Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΟΑ0402, ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & Η/Υ,
Επιλογής στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 3

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών προσφέρει στους αρχιτέκτονες όχι μόνο νέα εργαλεία σχεδιασμού αλλά και νέα πεδία πρακτικής. Το μάθημα έχει ως στόχο την παρουσίαση του χώρου των διαδραστικών πολυμέσων ως ένα νέο τομέα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται σε τρεις άξονες:

  • στην ανάλυση των διαφορετικών επιπέδων οργάνωσης του χώρου της οθόνης ως περιβάλλον επικοινωνίας (διεπαφή).
  • Στη μελέτη των νέων κωδικοποιήσεων επικοινωνίας και πλοήγησης που βασίζονται στην διαδραστικότητα (χειρονομία, επιλογή, μεταφορά).
  • Τη χρήση της έννοιας του προγράμματος τόσο για την οργάνωση του χώρου όσο και για την οργάνωση της πληροφορίας.

Περιεχόμενο:

Ιστορική εξέλιξη, είδη και εφαρμογές πολυμέσων.

Ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων.

Οργάνωση παραγωγής, ειδικότητες και ρόλοι.

Στάδια διαδικασίας παραγωγής από την αρχική ιδέα στο τελικό προϊόν.

Διαδραστική αφήγηση, αμφίδρομα σενάρια, άξονες και ροή της πλοήγησης.

Σχεδιασμός των υπερσυνδέσμων.

Σχεδιασμός του περιβάλλοντος επικοινωνίας (interface) και των τυπικών οθονών.

Δημιουργική χρήση των εικονογραφικών και ηχητικών στοιχείων.

Χρήση μεταφορών Χωρικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα δεδομένων

Σύγχρονες τάσεις στη διαμόρφωση μιας γλώσσας στα πολυμέσα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδονται δύο ασκήσεις:

Α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μια διαδραστική παρουσίαση με τη χρήση διαφορετικών εκφραστικών μέσων ενός παλαιότερου πρότζεκτ κάθε φοιτητή ή φοιτήτριας. Η παρουσίαση θα αναδεικνύει τις βασικές επιλογές σχεδιασμού, την εξέλιξη και τα στάδια της σχεδιαστικής πρότασης καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της τελικής λύσης.

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ (INTERFACE) ΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Πρόκειται για ομαδική άσκηση και αναφέρεται στο σχεδιασμό ενός πολυμεσικού περιβάλλοντος παρουσίασης του ηχητικού τοπίου ενός αστικού τοπίου.

Για τους φοιτητές άλλων τμημάτων που θα παρακολουθήσουν το μάθημα, οι ασκήσεις θα προσαρμοστούν στα δικά τους ενδιαφέροντα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Δίνεται βιβλιογραφία και προτείνονται δύο βιβλία. Κάθε φοιτητής παίρνει δωρεάν ένα βιβλίο από τα δύο προτεινόμενα. 

1) Δεληγιάννης Ιωάννης, Διαδραστικά Πολυμέσα και ψηφιακή τεχνολογία στις τέχνες, Fagotto

2) Δημητριάδης, Πομπόρτσης, Τριανταφύλλου, Τεχνολογία Πολυμέσων, Τζιόλα

3) Βασιλάκος, Αθανάσιος. Ψηφιακές μορφές τέχνης, Θεσσαλονίκη : ΕκδόσειςΤζιόλα, 2008.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

- Arsac Jacques, Les machines a penser- des ordinateurs et des hommes, Editions du Seuil, Παρίσι, 1990.

- Balpe Jean Pierre, Hyperdocuments, Hypertextes, Hypermedias, Editions Eyrolles, Παρίσι, 1990.

- Νielsen Jacob, Hypertext and Hypermedia, Academic Press Inc, ΣανΝτιέγκο, ΗΠΑ, 1990.

- Waterworth John, Multimedia Interaction with Computers, Ellis Horwood Ltd, Wesr Sussex, Αγγλία, 1992.

- Woodhead Nigel, Hypertext and Hypermedia, Theory and Applications, Sigma Press, Wimslow, Αγγλία, 1991

- Cotton Bob, Oliver Richard, Understanding Hypermedia 2000, Revised edition, Phaidon Press, 1997

- Multimedia Demystified, A guide to the world of multimedia from Apple Computer, Inc., publisher Random House, 1994

- Multimedia, le Guide complet, Canal+, Gallimard,  Παρίσι, 1996

- Ομάδα Εργαστηρίου Πολυμέσων Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, Μultimediaστη Θεωρία και στην Πράξη, εκδόσεις Α.Τζόλα, Θεσσαλονίκη 1996.

-Ζευγώλης, Δημήτριος, Γιώργος Στυλιαράς,.Πολυμέσα: Χρήση τεχνολογιών και εφαρμογές: Με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Θεσσαλονίκη :Τζιόλα, 2011

- Πολίτης Π., Υπερκείμενα, Υπερμέσα και Πολυμέσα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 1994.

- Tway E. L., Δουλέψτε με τα πολυμέσα, (μτφρ. Βρέτταρου Ι., Γιουβανάκη Ν., Φράγκου Ν.), εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 1994- Luppa Nicholas, Designing Interactive digital Media, Focal Press, 1998

- Robert  Jason, Director 5 Demystified, Addison-Wesley, 1996

- Villamil-Casanova John, Molina Luis, Multimedia Production, Planning and Delivery, Macmillan Computer Publishing, 1997

- Garrand Timothy, Writing for Multimedia, Focal Press, 1997 (συνοδεύεται από CD-ROM).

- Cotton Bob, Oliver Richard, Understanding Hypermedia 2000, Revised edition, Phaidon Press, 1997.

- Dondis Donis, A Primer of Visual Literacy, MIT Press, 1973.

- Brenda Laurel, editor, The Art of Human – Computer Interface Design, Addison-Wesley 1996

Συλλογή άρθρων που καλύπτει τα διαφορετικά θέματα του σχεδιασμού του περιβάλλοντος επικοινωνίας.

- Brenda Laurel, editor, Computer as Theater, Addison-Wesley 1991

- Nick Luppa, Designing Interactive Digital Media, Focal Press, 1998

- Dominic Milanoeditor, Interactivity in Action, edited by Miller Freeman Books, 1997

- Jonathan Reed editor, Multimedia, Le Guide Complet, Editions Gallimard 1996

- Tognazzini Bruce, Tog on Interface, Addison-Wesley, 1992

- Willem Velthoven, Jorinde Seijdel editors, Μultimedia  Graphics, Thames and Hudson, 1996

- Multimedia Demystified, A Guide to the World of Multimedia, Apple Computer Inc.1994.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

διαδραστικά πολυμέσα, διεπαφή, υπερμέσα, υπερσύνδεσμος, διαδραστικός σχεδιασμός, ψηφιακή αφήγηση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

http://eclass.uth.gr/eclass/MHXD173/