Εικονικός χώρος στα videogames.
ΡΑΜΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Μπουρδάκης Βασίλης


Ψηφιακά μέσα & Η/Υ
2009
Περίληψη