Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ-V Α: 'εν αναμονή'
ΑΣ0401, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12

Προσκεκλημένες Ομιλήτριες: Ελίνα Δράμπα, Αλίκη Σκιαδά

 

αναμονή (η)

1. το να περιμένει κανείς κάποιον ή κάτι

ΦΡ.

(α) εν/σε αναμονή (+γεν.) περιμένοντας (με ενδιαφέρον ή αγωνία) (σημαντικό γεγονός που προβλέπεται να συμβεί)

(β) αίθουσα αναμονής (η) αίθουσα που χρησιμοποιείται από πρόσωπα που περιμένουν (σε αεροδρόμιο, νοσοκομείο, ιατρείο κλπ)

(γ) λίστα αναμονής (η) κατάλογος προσώπων που περιμένουν για ορισμένο σκοπό, όπως για κράτηση θέσεως σε πτήση, εισαγωγή σε νοσοκομείο, σε εκπαιδευτικό ίδρυμα κλπ.

2.(συνεκδ.) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κανείς περιμένει

3. καθένα από τα καταληκτικά σημεία των καλωδίων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οικοδομών που μένει ακάλυπτο μέχρι να καλυφθούν οι πρίζες

Γ. Μπαμπινιώτη
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα. 1998

4. (σε κτήρια) το τμήμα της κολόναςαπό οπλισμένο σκυρόδεμα και οι σιδερένιες ράβδοι της που έχουν αφεθεί να εξέχουν στην ταράτσα ενός κτηρίου για την περίπτωση που χρειαστεί να προστεθεί ένας ακόμη όροφος

5. (πληροφορική) η διακοπή της κανονικής λειτουργίας του υπολογιστή με την αποθήκευση όλων των αρχείων στη μνήμη και τη θέση του σε λειτουργία με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

Βικιλεξικό
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AE

Φωτογραφίες και Διαγράμματα:
Δράμπα Ε., Σκιαδά Α., ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ_Αστικός Πυκνωτής Ροών και Στάσεων, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2013 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η έννοια της αναμονής περιγράφει πολλαπλούς συσχετισμούς και καταστάσεις που σχετίζονται με το χώρο και το χρόνο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη παρουσία ενώ συχνά αναφέρεται στη συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών υποκειμένων, που ενεργούν ή καλύτερα φαινομενικά 'αδρανοποιούνται' κατά τη συνθήκη αυτή.

Σκοπός του μαθήματος είναι ο εντοπισμός και η διερεύνηση της συνθήκης της αναμονής μέσα από διαφορετικές κλίμακες, εστιάζοντας ωστόσο τελικά στις σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του αστικού ιστού.

Προτείνεται η διερεύνηση εννοιών όπως ροή, στάση, μετάβαση, αταραξία, χρονοτριβή κ.α. καθώς και η παρατήρηση και καταγραφή κτιρίων, σχέσεων, προγράμματος κλπ. τα οποία επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην αποκωδικοποίηση και μετέπειτα διαχείριση της πληροφορίας, έτσι ώστε σ’ ένα επόμενο στάδιο ν’ αποτελέσει τη βάση σύστασης ενός νέου [αρχιτεκτονικού] προγράμματος που λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως η γεωμετρία,η σωματική εμπειρία, οι ανθρώπινες δράσεις ή αδράνειες κλπ.

Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η εμβάθυνση σε μεθοδολογίες ανάλυσης και αναπαράστασης του δομημένου χώρου προκειμένου να γίνει συνειδητός ο τρόπος που διαφορετικές συνθήκες της πόλης και των καθημερινών πρακτικών μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στην διαμόρφωση και εμπλουτισμό της αρχιτεκτονικής πρόθεσης και σκέψης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α. 'Λίστες'_Δημιουργήστε έναν κατάλογο/αρχείο από πιθανές 'ουρές' αναμονής.

Β. Εντοπίστε στην πόλη συνθήκες αναμονής. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την αίθουσα ή το κτίριο, στις σχέσεις και εντάσεις που παράγονται από το σύνολο του αστικού ιστού, καθώς και τη διαβίωση σε αυτόν.

Κωδικοποίηση και διαγραμματική διαχείριση τυπολογιών χώρων αναμονής

Γ. Προγραμματική έρευνα και συσχετισμός λειτουργιών αναμονής με πιθανό 'οικόπεδο'

Δ. Σύνδεση έρευνας με τελικό κτιριολογικό πρόγραμμα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Auge M., Νon-Places: Introduction to Anthropology of Supermodernity, London and New York: Verso, 1995

Bollnow F.O., Η σχέση με το χρόνο, μετάφραση Ι.Ε. Θεοδωρόπουλος, εκδ. ΜΠ Γρηγόρης, Αθήνα, 1996

Δράμπα Ε., Σκιαδά Α., ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ_Αστικός Πυκνωτής Ροών και Στάσεων, Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2013

Έκο Ο., Η ομορφιά της λίστας, μετάφραση Δήμητρα Δότση-Ανταίος Χρυσοστομίδης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2010

Μουτσόπουλος Θ., Αθήνα σε αναμομή. Η πόλη που περίμενε τα πάντα σήμερα δεν περιμένει τίποτε, Αρχιτέκτονες, περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, 76-περίοδος Β, 2009, σελ. 34-37

Μπερξόν Ε., Η δημιουργική εξέλιξη, επιμέλεια Γιάννης Πρελορέντζος, μετάφραση Κωστής Παπαγιώργης, Γιάννης Πρελορέντζος, Πόλις, Αθήνα 2005

Σβέντσεν Λ., Η φιλοσοφία της βαρεμάρας, επιμέλεια σειράς Μιχάλης Σπουρδαλάκης, μετάφραση Παναγιώτης Καλαμαράς, Σαββάλας, Αθήνα, 2006

Χάιντεγγερ Μ., Είναι και Χρόνος, επιμέλεια Γιάννης Τζαβάρας, Δωδώνη, Αθήνα, 1998

Σκιαδά Α., ΚΑΤΑ[ΣΤΑΣΕΙΣ] ΣΩΜΑΤΩΝ_4+2 ερμηνείες για την έννοια της αναμονής, Ερευνητική Εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2013