αρχική σελίδα
ανθρώπινο δυναμικό
κανονισμός σπουδών
πρόγραμμα σπουδών
διαλέξεις
επικοινωνία
ωρολόγιο πρόγραμμα
ανακοινώσεις
διπλωματικές εργασίες
κανονισμός σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα οργανώνεται σε μαθήματα, εργαστήρια σχεδιασμού και  σεμινάρια. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων και η υποχρεωτική συμμετοχή στα τέσσερα σεμινάρια και στα τέσσερα εργαστήρια σχεδιασμού.
Τα  μαθήματα έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και λειτουργούν με υπεύθυνους διδάσκοντες ανά μάθημα, οι οποίοι συντονίζουν μια πολυσυλλεκτική και πολυπρόσωπη παρουσία εισηγητών και διδασκόντων στο εσωτερικό κάθε μαθήματος.

Τα εργαστήρια σχεδιασμού προϋποθέτουν πενθήμερη συνεχή εργασία και στόχος τους είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου αποτελεσμάτων και η δημιουργία παραδειγματικών προϊόντων σχεδιασμού. Συμμετέχουν αρχιτέκτονες διεθνούς εμβέλειας,  καλλιτέχνες εγνωσμένου κύρους. και διδάσκοντες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Τα σεμινάρια έχουν χαρακτήρα σύντομης εντατικής ενασχόλησης σε θέματα  τεχνικής ή ερευνητικής φύσης. 

Μετά την αξιολόγηση της επιτυχούς συμμετοχής στα μαθήματα και τα εργαστήρια εκπονείται  η  μεταπτυχιακή διατριβή.  Η διατριβή είναι  συνθετικό θέμα που αποκρυσταλλώνει την ερευνητική πορεία των φοιτητών στη διάρκεια του προγράμματος.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα προσφέρονται τρία μαθήματα ανά εξάμηνο από τα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν τα δύο.

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

1. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της θεωρίας της αρχιτεκτονικής
Υπεύθυνοι μαθήματος: Φίλιππος Ωραιόπουλος, Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ., Αριστείδης Αντωνακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.

2. Θεωρίες και στρατηγικές για την Μετανεωτερική Πόλη
Υπεύθυνη μαθήματος: Βάσω Τροβά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Α.Μ., Π.Θ.,

3. Τεχνολογίες των αναπαραστάσεων
Υπεύθυνοι μαθήματος: Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ., Βασίλης Μπουρδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Μ.Χ.Π.Α.Α., Π.Θ.

Εργαστήρια – Σεμινάρια Χειμερινού Εξαμήνου

Εργαστήριο Σχεδιασμού Ι
Υπεύθυνοι: Νίκος Κτενάς, Αρχιτέκτων, Αρχιτεκτονική Σχολή Medrisio, Ελβετία.

Εργαστήριο Σχεδιασμού ΙΙ
Υπεύθυνος: Ηλίας Ζέγγελης, Αρχιτέκτων, Καθηγητής Berlange Institute, Rotterdam

Σεμινάριο Ι
Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Ψυχούλης, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.

Σεμινάριο ΙI
Υπεύθυνος: Νίκος Ναυρίδης, Εικαστικός, Καθηγητής ΑΣΚΤ


Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

(επιλογή δύο εκ των τριών παρακάτω μαθημάτων)

1. Σύγχρονες Πρακτικές της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής
Υπεύθυνοι μαθήματος: Λόης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ., Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.

2. Θεωρία του Τοπίου και πρακτικές της Κατοίκησης        
Υπεύθυνοι μαθήματος: Φοίβη Γιαννίση, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Α.Μ., Π.Θ., Ζήσης Κοτιώνης, Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.

3. Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων- οικολογική δόμηση
Υπεύθυνοι μαθήματος: Άρης Τσαγκρασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ., Κωστής Πανηγύρης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.

Εργαστήρια – Σεμινάρια Εαρινού Εξαμήνου

Εργαστήριο Σχεδιασμού ΙΙΙ
Υπεύθυνοι: decaARCHITECTURE (Αλέξανδρος Βαΐτσος, Carlos Loperena, Έλενα Ζαμπέλη)

Εργαστήριο Σχεδιασμού ΙV (blog)
Υπεύθυνοι: Ανδρέας Κούρκουλας, Αρχιτέκτων, επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Μαρία Κοκκίνου, Αρχιτέκτων

Σεμινάριο III
Υπεύθυνες μαθήματος: Ίρις Λυκουριώτη, Λέκτορας, Τ.Α.Μ., Π.Θ., Έβελυν Γαβρήλου, Διδάσκουσα Τ.Α.Μ., Π.Θ.

Σεμινάριο ΙV
Υπεύθυνος: Γ.Ξηροπαΐδης, Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακή διατριβή

Η μεταπτυχιακή εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει project αρχιτεκτονικού σχεδιασμού το οποίο θα υποστηρίζεται από θεωρητικό κείμενο 5.000 λέξεων περίπου, ή, κείμενο, τουλάχιστον 20.000 λέξεων (εξαιρούμενων υποσημειώσεων, βιβλιογραφίας και παραρτημάτων), με πρωτότυπο ερευνητικό χαρακτήρα, σαφή επιστημονική μεθοδολογία και πρωτοτυπία στη θεωρητική, ερμηνευτική, αναλυτική προσέγγιση.
Δείτε τη λίστα με τις μεταπτυχιακές εργασίες του ακαδημαϊκού έτους 2010-11.