αρχική σελίδα
ανθρώπινο δυναμικό
κανονισμός σπουδών
πρόγραμμα σπουδών
διαλέξεις
επικοινωνία
ωρολόγιο πρόγραμμα
ανακοινώσεις
διπλωματικές εργασίες

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2011-12

Το χρονοδιάγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2011-12 φαίνεται στο αρχείο.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 4.10.2011 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Θεωρίες και Στρατηγικές για τη Μετανεωτερική Πόλη
(Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλεία Τροβά)
Τρίτη 17.00-20.00

Τεχνολογίες των Αναπαραστάσεων
(Διδάσκοντες : Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Μπουρδάκης)
Τετάρτη 17.00-20.00

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής
(Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Αριστείδης Αντονάς)
Πέμπτη 18.00-21.00.

Σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και ο μέγιστος αριθμός απουσιών ανά μάθημα είναι τρεις (3).