Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΙΙ-V Δ: ΘΥΛΑΚΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΑΣ0404, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 5, 7, ECTS: 12

ΘΥΛΑΚΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗ/ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το αντικείμενο του εργαστηρίου-θέματος είναι η εμπλοκή με και η διερεύνηση των απαιτήσεων ενός πολύπλοκου οργανογράμματος λειτουργιών και χωρικών σχέσεων, η στοχαστική διαλεύκανση και η σχεδιαστική επίλυση και τακτοποίησή τους υπό την συνθήκη της πυκνής επισκεψιμότητας. Η απόκτηση επαρκούς δεξιότητας στην διαπραγμάτευση των πολλαπλών και πλεγμένων ιδιοτήτων ενός χώρου συγκράτησης και διάθεσης πληροφοριών και περιεχομένων που αφορούν την σκέψη και τις πρακτικές για τον χώρο καθώς και τις ποικιλίες των εκφραστικών δειγμάτων εντός του. Η αποσαφήνιση και η αρμονική επίλυση της συμπαγούς σχέσης του με το εγγύς περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, αλλά και με το ευρύτερο αστικό πεδίο. Η επίλυση, τέλος, και ο εξοπλισμός του τελειωμένου κτιρίου-θύλακα και ελκυστή σχέσεων, με την ποικιλία των αντικείμενων της εσωτερικής και εξωτερικής επίπλωσης και των ειδικων και γενικών εξοπλισμών του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το αντικείμενο του εργαστηρίου σύνθεσης (ΘΥΛΑΚΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ) ακολουθεί το οργανόγραμμα ενός καινοφανούς κτιριολογικού τύπου που συνδιαλέγεται ισχυρά με το σύστημα των υπαρχόντων κτιρίων και συσχετισμένων ροών πληθυσμού αλλά και τα εγκατεστημένα υλικά υπόβαθρα της εγγύς περιοχής του (εξωτερικό αμφιθέατρο, διαμορφώσεις φύτευσης, ποδηλατόδρομος, στάθμευση, γήπεδα). Το οικόπεδο του διαγωνισμού βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής της πολυτεχνικής σχολής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το εκπαιδευτικό ζωτικό ζητούμενο του μαθήματος είναι η διαπραγμάτευση και η επίλυση ενός νέου είδους λειτουργικών δεδομένων που ενσωματώνωνται πλέον στον ορισμό της βιβλιοθήκης (ψηφιακής, αναλογικής, πράξεων και εκθέσεων) ‘’...όπως την ξέρουμε...’’ επειδή η φυσική μορφή του υλικού της βιβλιοθήκης (βιβλία, χαρτιά) έχει ήδη απωλέσει την φυσική σχέση, την σημασία και την σύνδεση με τον άνθρωπο-αναγνώστη, επισκέπτη, θεατή και μέτοχο επιτελέσεων και πρακτικών.

Η τεχνολογία, στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα, προσφέρει πλήρη, διαδραστική και ανεξάρτητη πρόσβαση στις πηγές και τις αποθήκες πληροφορίας και οι βιβλιοθήκες εμπλουτίζονται, πλέον, με οπτικο-ακουστικό υλικό και με νέες περιοχές και πρακτικές συσχετισμού και  κοινωνικής δράσης (εκπαιδευτικά προγράμματα αναγνώρισης και χειρισμών- επιτελέσεων της καθημερινότητας, δράσεις πολιτισμού μικρής κλίμακας..)

Ένα συνεχώς μεγαλύτερο τμήμα των αστικών πληθυσμών αρχίζει βαθμιαία να χρησιμοποιεί και να οικειοποιείται τους προσφερόμενους και εναλλασσόμενους χώρους. Οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ειδικές κοινωνικές ομάδες ρέουν και συμπληρώνουν-ολοκληρώνουν τις εσωτερικές περιοχές του κτιρίου σε διαφορετικές ώρες, με διαφορετικούς ρυθμούς, με διαφορετικές συγκεντρώσεις και πυκνότητες. Πλέον συσχετίζονται ζωτικά και ενισχυτικά: η μαθητεία, η εργασία και η αναψυχή. Επειδή η εργασία μπορεί πλέον να γίνεται και δικτυακά, μία ολοένα και μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες ως χώρους ατομικής και ομαδικής εργασίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να παραδώσουν ένα πλήρες σχεδιαστικό και θεωρητικό υπόβαθρο (διερευνητικά σχέδια χωρικών και λειτουργικών σχέσεων και μορφολογίας, όψεις, τομες, κατοψεις, 3Dδείγματα, αναλυτικό κείμενο περιγραφής της ιδέας και της μορφοποίησής της, προπλάσματα.) στο τέλος του εξαμήνου.

Θα ληφθούν υπόψιν η συμμετοχή και η επιτόπου εργασία στο εργαστήριο, η ευρηματικότητα των συνθετικών χειρισμών και των επιλογών, η σχεδιαστική επάρκεια, ο στοχαστικός εξτρεμισμός και η ευελιξία επί των αιτημάτων του κτιριολογικού.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόγραμμα Διαγωνισμού βιβλιοθήκης Helsinki
http://competition.keskustakirjasto.fi/competition/

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας– Κτιριολογικό Πρόγραμμα
www.gzachos.gr/document/epagelmatika/meletes/final.pdf

ΟΜΑ/LMN,1999, The Seattle Public Library Concept Book,
http://www.spl.org/prebuilt/cen_conceptbook/page2.htm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Umberto Eco, Το όνομα του ρόδου, 1986, Ελληνικά Γράμματα

Αχιλλέας Κυριακίδης(μτφ.), 2009,  Περί βιβλιοθηκών, Άγρα

Κωνσταντίνος Σταϊκος, Ιστορία της Βιβλιοθήκης στο Δυτικό Πολιτισμό, 2010, Κότινος

Sakamoto, T. and Ferré, A.(eds.) 2003, “Sendai Mediatheque”, ACTAR

Kubo, M and Prát, R. (eds), 2005, “Seattle Public Library”, ACTAR

GA Contemporary Architecture, 2006, Issue 03: LIBRARY, EDITA Tokyo

Francesco Della Casa, 2010, The Rolex Learning Center, ACTAR

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

ψηφιακη, αναλογικη, βιβλιοθήκη, θυλακας