Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ V-VII Ζ - ΔΙΑΜΟΝΗ - ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΠΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΑΣ1807, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 7, 9, ECTS: 12
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

ΔΙΑΜΟΝΗ - ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η εμπλοκή με και η διερεύνηση των απαιτήσεων ενός πολύπλοκου οργανογράμματος λειτουργιών και των συνοδών χωρικών-κοινωνικών σχέσεων. Η στοχαστική διερεύνηση και διαλεύκανση και η σχεδιαστική επίλυση και τακτοποίησή τους υπό την συνθήκη της πυκνής επισκεψιμότητας. Η απόκτηση επαρκούς δεξιότητας στην διαπραγμάτευση των πολλαπλών και πλεγμένων ιδιοτήτων ενός χώρου συγκράτησης και διάθεσης πληροφοριών και περιεχομένων που αφορούν την σκέψη και τις πρακτικές για τον χώρο, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και τις ποικιλίες των δειγμάτων σχέσεων εντός του. Η αποσαφήνιση και η αρμονική επίλυση της συμπαγούς σχέσης του με το εγγύς περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, αλλά και με το ευρύτερο αστικό πεδίο. Η επίλυση, τέλος, και ο εξοπλισμός του τελειωμένου κτιρίου-θύλακα και ελκυστή σχέσεων, με την ποικιλία των αντικείμενων της εσωτερικής και εξωτερικής επίπλωσης και των ειδικων και γενικών εξοπλισμών του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το αντικείμενο του εργαστηρίου σύνθεσης (ΔΙΑΜΟΝΗ, ΑΠΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΖΩΗ) ακολουθεί το οργανόγραμμα ενός καινοφανούς κτιριολογικού τύπου που συνδιαλέγεται ισχυρά με το σύστημα των υπαρχόντων κτιρίων και συσχετισμένων ροών πληθυσμού αλλά και τα εγκατεστημένα υλικά υπόβαθρα της εγγύς περιοχής του (εξωτερικό αμφιθέατρο, διαμορφώσεις φύτευσης, ποδηλατόδρομος, στάθμευση, γήπεδα). Το οικόπεδο του διαγωνισμού βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής της πολυτεχνικής σχολής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το εκπαιδευτικό ζωτικό ζητούμενο του μαθήματος είναι η διαπραγμάτευση και η επίλυση ενός νέου είδους λειτουργικών δεδομένων που ενσωματώνωνται πλέον στον ορισμό της συλλογικής ζωής και των σχέσεων εγκράτειας και οικονομίας ‘’...όπως την ξέρουμε...’’ υπό το θεωρητικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο της σκέψης για την απο-ανάπτυξη, την συλλογική και αλληλέγγυα ζωή που αναδεικνύει τον/την μέτοχο ειδικών επιτελέσεων και πρακτικών.

Η τεχνολογία, στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα, προσφέρει πλήρη, διαδραστική και ανεξάρτητη θεσμοθετημένων υπακοών πρόσβαση στις πηγές και τις αποθήκες πληροφορίας. Οι νέες θεωρητικές ανιχνεύσεις για την απο-ανάπτυξη, την συλλογική και αλληλέγγυα ζωή, την ενεργειακή και πολιτική αυτονομία, την τοπικοποίηση και την καλλιέργεια και έλεγχο της τροφής, αναδεικνύουν νέες περιοχές και πρακτικές συσχετισμού και  κοινωνικής δράσης (εκπαιδευτικά προγράμματα αναγνώρισης και χειρισμών- επιτελέσεων της καθημερινότητας, δράσεις πολιτισμού μικρής κλίμακας..)

Ένα συνεχώς μεγαλύτερο τμήμα των αστικών πληθυσμών αρχίζει βαθμιαία να χρησιμοποιεί και να οικειοποιείται τους προσφερόμενους και εναλλασσόμενους χώρους. Οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ειδικές κοινωνικές ομάδες ρέουν και συμπληρώνουν-ολοκληρώνουν τις εσωτερικές περιοχές του κτιρίου σε διαφορετικές ώρες, με διαφορετικούς ρυθμούς, με διαφορετικές συγκεντρώσεις και πυκνότητες. Πλέον συσχετίζονται ζωτικά και ενισχυτικά: η μαθητεία, η εργασία και η αναψυχή. Επειδή η εργασία μπορεί πλέον να γίνεται και δικτυακά, μία ολοένα και μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες ως χώρους ατομικής και ομαδικής εργασίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να παραδώσουν ένα πλήρες σχεδιαστικό και θεωρητικό υπόβαθρο (διερευνητικά σχέδια χωρικών και λειτουργικών σχέσεων και μορφολογίας, όψεις, τομες, κατοψεις, 3Dδείγματα, αναλυτικό κείμενο περιγραφής της ιδέας και της μορφοποίησής της, προπλάσματα.) στο τέλος του εξαμήνου.

Θα ληφθούν υπόψιν η συμμετοχή και η επιτόπου εργασία στο εργαστήριο, η ευρηματικότητα των συνθετικών χειρισμών και των επιλογών, η σχεδιαστική επάρκεια, ο στοχαστικός εξτρεμισμός και η ευελιξία επί των αιτημάτων του κτιριολογικού.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας– Κτιριολογικό Πρόγραμμα

www.gzachos.gr/document/epagelmatika/meletes/final.pdf

11 κειμενα για την ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ

 http://toxalikouti.org/wp-content/uploads/2013/09/11-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97.pdf

ΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

 http://www.avgi.gr/article/10812/5268799/to-oikodomiko-tetragono-opos-den-to-xeroume-

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

http://fragilemag.gr/kallis-degrowth-vocabulary/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Umberto Eco, Το όνομα του ρόδου, 1986, Ελληνικά Γράμματα

Sakamoto, T. and Ferré, A.(eds.) 2003, “Sendai Mediatheque”, ACTAR

Kubo, M and Prát, R. (eds), 2005, “Seattle Public Library”, ACTAR

GA Contemporary Architecture, 2006, Issue 03: LIBRARY, EDITA Tokyo

Francesco Della Casa, 2010, The Rolex Learning Center, ACTAR

ΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, 2013, Ιορδάνης Στυλίδης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

θυλακας, διαμονή, συλλογικότητα, απο-αναπτυξη