- ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες και τα υλικά διαμόρφωσης του κελύφους (δικέλυφες όψεις- φυτεμένα δώματα, μέθοδοι ηλιοπροστασίας, κ.λ.π)
Το μάθημα εξυπηρετείται σε πέντε βασικούς άξονες:
Α) Θεωρητική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου υπό μορφήν διαλέξεων ήτοι: Πέτρινες κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές, αντισεισμικές κατασκευές τύπου - «Παρασκευόπουλου», Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες και υλικά διαμόρφωσης όψεων, γυάλινες κατασκευές, φυτεμένα δώματα, ηλιοπροστασία, βιοκλιματική δόμηση, Ιστορικά δομικά συστήματα, εμφανές σκυρόδεμα, αυτοκαθαριζόμενο σκυρόδεμα κ.λ.π. Το μάθημα γίνεται με σύστημα P.P και παρουσίαση μεγάλου αριθμού υλοποιημένων παραδειγμάτων  από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Β) Επισκέψεις σε εργοτάξια, σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικά στάδια (κατασκευή θεμελίωσης- φέροντος τοίχου από λιθοδομή- ξύλινης παραδοσιακής στέγης- ξύλινου πατώματος κ.λ.π.
Γ) Ασκήσεις αποτυπώσεων με αντίστοιχη θεματολογία.
Δ) Η σχεδιαστική άσκηση του εξαμήνου είναι συνέχεια της άσκησης της Οικ Ι. Ζητείται συνήθως ο σχεδιασμός της κατοικίας με νέο φέροντα οργανισμό (πέτρα, μέταλλο, ξύλο ή μικτή κατασκευή) σε γενικά κατασκευαστικά σχέδια, κλ. 1:50 (οριστική μελέτη), και επίσης η σχεδιαστική αναπαράσταση μέσω των κλιμάκων λεπτομερειών (1:20-1:10-1:5) σε επιλεγμένα σημεία του κτιρίου, όπως (κλιμακοστάσιο, κουζίνα, w.c, ντουλάπες, ρύσεις- υδρορροές, στέγη, κατασκ. Τομές κ.λ.π.
Ε) Μικρό ερευνητικό Θέμα (διάρκεια 3 εβδομάδες).
Οι σπουδαστές επιλέγουν από την διεθνή βιβλιογραφία, ένα κτίριο και το παρουσιάζουν κατά ομάδες των δύο ατόμων σε διάλεξη διάρκειας δέκα λεπτών. Στόχος είναι η συνεκτική και τεκμηριωμένη παρουσίαση του θέματος, καλύπτοντας επαρκώς κατά το δυνατόν, την αρχιτεκτονική, δομική και κατασκευαστική του οργάνωση καθώς και την προσωπικότητα και το έργο του Αρχιτέκτονα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περιλαμβάνει την παρουσίαση των ασκήσεων (αποτύπωση και θέμα εξαμήνου) από τους σπουδαστές των ομάδων και εξέταση με ερωτήσεις από τους διδάσκοντες σχετικές με τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης των διαφόρων σχεδιαστικών και κατασκευαστικών προβλημάτων. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπ’ όψιν η ποιότητα και πληρότητα των γενικών κατασκευαστικών σχεδίων, η γενική αρχιτεκτονική σύλληψη και η συνολική παρουσία και το ενδιαφέρον των σπουδαστών κατά την διάρκεια των μαθημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Σημειώσεις Οικοδομικής: Κ. Αδαμάκης
                                           Η. Ψαρρέας
                                           Δ. Φιλιππιτζής
- Θέματα Οικοδομικής Ε.Μ.Π: Μ. Καλογέρας
                                               Χ. Κιρπόρτιν
                                               Γ. Μακρής 
                                               Ι. Παπαϊωάννου
                                              Σ. Ραυτόπουλος
                                              Μ. Τζιτζάς
                                              Π. Τουλιάτος
- Δομική Τεχνολογία (Υλικά και εφαρμογές) : Σωτήρης Κούκης
- Οικοδομική Τεχνολογία: Άγγελος Ζαχαριάδης
- Αρχιτεκτονική Τεχνολογία : Νίκος Τσινίκας}
- Πηλιορείτικη Οικοδομία: Γιάννης Κίζης
- Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία: PetSilver/ willMcLean/ PasonWhitsett- Μετάφραση Παναγιώτης Βασιλάτος
- Προστασία Κτιρίων: Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος ( Θερμομόνωση- ηχομόνωση- ηχοπροστασία)
- Τεχνολογία Δομικών υλικών :Αντωνίου Α.Λεγάκι
- Κατασκευή Κτιρίων (Σύνθεση και Τεχνολογία) : Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος
- Περιοδικό «Κτίριο»
-  Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική : Λένα Μάντζιου