Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI ΣΤ: Κάτω απο την Επιφάνεια σε Κλίση 15°
ΑΣ1502, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ,
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΠΟΡΩΝ - ΒΙΟ-ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός ενός κτιρίου πλήρως βυθισμένου σε έδαφος με ήπια κλίση (10-15ο). Οι χώροι και οι απαιτήσεις του κτιριολογικού του προγράμματος καθώς και οι ειδικές και γενικές συνδεσμολογίες του, οι πλεγμένες του ιδιότητες, αποτελούν το πεδίο της άσκησης και της απόκτησης δεξιότητας των φοιτητριών και των φοιτητών που θα διερευνήσουν το θέμα. Πρόκειται για ένα χώρο ταυτόχρονης ύπαρξης της έρευνας αλλά και της παιδείας με υψηλή προσδοκώμενη επισκεψιμότητα. Η κατανόηση, η διαπραγμάτευση και η επίλυση της σχέσης με το ευρύτερο και εγγύς περιβάλλον, οι θέες, οι θέσεις απομόνωσης των εργαστηρίων αλλά και εκείνες του ανοίγματός των διαθέσιμων στην επίσκεψη δημόσιων χώρων του προς το εγγύς τοπίο αποτελούν ζωτικά στοιχεία που η αποσαφήνιση και η αρμονική επίλυσή τους είναι το ουσιώδες ζητούμενο του θέματος καθώς και, τέλος, ο εξοπλισμός του τελειωμένου κτιρίου-πρότασης με την ποικιλία των αντικείμενων της εσωτερικής και εξωτερικής επίπλωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με αφορμή την γενική και ουσιώδη συζήτηση για τα ζητήματα της ζυγισμένης και ισόρροπης με το φυσικό περιβάλλον (σε αντίθεση με το ανθρωπογενές) συνέχειας του δυτικού πολιτισμού, την κριτική εξέλιξή του, δηλαδή, υπό την σημαντική και βαθμιαία αποδεκτή ομάδα οδηγιών για την μηδενική εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, την μηδενική κατανάλωση ή απώλεια ενέργειας για θέρμανση και δροσισμό των κατασκευών-χώρων ζωής- αλλά και την επανα-διαπραγμάτευση των ζητημάτων της σχέσης με τον τύπο πολιτισμού και την ειδική και ίδια γεωγραφία, πρόκειται να επιδιωχθεί και να υπερασπιστεί η πρόταση του εργαστηριακού-συνθετικού μαθήματος του δευτέρου εξαμήνου με τον τίτλο ‘’Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης / Αποθήκη Σπόρων / Βιο-ποικιλότητα’’. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει τα ζητήματα της στοχαστικής διερεύνησης και διαπραγμάτευσης του περιεχομένου της (Περιβάλλον, Κρίση, Βιο-ποικιλότητα, Πολιτισμός), τα ζητήματα του γενικού και αναλυτικού σχεδιασμού και της εκφραστικής, της ευέλικτης και άρτιας αισθητικής απόδωσής τους.

Πρόκειται για την υπόθεση της δυνατότητας του σχεδιασμού ενός κτιρίου ή συγκροτήματος ή συστάδας κτιρίων με εμβαδόν 2.000 τ.μ. που θα περιλάβει τις λειτουργίες ενός ινστιτούτου έρευνας, εκπαίδευσης και εφαρμογών της υπόθεσης της διατήρησης της τοπικής βιο-ποικιλότητας καθώς και μία αποθήκη σπόρων και έρευνας ποιότητας των προϊόντων της τοπικής γεωγραφίας του νομού Μαγνησίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής του κάμπου της Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα, σε αυτό το κτίριο ή συγκρότημα θα υπάρχει εγκατεστημένη όλη η τεχνολογική, ειδικά ψηφιακή, δυνατότητα διαδραστικής πρόσβασης σε πηγές και αρχεία καθώς και οι βιβλιοθήκες οπτικο-ακουστικών που θα μπορούν να υποστηρίξουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις πολιτισμού (δηλαδή ισχυρής και διαρκούς παιδείας και επιμόρφωσης).

Η υπόθεση στηρίζεται, επίσης, στην διαπίστωση της διαρκώς αυξανόμενης επισκεψιμότητας και  οικειοποίησης των λειτουργιών αυτών των σύνθετων χώρων σε διαφορετικές ώρες, με διαφορετικούς ρυθμούς, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και πυκνότητες, υποστηρίζοντας ισχυρά το πλέγμα της μαθητείας, της εργασίας και του ελεύθερου αλλά γνωσιακά προσανατολισμένου χρόνου των επισκεπτών του. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να παραδώσουν ένα πλήρες σχεδιαστικό και θεωρητικό υπόβαθρο (όψεις, τομές, κατοψεις, αναλυτικό κείμενο περιγραφής της ιδέας και της μορφοποίησής της, προπλάσματα διερεύνησης, συνθετικής αναζήτησης και τελικής επίλυσης) στο τέλος του εξαμήνου. Θα ληφθούν υπόψιν η συμμετοχή και η επιτόπου εργασία στο εργαστήριο, η ευρηματικότητα των συνθετικών χειρισμών και των επιλογών, η σχεδιαστική επάρκεια, ο στοχαστικός εξτρεμισμός και η ευελιξία επί των αιτημάτων του κτιριολογικού.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-KEIMENA-EIKONEΣ.

http://camilorebelo.com/

http://www.longhiarchitect.com/

http://www.deca.gr/

http://news.nationalgeographic.com/news/pictures/2012/07/120702-svalbard-doomsday-seed-vault-food-supply/

http://www.vitra.com/en-us/campus/architectur

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,  ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΡΓΑ

TADAOANDO, Comference Pavillion, Vitra Campus, Wiel am Rien, Γερμανία,

TADAO ANDO,Chichu Art Museum Foundation, Naoshima Fukutake, Ιαπωνία,

KAMILO REBELO, SUSANA MARTINS,Ktima House, Αντίπαρος, Ελλάδα,

DEKA,Αλώνι, Αντίπαρος, Ελλάδα,

THE SVALBARD GLOBAL SEED VAULT,

LONGHI ARCHITECTS,Hill house Pachacamac, Λίμα, Περού,

ΚΟΤΙΩΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΙΣΗ Κιβωτός, Παλιοί σπόροι για νέες μητροπολιτικές καλλιέργειες,  Ελλάδα,