αρχική σελίδα
ανθρώπινο δυναμικό
κανονισμός σπουδών
πρόγραμμα σπουδών
διαλέξεις
επικοινωνία
ωρολόγιο πρόγραμμα
ανακοινώσεις
διπλωματικές εργασίες

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Θάλεια Μάρου
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Πεδίο Άρεως, 38334, ΒΟΛΟΣ
τηλ. 24210 74242, fax 24210 74244
e-mail pmsarch@arch.uth.gr
http://www.arch.uth.gr/mps