αρχική σελίδα
ανθρώπινο δυναμικό
κανονισμός σπουδών
πρόγραμμα σπουδών
διαλέξεις
επικοινωνία
ωρολόγιο πρόγραμμα
ανακοινώσεις
διπλωματικές εργασίες

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε τον κανονισμό σπουδών (αρχείο pdf).

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις στον Κανονισμό, σε σχέση με την εξέταση μαθημάτων του ΠΜΣ και την παράδοση της Μεταπτυχιακής Εργασίας
Κάθε μάθημα έχει δύο εξεταστικές περιόδους. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα εξετάζονται στην περίοδο του Φεβρουαρίου και του Σεπτεμβρίου και του εαρινού εξαμήνου τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο.
Η μεταπτυχιακή εργασία παραδίδεται στο τέλος του 3ου εξαμήνου σπουδών και όχι νωρίτερα. Σε περίπτωση που φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει την μεταπτυχιακή εργασία την περίοδο αυτή, μπορεί να την παραδώσει στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Παράταση πέραν των περιόδων αυτών, θα δίνεται για εξαιρετικούς λόγους ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.