Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΣ0608, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Επιλογής στο εξαμ. 6, 8, ECTS:

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές θα εργάζονται αποκλειστικά μέσα στο τρίωρο του μαθήματος και θα εξελίσσουν τις προτάσεις τους ομαδικά μέσα από συζήτηση και καθοδήγηση από το διδάσκοντα. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κάθε εργασία θα αναπτυχθεί μέσα από διαφορετικές παραλλαγές και στρατηγικές σχεδιασμού.  Βασικό εργαλείο σχεδιασμού θα είναι η κατασκευή προπλασμάτων. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στο χώρο του σχολείου το Μάιο, σε εργαστήριο στο οποίο θα συμμετέχουν δάσκαλοι και μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου. Στόχος είναι οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις προτάσεις τους σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, να συζητήσουν τις ιδέες τους με τους τελικούς χρήστες και να εμβαθύνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα υπάρχοντα σχολικά συγκροτήματα αναπαράγουν ήδη παρωχημένα πρότυπα οργάνωσης με πανομοιότυπες σχολικές αίθουσες κατά μήκος διαδρόμων κυκλοφορίας, ελάχιστους εώς καθόλου ημιυπαίθριους χώρους και ομοιογενή υπαίθριο χώρο που εξαντλείται συνήθως σε αθλητικά γήπεδα. Οι απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος και οι προδιαγραφές ασφαλείας αφήνουν ελάχιστα περιθώρια σχεδιασμού ποιοτικών χώρων, ανταποκρίνονται περισσότερο στα τεχνικά και ποσοτικά κριτήρια ενός γραφειοκρατικού μηχανισμού και όχι στις ψυχικές και πνευματικές ανάγκες των μαθητών. Αντικείμενο του μαθήματος θα είναι το σχολικό συγκρότημα του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω στην Αθήνα, και συγκεκριμένα οι ενδιάμεσοι χώροι ανάμεσα στην σχολική αίθουσα και την αυλή: ο διάδρομος, τα πλατύσκαλα, ο χώρος υποδοχής. Οι φοιτητές θα κληθούν να αναπτύξουν σενάρια μάθησης και κοινωνικής συναναστροφής που γεφυρώνουν δύο αντίθετες συνθήκες της σχολικής ζωής: το μάθημα και το διάλειμμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας θα αναζητηθούν οι τρόποι που οι παραπάνω χώροι δημιουργούν συγκεκριμένες συμπεριφορές, άλλοτε περιορίζοντας και άλλοτε οδηγώντας σε τακτικές οικειποίησης από μαθητές, διδάσκοντες και περίοικους. Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η δυνατότητα εμπλουτισμού των ενδιάμεσων χώρων, ώστε να αποτελούν ταυτόχρονα τόπο συναναστροφής, παιχνιδιού, μάθησης και έρευνας.  Σκοπός είναι μέσα από το μάθημα να προκύψει ένα πλαίσιο σχεδιαστικών προτάσεων και δράσεων που θα αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση θα βασιστεί τόσο στην παρουσία των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όσο και στην παρουσίαση των εργασιών στο σχολείο. Πάνω από τρεις απουσίες θεωρούνται μη επαρκής παρακολούθηση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

  • Γερμανός, Δημήτρης, Χώρος και Διαδικασίες Αγωγής: η Παιδαγωγική Ποιότητα του Χώρου, εκδόσεις Gutenberg, 1993
  • Γερμανός, Δημήτρης, Οι τοίχοι της γνώσης: ο Σχολικός Χώρος στην Εκπαίδευση, εκδόσεις Gutenberg, 2006
  • Cannon Design+VS Furniture_Bruce Mau Design, The Third Teacher, Abrams NY, 2010
  • Hertzberger, Herman, Space and Learning: Lessons in Architecture 3
  • Dudek, Mark, Schools and Kindergartens: a Design Manual, Birkhauser, 2015
  • Διεθνής Επιθεώρηση Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ, Νέα Σχολεία, Τεύχος 07 2010