Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Μπουρδάκης Βασίλης / Καθηγητής
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Βιογραφικό

Αρχιτέκτονας ΕΜΠ (1987), PhD University of Bath UK (1994) όπου εργάστηκε ως ερευνητής και δίδαξε ως το 1998. Από το 1999 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εργάζεται κυρίως ερευνητικά στο τομέα της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) και σε θέματα αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων ως μέσο επικοινωνίας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως εργαλείο χωροταξικής και πολεοδομικής μελέτης αλλά και ως αυτόνομο περιβάλλον σχεδιασμού. Τη περίοδο 1994-1996 δημιούργησε το πρώτο μεγάλης κλίμακας και αρχιτεκτονικά ακριβές ψηφιακό μοντέλο πόλης παγκοσμίως, για τη πόλη του Bath. Έχει διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς όπου συμμετείχε από το 1994. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός διεθνών αναφορών στο έργο του. 

Θέσεις Ευθύνης

2014 - 2018: Αναπληρωτής πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
2012 - 2015: Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης 
2023 - : Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης 
2005 - : Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού eCAADe 

Σπουδές

1987, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΜΠ
1994, Διδακτορικό, Μπάθ, Αγγλία

e-mail

vas@uth.gr

Τηλέφωνο

+30 24210 74421

Έρευνητικά προγράμματα

2024 - 2025, Ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας σε 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις http://ic.cti.gr/el/
Θέση: Επιστημονικά Υπεύθυνος Φορέα
Φορέας Χρηματοδότησης: ΙΤΥΕ Διόφαντος

2020 - 2023, Aπόδραση στον Πολιτισμό: Ανάπτυξη μιας προηγμένης, καινοτόμου και state-of-the-art υποδομής ψηφιακών εκπαιδευτικών παιγνίων απόδρασης (escape games), για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Θέση: Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

2020 - 2023, «Colour & Travel: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Καινοτόμων Ταξιδιωτικών Ψηφιακών Εφαρμογών με Ψυχαγωγικά και Παιγνιώδη Χαρακτηριστικά», Ενότητα Εργασίας 1: «Μεθοδολογική προσέγγιση - Λειτουργικές προδιαγραφές - Σχεδιασμός Περιεχομένου & Μηχανισμών Εφαρμογών». Συγκρότηση Πλαισίου Παιχνιδοποίησης
Θέση: Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

2018 - 2021, ΤΕΜΝΗΘΕΣ: Τεκμηρίωση και Επικοινωνία της Μνήμης στη Θεσσαλία https://www.researchgate.net/project/TEKMERIOSE-kai-EPIKOINONIA-tes-MNEMES-STE-THESSALIA-THESSALY-MEMORY-DOCUMENTANTION-and-COMMUNICATION
Θέση: μέλος ερευνητικής ομάδας του ΠΘ
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

2013 - 2015, OIKONET, Διεθνές διεπιστημονικό δίκτυο σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης σχετικά με την κατοικία http://www.oikonet.org/
Θέση: επιστημονικός υπεύθυνος για ΠΘ
Φορέας Χρηματοδότησης: Lifelong Learning Programme, Erasmus Networks

2011 - 2015, «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης». http://lecad.arch.uth.gr/el/research/show/9
Θέση: Υπεύθυνος Ερευνητικής ομάδας ΕΠΕΟΤ
Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας, ΕΣΠΑ

2011 - 2015, "Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη διαχείριση του τεχνητού φωτισμού εσωτερικών χώρων και εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του φυσικού φωτισμού"
Θέση: μέλος ερευνητικής ομάδας του ΠΘ
Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας, ΕΣΠΑ

2004 - 2008, "Τεχνολογία, Μαθηματικά και Κοινωνικό Φύλο" http://ltme.ece.uth.gr/gender-maths-technology/
Θέση: Υπεύθυνος Δράσεων 5.1.2 και 5.2.2 (Εκπόνηση Εμπειρικών και Πειραματικών Μελετών)
Φορέας Χρηματοδότησης: Προγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ευρωπαϊκή Ένωση

2002 - 2006, “PICT, Planning Inclusion of Clients through e-Training” http://vr.arch.uth.gr/PICT-DVD/
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης: Leonardo Da Vinci, EU

2002 - 2007, “Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Πληροφοριακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης του Π.Θ.”
Θέση: Συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Ε. και ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

2000 - 2004, Δίκτυο ΑΡΓΩ, Αναπτυξιακή βοήθεια DAC 170 http://vr.arch.uth.gr/argo/
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης 3 (Δημιουργία Εποπτικού Υλικού για την περιγραφή και προώθηση τουριστικών προγραμμάτων)
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)

2000 - 2002, Έρευνα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Αεροπορικής Υποδομής Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου
Θέση: Συνεργάτης Αρχιτέκτων
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

1999 - 2001, Πρόγραμμα "ΙΡΙΣ- Η τέχνη των Μαθηματικών και τα Μαθηματικά της Τέχνης
Θέση: Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Τα Ελληνικά Σχολεία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Χρηματοδότηση: Β' ΕΠΕΑΕΚ

1998 - 2004, "Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Θ."
Θέση: συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ, Υπουργείο Παιδείας & ΕΕ

1997 - 1998, Αποκατάσταση και Επανάχρηση του κτιρίου Επίπλευσης (Λαύριο)
Θέση: Ειδικός Σύμβουλος
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

1996 - 1998, Ψηφιακό Διαδραστικό Μοντέλο Εικονικής Πραγματικότητας της Πόλης του Μπάθ  http://fos.prd.uth.gr/VRML/casa/bath/bath.html
Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: EPSRC, Πανεπιστήμιο Μπάθ

1996, Τρισδιάστατο Διαδραστικό ψηφιακό μοντέλο του West End, Λονδίνο http://fos.prd.uth.gr/VRML/casa/london/index.html
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: British Telecom, Πανεπιστήμιο Μπάθ

Αρχιτεκτονικό έργο

2019 - 2020, Προμελέτη διόροφης εξοχικής κατοικίας στην Κούταλη Λήμνου

2010 - 2011, Διώροφη μονοκατοικία στον Άγιο Γεώργιο Βόλου (μελέτη)

2009, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το κτίριο της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Delft στην Ολλανδία

2009 - 2010, Εργοστάσιο, γραφεία και έκθεση παραγωγής συνθετικών στην Β' ΒΙΠΕ Βόλου (μελέτη)

2008, Εργαστήριο ξενώνας στον Άγιο Βλάσιο Πηλίου (μελέτη)

2003, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός "Αειφόρος Αρχιτεκτονική για τη Μεσόγειο με πετάσματα Αλουμινίου" υπό την αιγίδα του UIA (International Union of Architects), Έπαινος (συνεργασία με Ε. Γαβρήλου και Α. Τσαγκρασούλη)

2003, 6ος Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός σχεδιασμού χώρου παραστάσεων - αγωνοθέτης OISTAT (Διεθνής Οργανισμός Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου), (συνεργασία με Ε. Γαβρήλου)

2002, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός εφήμερων κατασκευών στα πλαίσια του Αθήνα 2004, Αθήνα, (συνεργασία με Δ. Χαρίτο και Ε. Γαβρήλου)

2001 - 2005, Κατοικία στα Παλαιά Βόλου (μελέτη και επίβλεψη)

1998, Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το κτίριο του Τμήματος Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη. Τέταρτη Θέση (συνεργασία με Θ. Φωτίου και Ν. Μάρδα).

1998, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για τη Διαμόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), Αθήνα. Τέταρτη θέση (συνεργασία με Ν. Μάρδα και Β. Απέργη).

1995, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το Κτίριο Γραφείων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Αθήνα (συνεργασία με Μ. Παπαβασιλείου και Κ. Καρβούντζη).

1995, Διεθνής Διαγωνισμός Ιδεών Κατασκευών από Μεμβράνες, με Θέμα "Υπερκατασκευές, Παιχνίδι" Ιαπωνία.

1995, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση κτιρίου Αλευραποθήκης Baltic στο Gateshead και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο, (συνεργασία με Μ. Παπαβασιλείου).

1995, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ανάπλασης περιοχής "Χαλικάκι" Ηλιούπολη Αθήνα. Βραβείο (Δεύτερη εξαγορά) (συνεργασία με Μ. Παπαβασιλείου και Κ. Καρβούντζη).

Καλλιτεχνικό έργο

2019, "Αποχαιρετισμός", Ηχητική εγκατάσταση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής (21 Ιουνίου 2019), Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

2004,  Διαδραστική εγκατάσταση ‘Detour’ Ομάδα: Γαβρήλου Ε., Μπουρδάκης Β., Coti K., Χαρίτος Δ., Τσαγκρασούλης Α., Σκούφης Δ., Ανδρέου Α.   http://fos.prd.uth.gr/projects/detour2004/index.html

Μαθήματα στο τρέχον ακαδ. έτος

Αρχιτεκτονική Σύνθεση III-V ΙΑ: Αρχιπέλαγος
Αρχιτεκτονική Σύνθεση III-V ΣΤ: Δυναμικές Προσόψεις
Αυτοματοποιημένη Σχεδίαση I
Αυτοματοποιημένη Σχεδίαση II
Γενική εισαγωγή στους Η/Υ
Εικόνα - Ήχος - Πολυμέσα

Άλλη διδασκαλία

2010, "DIVE2010" εντατικό εργαστήριο Erasmus, συμμετοχή, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, Μάιος  http://predmet.fa.uni-lj.si/dive/index.htm

2009, 'The intelligent production of a furniture', 8ο θερινό αρχιτεκτονικό εργαστήριο ΚΑΜ, συμμετοχή, Χανιά, Αύγουστος  http://www.kamworkshops.com/2009/

2008, Εργαστήριο στα πλαίσια του συνεδρίου SΑRMASTE, Λεσότο, Ν.Αφρική (σε συνεργασία με Α.Χρονάκη)

2007, "HOSPI_TABLE", 6ο θερινό εργαστήριο ΚΑΜ, συμμετοχή, Χανιά, Αύγουστος  http://www.kamworkshops.com/2007/

2005, "Γέφυρες", 4ο θερινό εργαστήριο ΚΑΜ, συμμετοχή, Χανιά, Αύγουστος

 

Επιμέλειες [3]

J.C.Augusto, V.Bourdakis, D.Braga, S.Egerton, K.Fujinami, G.Hunter, F.Kawsar, A.Lotfi, D.Preuveeneurs, A.Wahab bin Abdul Rahman, V.Zamudio (επιμ) (2013), "The 9th International Conference on Intelligent Environments" Proceedings, Αθήνα, CPS.

J. Duarte and V. Bourdakis (eds) (2007), International Journal of Architectural Computing, guest editors Vol5.Νο1  http://multi-science.metapress.com/content/u85455722445/?sortorder=asc&v=condensed

Bourdakis, V., and Charitos D. (2006) "Communicating Space(s)", eCAADe Publications, pp.928  http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Search?search=0-9541183-5-9&paint=1&_form=AdvancedSearchForm

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους [4]

Deffner A. and Bourdakis V. (2010) 'Can Urban Planning, Participation and ICT Co‐exist? Developing a Curriculum and an Interactive Virtual Reality Tool for Agia Varvara, Athens, Greece' Στο C. Silva (ed.) Handbook of Research on E‐Planning; ICTs for Urban Development and Monitoring, IGI Global, New York, σελ. 268-285.

Deffner, A. and Bourdakis, V. (2008) "The Interrelationship of Planning, Participation and ICT: The Case of Developing a Curriculum in Agia Varvara, Athens, Greece" Στο 'The context, dynamics and planning of urban development: a collection of papers', Y.Psycharis and P. Skayannis (εκδ), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, σελ. 85-98.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/ERSA2006/Deffner_Bourdakis2008.pdf

Μπουρδάκης Β. (2000) 'Χρησιμοποιώντας Συνθετικά Περιβάλλοντα Πόλεων' Στο Δεκαεπτά Κείμενα για το Σχεδιασμό, τις Πόλεις και την Ανάπτυξη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, σελ. 447-462 .  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/17texts_PRD_2000.pdf

Bourdakis V. (1997) 'Virtual Reality: A Communication Tool for Urban Planning' Στο A. Asanowicz and A. Jakimowitz (επιμ.) CAAD-Towards New Design Conventions, Technical University of Bialystok, σελ. 45-59.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/CAAD-TNDC/index.html

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά [12]

Clapsopoulos I., Laliotou I., Doropoulos S., Fanakis A., Bourdakis V., Stoyannidis Y., Pentazou I., Kalaouzis G. and Selitsaniotis T., , 2022, “Managing digital archival collections by integrating Archivematica, AtoM and VuFind software: the University of Thessaly Historical Archive case”, Journal of Integrated Information Management 7:1 (2022), 7-18

Papasarantou, C. and Bourdakis, V. (2012) "Represent-ing presence", Στο V!rus Journal, RE:PRE:SENT, Issue 8, Δεκ.2012. http://www.nomads.usp.br/virus/virus08/?sec=4&item=4&lang=en

Tsangrassoulis Α., Bourdakis V., Geros V. and Santamouris M. (2006) ‘A genetic algorithm solution for the design of slat-type blinds’, Renewable Energy Vol.31, σελ.2321-2328  http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2005.09.031

Μπουρδάκης Β. και Γαβρήλου Ε. (2005) 'DETOUR: Επικοινωνώντας αισθήσεις και δράσεις', Αρχιτέκτονες τ.52, σελ. 77-79  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/Arxitektones_v52.B/Arxitektones_DeTOUR.pdf

Μπουρδάκης Β. (2005) 'Εικονικά Αστικά Μοντέλα και οι Πολεοδομικές Εφαρμογές τους', ΙΜΕΡΟΣ Τεύχος 5  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/IME2004/Imeros_5.pdf

Tsangrassoulis Α., Gavrilou E. and Bourdakis V. (2004) 'Genetically Modified Buildings?',Metalocus, (15):σελ. 70-77.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/Metalocus_15/metalocus15_Tsangrassoulis-Gavrilou-Bourdakis.pdf

Γαβρήλου Ε. και Μπουρδάκης Β. (2003) 'Η Νοηματική Ανασυγκρότηση του Χώρου: Ο Επαναπροσδιορισμός των "Αρχιτεκτονικών Σταθερών" και των Πρωταρχικών Δομών "Σωματικής Εμπειρίας', ΑΕΙΧΩΡΟΣ, 1(2), σελ.130-145.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/Aeihoros2.1/aeixoros2_1_gavrilou.pdf

Tsangrassoulis Α. and Bourdakis V. (2003) 'Comparison of radiosity and raytracing techniques with a practical design procedure for the prediction of daylight levels in atria', Renewable Energy, 13(28), σελ.2157-2162.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/RE03-PLEA02/Renewable_Energy_Tsagrasoulis-Bourdakis.pdf

Bourdakis V. (1998) 'Navigation in Large VR Urban Models', VirtualWorlds, σελ.345-356.  http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?a47a

Bourdakis V. and Fellows R. F. (1997) 'Appraising the performance of long span sportshalls and swimming pools in Greece', Journal of Financial Management of Property and Construction , 2(2), σελ.39-58.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/JFMP&C/index.html

Chronaki A. and Bourdakis V. (1996) 'The Internet: Reality or Myth for Researchers?', European Education Research Association (EERA) Journal, 2(2), σελ.12-16.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/EERA_Internet.html

Day A. K., Bourdakis V. and Robson J. M. (1996) 'Living with a virtual city', Architectural Research Quarterly, (2), σελ.84-91.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/ARQ96/

Πρακτικά Συνεδρίων [39]

Papadopoulos S., Bourdakis V., Mantzari E., Vagelatos A., Galani A., Loukakis G. (2022), "Designing VR and AR gamifications for cultural heritage educational escape games". 43rd International Conference of Representation Disciplines for teachers: Dialogues Visions and Visuality, Genoa, Italy. pp. 1789-1796,  ISBN: 9788835141938

Papadopoulos S., Zavitsanou A., Mantzari E., Bourdakis V., Vagelatos A. (2022), "Escape Through Culture, Gamified Cultural Experiences", ICDCH 2022: XVI. International Conference on Digital Cultural Heritage, Tokyo, Japan. pp. 36-40, online issn: 1307-6892.

G. Loukakis, S. Papadopoulos, V. Bourdakis (2020), “Olympus VR. Sediments of information and interaction”, 4th International Congress on Ambiances. Alloaesthesia: Senses, Inventions, Worlds. (in print).

Bourdakis V. και Tsangrassoulis Α. (2019) "Dynamic Facade Design Studio: From Sketches to microcontrollers"  Στο Sousa, JP, Xavier, JP and Castro Henriques, G (eds.), Architecture in the Age of the 4th Industrial Revolution - Proceedings of the 37th eCAADe and 23rd SIGraDi Conference - Volume 2, University of Porto, Porto, Portugal, 11-13 September 2019, pp. 725-730 http://papers.cumincad.org/cgi-bin/works/paper/ecaadesigradi2019_459

Γ. Λουκάκης, Σ. Παπαδόπουλος, Β. Μπουρδάκης (2018), «Σχεδιασμός και υλοποίηση φυσικού περιβάλλοντος με χρήση ανοικτών δεδομένων, ελεύθερου λογισμικού και μηχανών παραγωγής παιχνιδιών», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Ελλάδα. (σελ. 1349-1360). ISBN 978-960-99226-6-1 (CDROM)

Παπασαράντου, Χ. και Μπουρδάκης, Β. (2016)  “Η ενσώματη μεικτή παρουσία ως εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης και προσέγγισης των ‘φυσικοψηφιακών’ περιβαλλόντων”, στα πρακτικά του 3ου Διεθνούς Congress on Ambiances, Σεπτέμβριος, Βόλος, Ελλάδα, Τόμος 1, σελ. 503-508

Papasarantou, C., Kalaouzis, G. and Bourdakis, V. (2015) “Spatio-temporal 3d structures: visualizing the historic dataset”, in proceedings of “Museums in Motion” conference, University of Thessaly Press Volos, Greece, 3-4 July, p. 157-161

Papasarantou, C.; Kalaouzis, G., Pentazou, I. and Bourdakis, V. (2015) A Spatio-Temporal 3D Representation of a Historic Dataset, Martens, B, Wurzer, G, Grasl T, Lorenz, WE and Schaffranek, R (επιμ.), Real Time - Proceedings of the 33rd eCAADe Conference - Volume 1, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 16-18 September 2015, σσ. 701-708 http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?_id=ecaade2015_161&sort=DEFAULT&search=Bourdakis&hits=23

Papasarantou, C., Rizopoulos, C., Bourdakis, V. and Charitos, D. (2014) Mixed embodied presence through the lens of embodiment and social presence. Στο, A.Felnhofer & O.Kothgassner (επιμ.) "Challenging Presence" 15th International Conference on Presence, Facultas.wuv, Vienna.

Papasarantou, C., Kalaouzis, G, and Bourdakis, V, (2013) Info - Data Constructions, Stouffs, Rudi and Sariyildiz, Sevil (eds.), Computation and Performance – Proceedings of the 31st eCAADe Conference – Volume 1, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 18-20 September 2013, pp. 185-192 http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?ecaade2013_238

Bourdakis, V., Pentazou, I. (2012) Real City Museum/Virtual City Model: Real Datasets/Virtual Interactions, Στο H.Achten, J.Pavlicek, J.Hulin and D.Matejdan (επιμ.), Digital Physicality - Proceedings of the 30th eCAADe Conference - Volume 2 / ISBN 978-9-4912070-3-7, Czech Technical University in Prague, Faculty of Architecture (Czech Republic) 12-14 September, σελ. 337-341. http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?ecaade2012_314

Χρονάκη, Α., Μπουρδάκης, Β. και Στώικος Γ. (2012) Σχεδιάζοντας μία VR διαδραστική αφήγηση ως παιχνίδι μάθησης, Στο Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012. [ψηφιακά πρακτικά] ChronakiEtAl.pdf http://hcicte2012.uth.gr/main/sites/default/files/proc/Proceedings/ChronakiEtAl.pdf

Chatziandreou. D, Kostopoulou, M.A. and Bourdakis, V. (2012) " Object design and information management for lifelong spatial reconfiguration in buildings" Στο Austalasian Conference on Innovative Technologies in Construction 'From Building Information Modelling to Beyond', Wuhan, China.

Bourdakis, V. (2011) Interactive Spatial Design course analysis: 10 years, 150 projects, Στο RESPECTING FRAGILE PLACES [29th eCAADe Conference Proceedings / ISBN 978-9-4912070-1-3], University of Ljubljana, Faculty of Architecture (Slovenia), σελ.647-652 http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?ecaade2011_019

Bourdakis, V. (2010) Designing Interactions: A step forward from time based media and synthetic space design in architectural education, FUTURE CITIES [28th eCAADe Conference Proceedings] ETH Zurich, σελ.151-156  vbourdakis%5Becaade2010%5D.pdf http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?ecaade2010_183

Bourdakis, V. and Chronaki, A. (2010) Control technology as a means for designing virtual interactive space: what could be learned from blender use in architectural education? Στο E. Menegatti (επιμ.) 2nd International Conference on Simulation, Modelling and Programming for Autonomous Robots (SIMPAR) Proceedings, Darmstadt, σελ. 606-623  http://www.terecop.eu/SIMPAR2010/TR-TWR-2010/26-TeachingRobotics.pdf

Bourdakis, V. (2009) "Designing habitable interactive spaces: a smart home case study in Greece" Στο Intelligent Environments 2009, Proceedings of the 5th International Converence on Intelligent Environments, V.Callaghan, A.Kameas, A.Reyes, D.Royo and M.Weber (επιμ.) IOS Press, σελ.355-361  http://www.booksonline.iospress.nl/Content/View.aspx?piid=12967

Bourdakis, V. (2008) 'Low Tech Approach to 3D Urban Modeling', Στο Architecture in Computro [26th eCAADe Conference Proceedings / ISBN 978-0-9541183-7-2] Antwerpen (Belgium) 17-20 September 2008, σελ. 959-964  ecaade2008_186.content.pdf http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?ecaade2008_186

Βourdakis, V. and Charitos, D. (2006) "Communicating Space(s)" Στο Communicating Space(s) eCAADe06 Proceedings, V.Bourdakis, D.Charitos (επιμ.) eCAADe, σελ.7-8

Tsangrassoulis, A. Geros, V. and Bourdakis, V. (2006) "Energy conscious automated design of building facades using genetic algorithms", Στο Communicating Space(s) eCAADe06 Proceedings, V.Bourdakis, D.Charitos (επιμ.) eCAADe, σελ.898-903.  http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?_id=2006_898

Charitos, D., Bourdakis, V. & Gavrilou, E. (2006) "Embedding an Audiovisual Interactive Installation Environment in Urban Space for Enhancing Social Interaction", Στο 2nd International Conference on Intelligent Environments, Organising Professional Network: Robotics and Mechatronics, NTUA, Athens, σελ.93-99.  http://dx.doi.org/10.1049/cp:20060630

Bourdakis V. and Chronaki A. (2005) 'Social and Gender issues emerging on utilizing a VR planning tool for public participation', Στο Vision and Visualisation, IX Iberoamerican Congress of Digital Graphic Proceedings, SiGRaDi, Peru. vol. 2, σελ. 529-534  http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?_id=sigradi2005_529

Gavrilou E., Bourdakis V. and Charitos D. (2005) 'Documenting the Spatial Design of an Interactive Multisensory Urban Installation' Στο: Digital Design the Quest for new paradigms, eCAADe2005 Proceedings eCAADe, σελ.771-778, ISBN 0 9541183 3 2  http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?2005_771

Charitos, D. Gavrilou, E. and Bourdakis, V. (2005) "Instigating Interpersonal Mediated Communication within the Context of an Interactive Installation in Urban Space" In Altered States: Transformation of perception, place and performance, Plymouth, UK [DVD-ROM proceedings]

Bourdakis V. (2004) 'Developing VR Tools for an Urban Planning Public Participation ICT Curriculum; The PICT Approach'. Στο B. Rudiger, B. Tournay and H. Orbaek (επιμ) Architecture in the Network Society: eCAADe2004 Proceedings:eCAADe Publications, σελ. 601-607.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/eCAADe04/bourdakis_601.pdf

Χρονάκη Ά. και Μπουρδάκης Β. (2003) 'Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασμού'. Στο Α. Λιοναράκης (επιμ.) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοιχτή και Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση:σελ. 91-101.

Bourdakis V. and Charitos D. (2002) 'Teaching Virtual Environment Design'. Στο S. Wrona (επιμ.)Connecting the Real and the Virtual- design e-education: eCAADe2002 Proceedings:eCAADe Publications, σελ. 42-49  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/eCAADe02/01_bourdakis.pdf

Bourdakis V. (2001) 'On Developing Standards for the Creation of VR City Models'. Στο H. Penttila (επιμ.)Architectural Information Management: eCAADe2001 Proceedings:eCAADe Publications, σελ. 404-409.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/ecaade01/15_01_bourdakis.pdf

Charitos D., Pehlivanidou Liakata A., Bourdakis V. and Kavouras M. (2001) 'Time Based Media as a Means to Enhance Spatial Representations'. Στο H. Penttila (επιμ.)Information Management: eCAADe2001 Proceedings:eCAADe Publications, σελ. 233-238.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/ecaade01/10_01_charitos.pdf

Charitos D. and Bourdakis V. (2000) 'Designing for the spatial context of 3D online communities'. Στο D. Donath (επιμ.) Promise and Reality: eCAADe2000 Proceedings:eCAADe Publications, σελ.165-170.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/ecaade00/4_03_charitos.pdf

Bourdakis V. and Charitos D. (1999) Virtual Environment Design - Defining a new direction for architectural education. Στο eCAADe99 Proceedings: eCAADe Publications, σελ. 400-410  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/eCAADe99/index.html

Bourdakis V. (1998) 'Utilising Urban Virtual Environments'. Στο C.Branki and K Zreik (επιμ.) EuropIA98 Proceedings, σελ.417-426  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/EuropIA98/

Bourdakis V. (1997) 'The Future of VRML on Large Urban Models'. Στο R. Bowden (επιμ.) UKVRSig'97, σελ.32-40.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/UKVRSIG97/index.html

Bourdakis V. (1997) 'Making Sense of the City'. Στο R. Junge (επιμ.) CAAD futures 1997, Kluwer Academic Publishers, σελ.663-678.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/CAADFutures97/index.html

Bourdakis V. and Day A. K. (1997) 'A VRML model of Bath'. Στο R. Coyne, M. Ramscar, J. Lee and K. Zreik (επιμ) Design and the Net:europIA Productions, σελ.13-22.  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/EuropIA97/index.html

Bourdakis V. (1996) 'From CAAD to VR; Building a VRML model of London's West End'. Στο The Third UK Virtual Reality Special Interest Group Conference; Full Paper Proceedings, σελ.5-13  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/3rd-UKVRSIG/index.html

Bourdakis V. and Fellows R. F. (1996) 'Appraising the Performance of Long Span Sportshalls and Swimming Pools in Greece'.Στο Proceedings of International Conference on Urban Engineering in Asian Cities in the 21st Century, σελ.463-468.

Bourdakis V. (1995) 'Virtual Reality in Teaching Architecture'. In The Potential of Virtual Reality for UK Higher Education Workshop.

Bourdakis V. and Fellows R. F. (1993) 'A Model Appraising the Performance of Structural Systems Used in Sportshall and Swimming Pool Buildings in Greece'. Στο H. Timmermans (επιμ.) Design Decision and Support Systems:Kluwer Academic Publishers, σελ. 239-248  http://fos.prd.uth.gr/vas/papers/DDSS92/index.html

Κατάλογοι εκθέσεων [2]

Γαβρήλου Ε., Μπουρδάκης Β., Λυκουριώτη Ι., Πανηγύρης Κ., (2009) University of Thessaly, Faculty of Engineering, Department of Architecture. Στο: Brizzi M. and Giaconia P., (eds). Κατάλογος της έκθεσης Visions, 9th edition of Beyond Media, International Festival of Architecture and Media. Φλωρεντία: Image Publishing, σελ. 158-161. [Παρουσίαση μαθημάτων σχεδιασμού με χρήση νέων τεχνολογιών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας]

Gavrilou E., Charitos D. Bourdakis V, Spanou I. [2004] 'Bodily Awareness Engines' In Cultural Olympiad 2001 - 2004. International  Architectural Competition > Ephemeral Structures in the City of Athens, The Athens D.O.E.S. Series, p. 287, ISBN 960-7980-49-2

Άλλα [2]

B. Μπουρδάκης (2003) 'Εικονική Πραγματικότητα: Σχεδιασμός Ψηφιακών Περιβαλλόντων', Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος [σημειώσεις μαθήματος]  http://vr.arch.uth.gr/VR-Arch/

Γαβρήλου Ε., Μπουρδάκης Β., Τσαγκρασούλης Α. [2003] ‘Mediterranean Architectural Competition - Sustainable Mediterranean Architecture with Aluminium Facades’, Στο ‘Αλουμίνιο’, Τεύχος Δεκεμβρίου

Ημερίδες-Συνέδρια

2022,  Designing VR and AR gamifications for cultural heritage educational escape games. 43rd International Conference of Representation Disciplines for teachers: Dialogues Visions and Visuality, Genoa, Italy. [Papadopoulos S., Bourdakis V., Mantzari E., Vagelatos A., Galani A., Loukakis G.]

2022,  Escape Through Culture, Gamified Cultural Experiences, ICDCH 2022: XVI. International Conference on Digital Cultural Heritage, Tokyo, Japan.  [Papadopoulos S., Zavitsanou A., Mantzari E., Bourdakis V., Vagelatos A.]

2022,  Fostering Greek cultural landscape: From literary texts to the design of digital escape games, 4th International Conference on Digital Culture & AudioVisual Challenges, Corfu, Greece. [Mantzari Ε., Papadopoulos S., Bourdakis V., Galani A., Gavrielidou M., Fountana M.]

2022,  Sound design and gamified experiences in digital escape games exploring Greek cultural landscape, Interanational Congress: Landscape and Sustainability. Listening to multiplicity, UAM, Madrid.  [Τ. Ward, S. Papadopoulos, V. Bourdakis, E. Mantzari, A. Vagelatos]

2021,  Ανάπτυξη μίας προηγμένης καινοτόμου υποδομής ψηφιακών εκπαιδευτικών παιγνίων απόδρασης (escape games) για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, 2nd Thessaloniki Design Week

2020,  Olympus VR. Sediments of information and interaction, 4th International Congress on Ambiances. Alloaesthesia: Senses, Inventions, Worlds. International Ambiances Network, E-Conference [Loukakis G., Papadopoulos S., Bourdakis V.]

2019Interactive edutainment: designing digital environments at LECAD, UTH  στο Διεθνές Συμπόσιο για Τέχνη, Επιστήμη και Τεχνολογία με τίτλο "Rubrics of Transformation", Αθήνα [με Σπύρο Παπαδόπουλο και Γιώργο Παπακωνσταντίνου]

2019,  Το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως στοιχείο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, με Ι. Λαλιώτου, Ι. Κλαψόπουλο, Ι. Πεντάζου και Ι. Στογιαννίδη, Μάρτιος 2019. 4o Συνέδριο Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: τάσεις και εξελίξεις στην έρευνα και στις πολιτικές (4th Conference Cultural and Creative Industries: trends and developments in research and policies) στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.   https://www.researchgate.net/publication/336670517_To_Istoriko_Archeio_tou_Panepistemiou_Thessalias_os_stoicheio_ton_Politistikon_kai_Demiourgikon_Biomechanion

2018,  "Design and implementation of natural environment using open data, free software and game engines" με Γ. Λουκάκη και Σ. Παπαδόπουλο, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφ. Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

2018,  "Moving with/out the Body with/in Virtual Space Abstractions: Im/pure Geometries in-between affects, codes and interface." with A. Chronaki, Affects, Interfaces, Events Conference, Godsbanen Aarhus, Denmark, 29 August

2018,  «15 Χρόνια Διδασκαλίας Αλληλεπιδραστικού Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», Διημερίδα «VR@GR: Εικονική Πραγματικότητα – Έρευνα και Εφαρμογές στην Ελλάδα Σήμερα» στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνων σε Συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου

2016,  "Η ενσώματη μεικτή παρουσία ως εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης και προσέγγισης των ‘φυσικοψηφιακών’ περιβαλλόντων" με Χ. Παπασαράντου, 3ο Διεθνές Congress on Ambiances, Σεπτέμβριος, Βόλος.

2016,  Στρογγυλό τραπέζι με Γ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Τραγάκη και Δ. Χαρίτο στην ημερίδα Παιχνιδοποιήσεις: Εκπαίδευση-Χώρος-Πολιτισμός, 10 Ιουνίου, Βόλος

2015"A Spatio-Temporal 3D Representation of a Historic Dataset"  with C. Papasarantou, G. Kalaouzis and I. Pentazou, in Real Time - Proceedings of the 33rd eCAADe Conference, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 16-18 September 2015

2015,  “Spatio-temporal 3d structures: visualizing the historic dataset” with C. Papasarantou and G. Kalaouzis, in “Museums in Motion” conference, University of Thessaly, Volos, Greece, 3-4 July

2014,  "Large Scale VR Models and their Applications", in EMDL International Symposium on Artistic Creation in Immersive Environments using Large-Scale Display Technologies, EMDL, Athens, April 15

2014,  "Mixed embodied presence through the lens of embodiment and social presence", with C. Papasarantou, C. Rizopoulos and D. Charitos, in Challenging Presence, 15th International Conference on Presence, Facultas.wuv, Vienna

2013,  "Info - Data Constructions", with C. Papasarantou and G. Kalaouzis, Computation and Performance – Proceedings of the 31st eCAADe Conference, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands

2012,  "De.Mu.Ci.V. Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών εφαρμογών" εισήγηση με Ι. Πεντάζου και Γ. Παπακωνσταντίνου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου, Βόλος, 30 Μαρτ-1 Απρ

2012,  Real City Museum/Virtual City Model: Real Datasets/Virtual Interactions, with I. Pentazou, in Digital Physicality/Physical Digitality, 30th eCAADe Conference, Prague, Czech Republic, 12-14 September

2012,  Σχεδιάζοντας μια VR διαδραστική αφήγηση ως παιχνίδι μάθησης - το παράδειγμα ‘ζώα στον πλανήτη σχημάτων'. Εισήγηση με Α. Χρονάκη και Γ. Στώικο στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Βόλος 28-30 Σεπτεμβρίου

2011,  "'London's Map of the Future', google and e-democracy; thoughts on designing data meta-spaces" ανακοίνωση στο συμπόσιο "Hybrid City", Αθήνα 4-5 Μαΐου  http://www2.media.uoa.gr/hybridcity/?q=programme

2011,  "Εκπαιδεύοντας για Αλληλεπιδραστικό Σχεδιασμό: Ένα επόμενο βήμα από τις πολυτροπικές αναπαραστάσεις και τον σχεδιασμό ψηφιακού χώρου" ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων, "Επάγγελμα Αρχιτέκτων", ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, Αθήνα, Μάρτιος 2011

2011,  Synthetic Space Design Course Analysis; 10years 150projects, στο Respecting Fragile Spaces, 29th eCAADe Conference, Ljubjiana, Slovenia, September

2010,  Control technology as a means for designing virtual interactive space: what could be learned from blender use in architectural education? Εισήγηση με Α.Χρονάκη στο 2nd International Conference on Simulation, Modelling and Programming for Autonomous Robots (SIMPAR), Darmstadt

2010,  Designing Interactions: A step forward from time based media and synthetic space design in architectural education, εισήγηση στο FUTURE CITIES, 28th eCAADe Conference, ETH Zurich

2009,  "Designing habitable interactive spaces: a smart home case study in Greece" In the 5th International Converence on Intelligent Environments, Barcelona

2008,  "3D Modelling - Virtual Form" εισήγηση σε διεθνές εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος e-mobiLART (2-6 Ιουνίου)

2008,  "Η ψηφιακή δημοκρατία μέσω του τρισδιάστατου αστικού σχεδιασμού", εισήγηση στην ημερίδα «ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ» στα πλαίσια του LOCUNET, Μάιος, Αθήνα 

2008,  'Low Tech Approach to 3D Urban Modeling', στο Architecture in Computro [26th eCAADe Conference], Antwerpen (Belgium) 17-20 September  http://www.ecaade08.be/

2007,  "VR technology supporting architectural design" εισήγηση με τον Δ.Χαρίτο στην ημερίδα Intuition, Αθήνα (Φεβρουάριος 2007)

2006,  "Embedding an Audiovisual Interactive Installation Environment in Urban Space for Enhancing Social Interaction", στο 2nd International Conference on Intelligent Environments, Organising Professional Network: Robotics and Mechatronics, ΕΜΠ, Αθήνα (με Δ. Χαρίτο και Ε.Γαβρήλου)  http://digital-library.theiet.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=IEECPS0020060CP5180v1-93000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no

2006,  "Energy conscious automated design of building facades using genetic algorithms" εισήγηση Στο Communicating Space(s) eCAADe06 με τους Tsangrassouli A. & Geros, V.  http://www.ecaade.org/prev-conf/archive/ecaade2006/

2005,  "Instigating Interpersonal Mediated Communication within the Context of an Interactive Installation in Urban Space" In Altered States: Transformation of perception, place and performance, Plymouth, UK  (με Ε.Γαβρήλου και Δ. Χαρίτο)

2005,  'Documenting the Spatial Design of an Interactive Multisensory Urban Installation' Στο: Digital Design the Quest for new paradigms, eCAADe2005  Conference (με Δ.Χαρίτο και Ε.Γαβρήλου)  http://www.ecaade.org/prev-conf/archive/ecaade2005/

2005,  'Social and Gender issues emerging on utilizing a VR planning tool for public participation', Στο Vision and Visualisation, IX Iberoamerican Congress of Digital Graphic Proceedings, SiGRaDi, Peru (με Α.Χρονάκη)  http://www.sigradi.org/index.php/congresos-mainmenu-29

2004,   "From Pen to Bit" presented a paper on the 2nd International Conference on Typography and Visual Communication in Thessaloniki, June 2004  http://www.uom.gr/uompress/2nd_int_conference/

2003,  Διάλεξη στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Invent, Πορταριά

Εκθέσεις

2009, Spot on Schools, Διεθνής έκθεση φοιτητικών εργασιών Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΘ, Ομάδα Ε. Γαβρήλου, Ι.Λυκουριώτη, Β.Μπουρδάκης και Κ. Πανηγύρης, Φλωρεντία, Ιούλιος http://www.arch.uth.gr/visions2009/index.html http://www.arch.uth.gr/el/activities/275

2006, Συμμετοχή στην 'Εβδομάδα Τεχνολογίας', Ζάππειο. Παρουσίαση του βιοκλιματικού συστήματος ALUBREEZE. Συνεργασία με Γαβρήλου Ε. και Τσαγκρασούλη Α.

2004, Διαδραστική εγκατάσταση ‘Detour’ Ομάδα: Γαβρήλου Ε., Μπουρδάκης Β., Coti K., Χαρίτος Δ., Τσαγκρασούλης Α., Σκούφης Δ., Ανδρέου Α. Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση ‘Athens by Art’

Δημόσιες ομιλίες

2013,  Προσκεκλημένη ομιλία με τίτλο "Εναλλακτικές προοπτικές απασχόλησης αρχιτεκτόνων- η εμπειρία του ΤΑΜ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας" στην Ενημερωτική Εκδήλωση ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ με Θέμα «Σταδιοδρομία στις Εφαρμοσμένες και τις Εικαστικές Τέχνες» 15/06/2013  http://dasta.eap.gr/draseis-dasta/dhmosiotita/item/438-stadiodromia-stis-eikastikes-texnes

Συμμετοχή σε επιτροπές

2012,  Κριτής για το συνέδριο eCAADe (2004-σήμερα)

2012,  Κρίτης στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Architectural Computing (2006-σήμερα)

2011,  Κριτής για το επιστημονικό συνέδριο EuropIA, Ρώμη

2008,  Μέλος Τεχνικού Συμβουλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έως 2009)

2006,  Οργάνωση Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου eCAADe06, (Education and Research in Computer Aided Design in Europe) σε συνεργασία με Χαρίτο Δ., Γαβρήλου Ε. και Παπακωνσταντίνου Γ.  http://www.arch.uth.gr:8080/ecaade06/

2002,  Μέλος Συγκλήτου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έως 2003)

2019, Βράβευση για την ηχητική εγκατάσταση "Αποχαιρετισμός" στο πλαίσιο εορτασμών της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής (21 Ιουνίου 2019), Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. (σε συνεργασία με την ερευνητική ομαδα του EscapeLab) http://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=2412

2003, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ‘Mediterranean Architectural Competition - Sustainable Mediterranean Architecture with Aluminium Facades’ - αγωνοθέτης ΕΛΒΑΛ-ΕΤΕΜ-UIA Τιμητική Διάκριση (συνεργασία με Γαβρήλου Ε., Τσαγκρασούλη Α.) http://fos.prd.uth.gr/projects/MedArch/index.html

1998, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για τη Διαμόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), Αθήνα Τέταρτη θέση (συνεργασία με Ν. Μάρδα και Β. Απέργη).

1998, Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για το κτίριο του Τμήματος Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη. Τέταρτη Θέση (συνεργασία με Θ. Φωτίου και Ν. Μάρδα).

1995, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ανάπλασης περιοχής "Χαλικάκι" Ηλιούπολη Αθήνα. Δεύτερη εξαγορά (συνεργασία με Μ. Παπαβασιλείου και Κ. Καρβούντζη).