Πολυμορφικό σύστημα σχεδιασμού ελεύθερων κατόψεων μέσω πολυλειτουργικών πανελων και αξιοποίησης κτιριακής πληροφορίας.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΚΗ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέπων:
Μπουρδάκης Βασίλης



2012
Περίληψη