Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΘΚ0706, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιλογής στο εξαμ. 5, 7, 9, ECTS: 3
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[, Γνώση, Κατανόηση, Ανάλυση, Αξιολόγηση]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα της Διαθεματικής, επιστημολογικά θα αποπειραθεί με συστηματικό και εξειδικευμένο τρόπο να εμβαθύνει στις διαδικασίες έρευνας  με βάση τις διεπιστημονικές σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, όπως παρουσιάζονται στα αντικείμενα των διδακτορικών διατριβών. Κυρίως θα στηριχθεί στην ποιητική μεταφορά, η οποία θα θέσει τις προϋποθέσεις για την ενδεχόμενη μεταφορά γνωστικών στοιχείων από ένα γνωστικό πεδίο σε ένα άλλο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα έρευνας πολλαπλών γνωστικών εκδοχών στα διαφορετικά αντικείμενα των ερευνητών.

Ειδικότερα φέτος, η (ο) κάθε υποψήφια (ος) θα παρουσιάσει με όσο γίνεται μεγαλύτερη σαφήνεια το κεντρικό ερώτημα που θέτει η διατριβή του, την ελληνική και διεθνή συζήτηση γύρω από το ίδιο ερώτημα, την αντίστοιχη βιβλιογραφία και ποιες είναι οι θεματικές περιοχές ως προς την διεπιστημονική προσέγγιση του. Τέλος θα  είναι πολύ σημαντικό να περιγράψει την αναμενόμενη πρωτότυπη συμβολή του, όπως απαιτεί το ερευνητικό πρόγραμμα μιας διδακτορικής διατριβής.

Πρακτικά το τρίωρο μάθημα θα περιέχει την παρουσίαση των υποψηφίων διδακτόρων (συνήθως τριών), τη διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ υποψηφίων , φοιτητών, παρευρισκόμενων διδασκόντων  και τυχόν προσκεκλημένων  επιστημόνων και καλλιτεχνών.

Οι φοιτήτριες (ές), που θα παίρνουν ενεργά μέρος με ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων, από τη μεριά τους, θα πρέπει να αποφασίσουν να επεξεργαστούν με ένα κριτικό τρόπο ένα βιβλίο της επιλογής τους (πιθανόν του ερευνητικού τους και από οποιοδήποτε επιστημονικό ή λογοτεχνικό πεδίο), το οποίο θα παρουσιάσουν σε ένα κείμενο 2χιλ. λέξεων στο τέλος του εξαμήνου. Εν τέλει ένα τέτοιου είδους μάθημα, όπου θα συναντιέται η (ο) ερευνήτρια (ής) [υποψήφια (ος) διδάκτορας] και η (ο) φοιτήτρια (ής) [υποψήφια (ος) ερευνήτρια (τής)] θα μπορεί να προάγει την έρευνα και τις διαδικασίες παραγωγής της, ενώ συγχρόνως θα μπορεί να διαχέει την παραγόμενη έρευνα από το μεταπτυχιακό (επίπεδο διδακτορικού) στο προπτυχιακό επίπεδο.

Το μάθημα της Διαθεματικής θα γίνεται κάθε Τέταρτη 15.00-18.00, στην αίθουσα E

Η οριστική απόφαση για την απόφαση του βιβλίου για το οποίο θα γραφεί το δοκίμιο θα γίνει στις 17/10.

Μικρές παρουσιάσεις και σχόλια για το δοκίμιο θα πραγματοποιούνται σε κάθε παρουσίαση-μάθημα,  ανάλογα με τον χρόνο των παρουσιάσεων. Το τελευταίο μάθημα θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε σχόλια των δοκιμίων.

Eπιμέλεια- διδασκαλία
Φ. Ωραιόπουλος
Ομότιμος καθηγητής

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

26/09/2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

(συζήτηση μόνο με φοιτητές για ενδεχόμενη επιλογή του μαθήματος και την προσωπική τους έρευνα)

φ.ωραιόπουλος

 

03/10/2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

α. «Η Κατοίκηση σε συνθήκες Έκτακτης Ανάγκης. Το παράδειγμα της Αθήνας στην εποχή της Κρίσης». Ιωάννα Μπαρκούτα, διδάκτωρ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ

β. Αμφίβιο σώμα. Μια έρευνα της σχέσης σώματος-νερού ΄Η ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΜΦΙΒΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ . Υποψ. Διδ. Α. Νικολοπούλου (επιβλ. Καθ. Φ. Γιαννίση)

 

10/10/2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

α. Τοπικά Δομικά Συστήματα. Η εφαρμογή του ξύλου ως δομικού στοιχείο στον ελλαδικό χώρο. Υποψηφ. Υποψ. Διδ. Αρχοντή Ιωάννου. (Επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

β. Θεωρία και πρακτική της προσθήκης σε σύγχρονες κατασκευές. Υποψ. Διδ. Κατσαρος Α. (επιβλ. Καθηγητής Α. Αντωνακάκης)

 

17/10/2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, VIRTUALΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

α. Χωρικές μεταφράσεις. Πρόσφατες κουλτούρες της αναπαράστασης. Περιγραφή με σχέδια καιαριθμούς. Αφαίρεση από γεωμετρικές σε αλγεβρικές δομές, Υποψ. Διδ.Δ. Ο. Αργυρόπουλος (επιβλ. Καθ. Α. Αντωνακάκης)

β. DigitalDesigner, FreeRunnerκαι Avatar, Υποψ. Διδ. Ν. Πλατσάς (επιβλ. Καθ. Ζ.Κοτιώνης)

γ.Η υποδομή του Μετρό Αθηνών ως πολιτισμική διεπαφή: Ερμηνείες μνήμης και προόδου στο συνδυαστικό πεδίο της αρχιτεκτονικής, καλλιτεχνικής και κοινωνιολογικής θεωρίας.,Υποψ. Διδ. Π. Μώρης (επιβλ. Καθ. Α. Αντωνακάκης)

 

24/10/2010

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΗ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ,

α. Κοινωνικοχωρική και Οπτική Υπολογιστική Ανάλυση Δεδομένων στον Αστικό Σχεδιασμό: Αναδυόμενες Χωρικές Δομές ως Εξαρτημένες Μεταβλητές Κοινωνικών δικτύωνΥποψ. Διδ.Δ. Τσιαπάρας (επιβλ. Καθ. Β.Τροβά)

β. Φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον: Η παρουσία στον υβριδικό χώρο.  Υποψ. Διδ.Χ. Παπασαράντου (επιβλ. Καθ. Β. Μπουρδάκης).

γ. Αφηγηματικά περιβάλλοντα με τη χρήση

της χωρικής επαυξημένης πραγματικότητας. Υποψ. Διδ. Δ. Σταματίου (επιβλ. Καθ. Α. Αντωνακάκης)

 

31/10/2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ

α. «Φυλακές και Ιδρύματα εγκλεισμού. Ανάλυση και ερμηνεία της συμβολής του χώρου στην εγγραφή των μηχανισμών επιτήρησης, πειθάρχησης και τιμωρίας στο ανθρώπινο σώμα» . Υποψ. Διδ. Ε. Παλυβού (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ.Ωραιόπουλος).

β. Αστικός χώρος και σεξουαλικότητα: Πορνικές αγορές στη μεταπολεμική Αθήνα. Υποψ. Διδ. Β. Ροδίτη (Επιβλ. Καθ. Ζ. Κοτιώνης)

γ. Για μια αναθεώρηση της λειτουργίας των αισθήσεων στην Αρχιτεκτονική. Υλικότητα και γραφή ως εργαλεία συγκρότησης της αρχιτεκτονικής γλώσσας. Το έργο των Δημήτρη και Σουζάνα Αντωνακάκη, Υποψ. Διδ. Ε.Παπανδρέου (επιβλ.Καθ. Γ. Τζιρτζιλάκης)

 

07/11/2018

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ

α. Περιστρέφοντας τη Θάλασσα-η Εδαφική Χαρτογράφηση της Μεσογείου-Λανθάνων και Έκδηλος Μεσογειακός χώρος. Υποψ. Διδ. Ε. Μήτσου (επιβλ. Ομ. Καθ. Λ. Παπαδόπουλος)

β. Ρέματα και λόφοι του Λεκανοπεδίου των Αθηνών. Αλλοιώσεις των ρεμάτων και των λόφων του Λεκανοπεδίου σε σχέση με την πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας. Υποψ. Διδ. Ματθαίου Μυρτώ (επιβλ. Καθ. Β. Κολώνας)

γ.Η ανθρωπολογία του τοπίου και η έννοια του συμβάντος στο έργο του Θανάση Τότσικα. Υποψ. Διδ. Μ. Χριστόφορος (επιβλ. Καθ. Γ. Τζιρζιλάκης)

 

14/11/2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΗ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

α. Συστήματα – σε πραγματικό χρόνο. Διαναφορικές αναγνώσεις του Κύβου Συμπύκνωσης του HansHaacke. Υποψ. Διδ. Α. Φιλοπούλου (επιβλ. Καθ. Γ. Τζιρτζιλακης)

β. Εικόνες του Χώρου και Χώροι της Εικόνας: Η εμπλοκή του Ανθρώπου με το χώρο του μέσω της εικονιστικής σκέψης. Υποψ. Διδ. Μ. Ζαβλάρη (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ.Ωραιόπουλος)

γ. «Αδελφοποιήσεις Πόλεων» Η αδελφοποίηση ως κυριολεκτικό και μεταφορικό εργαλείο για την σύγκριση και την κατανόηση πόλεων. Υποψ. Διδ. Σ. Ντώνα (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ. Ωραιόπουλος).

 

21/11/2018

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

α. Ανασυγκρότηση αστικών περιοχών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολεοδομική και αρχιτεκτονική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 1947-1974. Υποψ. Διδ. Σ. Αλεξιάδου (επιβλ. Καθ. Β. Κολώνας)

β.Βόλος 1881-1930, πόλη και αρχιτεκτονική. Υποψ. Διδ. Μανιάτης Κωνσταντίνος (επιβλ. Καθ. Β.Κολώνας)

γ)Βιομηχανικά τοπία της Μεσογείου. Μεταβολές του αστικού χώρου και δυνατότητες για το μέλλον. Υποψ. Διδ. Νικολάου Έφη (επιβλ. Καθ. Κ. Αδαμάκης)

 

28/11/2018

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

α. Εκπαιδευτικές διαστάσεις των παραγόμενων αφηγήσεων σε έναν επαυξημένο αστικό χώρο, με αφετηρία το έργο του R.L. Hemmer. Υποψ. Διδ. Λούκου Μαρία-Σπυριδούλα. Επιβλ. Καθ. Σ. Παπαδόπουλος

β. Η διαχείριση του άυλου: νέες πρακτικές και εργαλεία διατήρησης ψηφιακών έργων τέχνηςκαι εγκαταστάσεων, Υποψ. Διδ. Δ. Α.Ζαβιτσάνου (επιβλ. Καθ. Σ. Παπαδόπουλος)

 

05/12/2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΙΝΕΜΑ, ΘΕΑΤΡΟ

α. Η εξελικτική πορεία της ελληνικής σκηνογραφίας από την περίοδο της ανασυγκρότησης μέχρι τη δικτατορία (1954-1967) και η σκηνική αναπαράσταση του δομημένου χώρου. Υποψ. Διδ. Μ.Λ. Τζόγια-Μοάτσου (επιβλ. Καθ. Β. Κολώνας)

β.Ο επιτελεστικός μηχανισμός των αθέατων χώρων ενός θεάτρου. Διεπιστημονική προσέγγιση στις σύγχρονες θεατρικές σκηνές της Αθήνας. Υποψ. Διδ. Β. Λύρη. (Επιβλ. Αναπλ. Καθ. Φ. Γιαννίσση).

 

12/12/2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΊΑ, ΑΡΧΕΙΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

α. Μηχανισμός φιλοξενίας. Πρωτόκολλα εφήμερης κατοίκησης στη Μαγνησία. Υποψ. Διδ. Δημητρακοπούλου Ευθυμία. (επιβλ. Καθ. Ζ. Κοτιώνης)

β. Το ερείπιο ως αρχείο παραγωγής νοημάτων: Ο οικισμός των Μεγδοβοπλήκτων στα Ορφανά Καρδίτσας. Υποψ. Διδ. Μαραγκού Αφροδίτη. Επιβλ.Καθ. Γ. Τζιρτζιλάκης

γ. Η συζήτηση για την Αρχιτεκτονική στον έντυπο και ψηφιακό λόγο στην Ελλάδα από τον μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα. Υποψ. Διδ. Γ. Ρυμενίδης, (Επιβλ. Ομ. Καθ. Λ. Παπαδόπουλος)

δ) Η Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ του Μεσοπολέμου: Η κατασκευή του (νέο-) Έλληνα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ή η αναζήτηση της αυτονομίας. Υποψ. Διδ. Ν. Πατσαβός (επιβλ. Καθ. Ζ. Κοτιώνης)

 

19/12/2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

α. Εσωτερική διάσταση και συλλογικό αποτύπωμα της σχεδιαστικής πρακτικής: δοκιμιακές λειτουργίες και χρηστικά αφηγήματα. Υποψ. Διδ. Α. Δάλλας (επιβλ. Ομότ. Καθ. Φ.Ωραιόπουλος)

β. Εναλλακτικές πρακτικές της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα στην ύστερη νεωτερικότητα. Υποψ. Διδ. Ζάλη Παγώνα. (Επιβλ. Αναπλ. Καθ. Φοίβη Γιανίσση).

γ. Αστικοί σχηματισμοί και κανόνες στην σύγχρονη ελληνική πόλη. Υποψ. Διδ. Θ. Τούσας (Επιβλ. Καθ. Κ.Πανηγύρης).

 

09/01/2019

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ