αρχική σελίδα
ανθρώπινο δυναμικό
κανονισμός σπουδών
πρόγραμμα σπουδών
διαλέξεις
επικοινωνία
ωρολόγιο πρόγραμμα
ανακοινώσεις
διπλωματικές εργασίες

Ανθρώπινο δυναμικό

Διευθυντής ΜΠΣ
Ζήσης Κοτιώνης, Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.

Γραμματεία ΜΠΣ
Θάλεια Μάρου, ΕΤΕΠ, Τ.Α.Μ., Π.Θ.

Επιτροπή Συντονισμού και Οικονομικής Διαχείρισης ΜΠΣ
Ζήσης Κοτιώνης, Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Βάσω Τροβά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Α.Μ., Π.Θ
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.

Επιτροπή δεοντολογίας ΜΠΣ
Λόης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Βασίλης Μπουρδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Μ.Χ.Π.Α.Α., Π.Θ.
Άρης Τσαγκρασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.

Επιτροπή επιλογής υποψηφίων
Αριστείδης Αντωνακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Φοίβη Γιαννίση, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Θεοκλής Καναρέλης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Ίρις Λυκουριώτη, Λέκτορας Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Κώστας Μανωλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Βάσω Τροβά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Α.Μ., Π.Θ
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Αλέξανδρος Ψυχούλης, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.


Διδάσκοντες 2009-2010

Υπεύθυνοι Μαθημάτων

Αριστείδης Αντωνακάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Φοίβη Γιαννίση, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Ζήσης Κοτιώνης, Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Βασίλης Μπουρδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Μ.Χ.Π.Α.Α., Π.Θ.
Κωστής Πανηγύρης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.,
Λόης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Βάσω Τροβά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Άρης Τσαγκρασούλης, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Φίλιππος Ωραιόπουλος, Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.,

Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Σχεδιασμού

Ηλίας Ζέγγελης, Αρχιτέκτων, Καθηγητής
Μαρία Κοκκίνου, Αρχιτέκτων
Ανδρέας Κούρκουλας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
Νίκος Κτενάς, Αρχιτέκτων, Αρχιτεκτονική Σχολή Medrisio, Ελβετία
decaARCHITECTURE (Αλέξανδρος Βαΐτσος, Carlos Loperena, Έλενα Ζαμπέλη)

Υπεύθυνοι Σεμιναρίων

Έβελυν Γαβρήλου, Διδάσκουσα Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Ίρις Λυκουριώτη, Λέκτορας, Τ.Α.Μ., Π.Θ.
Γ.Ξηροπαΐδης, Καθηγητής, Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Νίκος Ναυρίδης, Εικαστικός, Καθηγητής ΑΣΚΤ
Αλέξανδρος Ψυχούλης, Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής Τ.Α.Μ., Π.Θ.